De gemankeerden

In de Tweede Kamer hebben we een genocide-lover die niet houdt van buiten de pot piesen.
Er plakt daar aan het pluche een aantal randdebielen dat gynaecologische problemen heeft.
Verder is er een hysterische gek wiens motto is ‘leegroven die handel, bommen erop en laten verrekken.’
Dan is er een premier die jongelui dood wenst.
Er is een voor burgemeester spelende vleesgeworden gotspe die vindt dat ‘ze op moeten rotten.’
Ook is er een xenofobe fluim die in zijn grootheidswaanzin en vooral onmenselijkheid niet alleen meent dat vluchtelingen zonder papieren meer en intensiever door de staat geterroriseerd moeten worden en dat zieke en werkloze Oost-Europese mensen ‘RAUS!’ moeten maar ook dat je 65992,9 kilometer – u leest het goed: vijfenzestigduizend negenhonderd twee-en-negentig komma negen – kustlijn en 13454,0 kilometer – inderdaad: ook nog eens dertienduizend vierhonderdvierenvijftig komma-nul – landsgrens kunt dichtmaken met een groot hek in gevolge het perverse adagium ‘eigen vluchtelingen eerst’ ofwel ‘laat ze maar verzuipen.’

Verder zit er sinds vanmiddag iemand in de Tweede Kamer aan wiens handen het bloed kleeft van onder andere Alexander Dolmatov als resultaat van diens ‘reign of terror’ voor ‘volk en vaderland’ als staatssecretaris.
Niet één van al die mentaal en moreel gemankeerden die er een keer blijk van geeft dat wat hem of haar betreft vluchtelingen-vraagstukken en terreur wel eens alles te maken zouden kunnen hebben met hoe de EU en haar meester de VS als globale hooligans in de wereld tekeer gaan en dat zij daar misschien wel voor een belangrijk deel de hand in hebben en medeplichtig aan zijn.
Diep triest.
Trouwens en onder het motto #durftevragen: zouden de gemankeerden Van Baalen, Monasch en Timmermans ook commissie van AM General bijgeschreven krijgen op hun respectievelijke bankrekeningen en zouden ze die bijverdiensten dan ook melden aan het presidium van die vergaarbak vol psychopaten?

Juntachef Poroshenko met zijn nieuwe speeltjes...mede mogelijk gemaakt door van Baalen, Monasch en Timmermans
Juntachef Poroshenko met zijn nieuwe speeltjes…mede mogelijk gemaakt door Van Baalen, Monasch en Timmermans