Facebook: medeplichtig aan faciliteren van geweldpleging, aanzetten tot geweld en haat

Vorige maand ging een zootje geteisem uit de fascistische enclave Rotterdam (dat trouwens steeds minder een enclave is in dit fucking NSB-land) volkomen door het lint in Rome.
Weet u nog? De burgemeester van diezelfde fascistische enclave die normaal gesproken rap van adviezen inzake ‘oprotten’ is als het om islamitische medeburgers gaat (hetgeen naar mijn gevoel neerkomt op met de premier van dit land zeggen ‘sterf maar in de woestijn van Syrië of Irak’) beperkte zich nu tot het kraaien van ‘maar daar zijn wij niet verantwoordelijk voor!’ en ‘wij gaan de schade niet betalen!’
Alsof dat alles niet erg genoeg is, blijkt dat sommigen in die schandelijke gebeurtenissen in Rome een opmaat zien naar dit:

Fascistische knokploeg 1

en er wordt actief aan werving gedaan:

Fascistische knokploeg 2

Is de AIVD hier al bovenop gaan zitten?
Moet dit geteisem, deze leden van een toekomstige SA, SS of WA niet ergens naar toe ‘oprotten’ of maar ergens ‘sneuvelen’ volgens Aboutaleb en Rutte?

Die laatste valt met zijn uitspraak over mensen die het niet met hem en zijn verknipte kijk op de wereld eens zijn en dus maar dood moeten, erg in de smaak van het hier bediscussieerde geteisem:

Rutte valt in de smaak

Bij Facebook zijn inmiddels meerdere klachten ingediend wegens deze uitingen van geweld, aanzetten tot geweld en verheerlijking van geweld doch het bedrijf ziet niet wat er fout aan zou zijn.
Zoals van ene Christa Noëlle die gelukkig snapt waarover het hier werkelijk gaat:

Chrsta Noelle tegen deze pagina

Facebook maakt zich daarmee wel medeverantwoordelijk voor al het menselijk leed en alle schade die hier nog uit voortvloeit evenals medeplichtig aan het faciliteren van geweld en gewelddadige organisaties.
Met elke oproep tot haat en geweld, met elke uiting van racisme maakt Facebook zich medeschuldig en die verantwoordelijkheid wordt zwaarder met elk uur dat dergelijke mensen verachtende inhumane shit online blijft en er niets tegen gedaan wordt.
Nou is die lakse en passieve houding gezien de vele oproepen die wij op Facebook gelezen hebben tot het vergassen van mensen, het verbranden van mensen en het in brand steken van gebedshuizen en dergelijke niet zo’n verrassing.
Maar de houding van het bedrijf tot nu toe zal het een keer zwaar worden aangerekend.

Misschien dat ook de minister van schedelmeetzaken Lodewijk Asscher kan uitleggen waar dit alles ‘heel dichtbij komt’?
En vooral: wat gaat er tegen ondernomen worden? Per slot van rekening worden buitenlandse gasten van een voorgenomen benefiet-gala al gestraft nog voordat ze ook maar iets misdaan hebben en dit door allemaal Charlies geregeerde land wil toch niet de indruk naar de wereld wekken dat het selectief is….toch?