Verbieden waar je tegen bent

Mensen zijn vaak tegen dingen. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. En daarom wordt er van alles verboden. Ergens tegen zijn = verbieden. Zo zien veel mensen dat. Maar in plaats van boekenkasten vol met regels en verboden zou er 1 burgerplicht boven alles moeten staan: een ander het licht in de ogen gunnen.

In dit land mag er te veel niet. Niet omdat alles verboden is, maar meestal zie je dat er door overregulering vaak toch sprake is van de facto verboden of onzinnige verplichtingen. Het gevolg is dat mensen vaak niet kunnen doen wat ze willen. De meerderheid heeft er uiteraard wel voor gezorgd dat men kan doen wat men wil. Maar in een democratie zou juist de minderheid dit moeten kunnen.

Verdraagzaamheid zou boven alles moeten staan. Mensen en instituties zouden als eerste moeten worden beoordeeld op hun verdraagzaamheid ten opzichte van anderen. Wie de keuzes van zijn medemens verdraagt zou vervolgens ook zelf moeten kunnen rekenen op de verdraagzaamheid van de anderen.

Regels zullen er altijd zijn, en terecht natuurlijk, maar de regels die werkelijk gehandhaafd zouden moeten worden, zouden moeten worden beperkt tot zaken die daadwerkelijk overlast veroorzaken bij de anderen. Maar dit zou alleen moeten gaan over hele ernstige overlast. Je mag bijvoorbeeld iemand niet op zijn bek slaan. Dit is niet toegestaan en moet ook worden gehandhaafd. Idem geldt voor diefstal. En zo zijn er meer zaken.

Als er vanuit gaat dat je alleen moet beperken wat overlast veroorzaakt bij en ander dan zou je bijvoorbeeld vuurwerk moeten verbieden en juist de teelt van weed moeten toestaan. Immers weed veroorzaakt geen enkele overlast. Kom niet aan met “diefstal van stroom” of “brandgevaar” of dat soort smoesjes, deze problemen worden veroorzaakt door het verbod op de teelt.

Toch ben ik niet voor het verbieden van vuurwerk. Ik ben er tegen. Ik vind het achterlijk. Maar het komt niet in mij op om het te willen verbieden. Dus stel dat de K. ’t Jong partij dadelijk de meerderheid krijgt in dit land, dan wordt vuurwerk niet verboden. Wij verdragen het wel. Carnaval, wordt ook niet verboden. Veroorzaakt veel overlast, maar ja mensen willen zo hun bestaan blijkbaar graag invullen. Wie ben ik om hier tegen te zijn? Voetbal. Nogal wat overlast. Verbieden? Uiteraard niet. Zwarte Piet: racistische achterlijkheid. Maar als we racistische achterlijkheid gaan verbieden kunnen we de halve Tweede Kamer ook wel verbieden. Niet doen dus. Stel iemand schrijft een verwerpelijk artikel, of houdt er een verwerpelijke website op na. Verbieden? Nee.

Al die verboden en al die regels moeten allemaal gehandhaafd worden in dit land. Alleen God weet wat dat allemaal kost. En alleen de minderheid weet hoe naar het is dat je niet gewoon je gang kan gaan maar dat je je hebt neer te leggen bij een door de meerderheid opgelegde normen en waardenstelsel dat wordt gehandhaafd met geweld. De dag dat ook jij komt te behoren tot zo’n minderheid komt steeds dichterbij. Houdt daar maar rekening mee als je weer eens onverdraagzaam bent.

4 gedachten over “Verbieden waar je tegen bent”

 1. De kleinst mogelijke meerderheid, uitgaande van een even aantal stemmen, is de helft (50%) + 1. De grootst mogelijke minderheid is dus twee stemmen minder. Dat heet democratie.

  Er zijn ruim 12,25 miljoen stemgerechtigden in Nederland. Voor: 6.125.501; tegen 6.124.499. Dat is best een hard gelag.

  En het is best vervelend om te constateren dat ik me moet neerleggen bij een regel waarmee wordt ingestemd door zo’n gering mogelijk verschil.

  Ik ben tegen een zo klein mogelijk verschil. De meeste stemmen tellen, maar op deze manier ben ik er niet blij mee. Maar hoe het dan wel zou moeten worden: dat weet ik ook niet.

 2. Ik ben het met je eens dat je in een democratie terughoudend dient te zijn met verboden.

  Ik houd evenmin van vuurwerk, maar als je 364 dagen zonder knallen kunt leven, mag van mij het 1/365ste deel van de bevolking zich één dag uitleven.

 3. “Verbieden waar je tegen ben” – is pas de laatste fase. Het heeft iets met volledig inleven van het totalitarisme te maken.
  Verboden hebben vaak ook met economische interessen van corporaties en grote spelers te maken want immers zij zijn degen die de regels in onze maatschappij bepalen.

  De eerste stap is altijd Straffen! Harder en vooral zwaarder straffen naarmate je wil laten zien wie de macht in handen heeft.
  Alle neuzen op een lijn! (anders straffen, weetjewel!)

 4. Ik ben nergens voor en nergens tegen, behalve tegen het verbieden van datgene waar de hypocrieten tegen zijn. Niet alleen omdat ik er tegen ben, maar ook omdat al dat verbieden van iets het aantal mensen die ervoor zijn alleen maar doet toenemen. Eind van het liedje is dat zij (en ik) door een verbod gedwongen worden om ergens voor te zijn, alleen maar omdat het verboden is. Helaas ligt Parijs 500 kilometer verderop, anders zat ik nu op de eerste rij bij Dieudo. Soit.

Reacties zijn gesloten.