Nederlandse overheid steeds geslotener

Volgens GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters liep ons land eind vorige eeuw misschien voorop wat de openbaarheid van bestuur betreft, “maar inmiddels zijn we een landje geworden met een geheimzinnige bestuurderscultuur.” (Trouw)

Nou dat komt dan mooi uit voor het bruine gezelschap dat nu aan de touwtjes trekt. Past ook goed bij die spreekverboden die de diverse fractieleden van de diverse partijen hebben.