We zouden het ook Bruin II kunnen noemen…

…dan is Bruin I het laatste kabinet-Colijn (Colijn V), dat al na twee dagen sneuvelde in de Tweede Kamer. Er zaten ministers in van de Antirevolutionaire Partij en de Christelijk Historische Unie (thans samen CDA) en de Liberale Staatspartij (thans VVD). Het werd gesteund door de SGP (de enige nog bestaande partij uit die tijd) en de NSB. Klinkt bekend, niet?
Het heeft in totaal zestien dagen gezeten, 25 juli-10 augustus 1939. Eerst wilde Colijn nog de motie van afkeuring die terstond bij aantreden werd aangenomen naast zich neerleggen.

Wie gaat die motie nu ter tafel brengen en wie stemt haar weg, binnenkort, bij Bruin I of II?

4 gedachten over “We zouden het ook Bruin II kunnen noemen…”

  1. De hedendaagse parallel zou Balkenende V zijn geweest, met de PVV als gedoogdsteuner. Colijn (die nog eigenhandig wat mensen in Ned.-Indie afgeslacht heeft) was toch ook een van de lichtende voorbeelden voor Balkenende?

Reacties zijn gesloten.