Duinkerken – Dover ferryovertochten

Met de uiterst moderne vloot van Norfolkline duurt de kanaalovertocht Duinkerken-Dover slechts 2 uur.

Door de directe verbindingen met de snelwegen A16 en A25 is de Duinkerken-Dover-route meer geschikt dan Calais vanuit veel regio’s in Europa.

Norfolkline is de enige ferrymaatschappij die Duinkerken met Dover verbindt. De route is ideaal voor reizen vanuit België en Nederland en laat ook kortere rijtijden toe vanuit Duitsland, Zwitserland en het achterland.
(Norfolkline)

11 gedachten over “Duinkerken – Dover ferryovertochten”

 1. Veelgemakte fout in Nederland, te danken aan de naam van een inmiddels vergeten schrijver (Anton van Duinkerken).
  Die plaats heet in het Vlaams Duinkerke, zonder n.
  Is de verbinbding Kaleis-Dover inmiddels vervallen?
  (Groottnederlands doen gun ik niet aan Rechts).

 2. Het nu nog bekendste werk van Van Duinkerken is schokkend toepasselijk, mag iemand voordragen op het CDA-congres:

  Ballade van den katholiek

  Aan Ir. A.A. Mussert,
  die zich in ‘Volk en Vaderland’
  van vrijdag 6 december 1935
  veroorloofde te schrijven over
  ‘den zich katholiek noemenden Van Duinkerken’

  Jawel, mijnheer ik noem mij Katholiek.
  En twintig eeuwen kunnen ’t woord verklaren
  Aan u en aan uw opgewonden kliek,
  Die blij mag zijn met twintig volle jaren,
  Als onze God u toestaat te bedaren
  Van ’t heilgeschreeuw, geleerd bij de barbaren,
  En als uw volksbeweging haar muziek
  Toonzetten leert op ònze maat der eeuwen.
  De roomsen hebben in de politiek
  Iets meer gedaan dan onwelluidend schreeuwen.
  Daarom, mijnheer, noem ik mij Katholiek!
  Gij weet het slecht, maar in een zieke tijd,
  Toen Rome rot was van de dictatoren,
  Elkaar verdringend met de grage nijd
  Van wie elkanders roem niet kunnen horen,
  Werd God de Zoon te Bethlehem geboren
  Uit ene Maagd wier naam in uw oren
  Klank voert van ketterij en godsdienststrijd:
  Een Joodse vrouw, die gij diep zoudt verachten
  – Joden zijn aan uw soort niet sympathiek –
  Maar die het licht is van mijn zwartste nachten,
  Daarom, mijnheer, noem ik mij Katholiek!

  Prince
  Heer Jezus zoet, Prins van de ware Kerk,
  Die één is, heilig en apostoliek,
  Maakt ons in dienst van zijnen vrede sterk,
  Daarom, mijnheer, noem ik mij Katholiek!

 3. staan daar in dover geen stoottroepen van de EDL klaar om eventuele vluchtelingen weer terug te sturen naar Bruinistan ??

Reacties zijn gesloten.