Kafka is een in Schengen ondergedoken illegaal, corruptie is doodnormaal en bij de IND zijn ze stapelgek

Omdat ik er jaren naar volle tevredenheid gewoond heb, ben ik weinig geneigd iets negatiefs over Portugal op te schrijven. Je hebt er die fantastische ‘supermarkt voor blanken’, Apellonía , veel te duur voor de Portugezen zelf, waar je Linda de Mol achter een boodschappenkarretje tegenkomt. En Bertina Koeman. Dat is jammer. Maar voor de rest is Portugal een onvervalst Derde Wereldland, mét (soms) stroom en telefoon, vriendelijke prijzen (60 cent voor een Sagres-biertje, althans buiten Lissabon of weg van de verziekte kust van de Algarve), gunstig klimaat, onderschatte wijn en vanzelfsprekend een ongekende bureaucratie die nu eenmaal tekenend is voor onderontwikkelde landen. 
 
Ik heb me er nooit over opgewonden, de Amsterdamse furie met de immer opgestroopte mouwen met wie ik getrouwd ben, des te meer. Zinloos, heb ik destijds in Afrika al geleerd. Ook dat je jezelf tekort doet als je principieel vasthoudt aan het idee dat corruptie niet deugt..Ik heb in mijn leven tamelijk veel aan omkoping gedaan, zonder enig moreel bezwaar. De begeerde handtekening van een onderbetaalde ambtenaar in een moeizaam land mocht wat mij betreft best iets kosten. Dat in al die jaren nooit iemand zelfs maar geprobeerd heeft mij om te kopen, hangt samen met het gegeven dat ik niets te bieden had. En heb.
Mijn beste vriend in dat land (ook een Nederlander) is in Portugal achtergebleven. En inmiddels keurig in het huwelijk getreden met een mevrouw met een Phillipijns paspoort. Was de vraag hoe ze op (een vorm van) een verblijfsvergunning in de EU beslag zou kunnen leggen.
Het leek me geen probleem. Ik weet wel dat we binnen de EU moeilijk (en steeds moeilijker) doen over de entree van mensen uit zogenaamd vreemde buitenlanden, maar ik heb altijd gedacht dat dit strikte en nogal vaak onmenselijk beleid voortvloeit uit de angst dat zo iemand meteen om een uitkering komt bedelen. 
De prachtige en bijna extreem aardige echtgenote van mijn vriend zal nimmer om financiële bijstand (hoeven) vragen. Hij is allerminst armlastig en heeft notarieel geregeld dat geld ook geen probleem is, mocht hij onverhoeds en onverhoopt onder de tram komen. 
Vanwege zijn Nederlands staatsburgerschap wendde mijn vriend zich eerst tot de Nederlandse autoriteiten. In het vertrouwen dat we binnen de EU ondertussen zover zijn dat bepaalde ‘documenten’ ook in overige Europese landen rechtsgeldig zijn.
Dit was buiten de waard gerekend.
 
 
Om te beginnen kreeg hij te maken met de IND, de vaderlandse Immigratie en Naturalisatie Dienst. Ik heb de hele correspondentie tussen mijn vriend en die dienst onder ogen gehad (inclusief verlangde accountantsverklaringen omtrent zijn vermogen en notariële acten) en ik kan u nu met zekerheid berichten dat bij die IND exclusief analfabete treiteraars zijn (en worden?) aangesteld  Eén voorbeeld: mijn vriend ontving een schrijven van de minister van Buitenlandse Zaken, waarin deze beweerde dat hij volgens de IND zijn eigen vrouw niet wilde ontvangen. Zo’n IND laat een minister er dus maar zo’n beetje op los liegen. Qua psychologich inzicht sta ik op min nul, maar een Freud zou het misschien wel als fascistisch te kwalificeren machtsmisbruik van de ongeschoolde IND-kwezels stellig in verband brengen met hun gemankeerde lustbeleving.  
 
Na nog een paar van dit soort akkefietjes, waaronder met de Nederlandse ambassade te Manilla die standaard weigert per post of per e-mail toegezonden documenten in ontvangst te nemen waardoor de vrouw van mijn vriend zich gedwongen zag per vliegtuig naar de hoofdstad van haar land te reizen, uitsluitend en alleen om een papiertje af te geven, besloot mijn kompaan in arren moede dan maar het Portugese traject te proberen. Tenslotte ook EU. 
In tal van persoonlijke gesprekken gaven de bijna altijd vriendelijke Portugese ambtenaren hem de verzekering dat ook zijn vrouw van harte welkom zou zijn in hun prachtige land, hij hoefde zich geen zorgen te maken. Eén probleempje: Portugal heeft geen ambassade in Manilla, de procedure zou derhalve via de Portugese vertegenwoordiging in Jakarta (Indonesië) moeten lopen.
 
Toen ik dit hoorde, waarschuwde ik mijn vriend. Uit ervaring wist ik dat Portugese ambtenaren alle tijd van de wereld hebben en buitenlanders graag van alles en nog wat beloven, zoals ze er ook altijd blijk van willen geven dat ze wel degelijk een gebrekkig steenkolen-Engels beheersen. Maar zodra er echt iets geregeld moet worden, geven ze niet thuis. Vanzelfsprekend in afwachting van een spontaan gebaar in de cadeausfeer.
Mijn vriend deed een reeks pogingen. Hij zocht per email en zelfs per telefoon (denk aan het tijdverschil!) contact met de Portugese ambassade in Jakarta. Voor een buitenstaander werd het toen lachen, voor hem huilen.
Nederland-Portugal- de Phillipijnen, dat is natuurlijk wel érg ingewikkeld voor ambassadepersoneel dat werken als een hinderlijke onderbreking van de vrijetijd beschouwt. Dit geldt overigens net zo goed voor Nederlandse ambassademedewerkers in de vreemde. Toen ik lang geleden in Kameroen in justitiële moeilijkheden raakte, heeft alleen de Amerikaanse ambassade zich voor me ingespannen. Die van Nederland nam niet eens de telefoon op.
 
Mijn vriend kreeg vanuit Jakarta het Portugese advies zich met de Nederlandse IND in verbinding te stellen. Veder kon men niets voor hem betekenen.
‘Kafka lééft’, mailde hij me, voor het eerst tamelijk moedeloos. ‘Ik wil het best, maar ik weet nu niet wíe ik wáár zou moeten omkopen.’  
Ik denk dat het volslagen idioot is dat Europese en dus ook Nederlandse regels het praktisch onmogelijk maken dat iemand met zijn eigen vrouw in het Europese land van hun keuze gaat wonen, als een van de echtelieden toevallig in een ‘vreemd’ buitenland geboren is. Je hebt wel mensen die Wilders xenofobie verwijten, de waarheid is dat de hele ‘Brusselse’ en nationale santekramen allang angstaanjagend anti-‘vreemdelingen’ zijn ingericht. 
Mijn vriend is een nette man die zich bij voorkeur aan de regels houdt. Of tot voor kort wilde houden. Geen mens en geen wet- dan wel regelgever zal hem vanaf nu tegenhouden met zijn eigen vrouw samen te leven binnen de EU. Desnoods dan maar de illegaliteit in? Tis dankzij een klein fooitje van de PvdA aan die arme VVD geschonken immers niet langer strafbaar…
 
 
Vooralsnog heeft hij ervoor gekozen gespecialiseerde advocaten in te schakelen. Die voorspellen een jarenlange procedure. ‘Uurtje/factuurtje’ voor hen, en aan de andere kant is de belastingbetaler de pineut.
Als je trouwt met de liefde van je leven die je in enig Verweggistan bent tegenkomen, dan loop je in ons land en de hele EU op tegen de krankzinnige bureaucratie van even ongeletterde als ongevoelige en luie ambtenaren wier werkplek alleen het gesticht zou mogen zijn. Om een beetje te fröbelen.
Ik ben dus met een Amsterdamse getrouwd. Ook niet makkelijk, maar als ze per ongeluk in Mali ofzo was geboren, had mij waarschijnlijk hetzelfde lot getroffen als mijn vriend in Portugal. In die omstandigheden had ik zeker het Journaal gehaald als schutter op een IND-kantoor. Gelukkig schiet ik zelfs op de kermis steevast mis.  
 
George Kooiman
April 2014

8 gedachten over “Kafka is een in Schengen ondergedoken illegaal, corruptie is doodnormaal en bij de IND zijn ze stapelgek”

 1. Prachtig en boeiend beschreven George!
  En helemaal waar!
  Een Amsterdamse vriend van ons zit in dezelfde situatie als jouw vriend. Enig verschil: zijn vrouw komt uit Santo Domingo. Alleen Spanje wil hen samen opnemen, maar hij heeft zijn baan en (koop)huis in Amsterdam, probleempje dus.
  Wijzelf zijn geremigreerd naar Curaçao: onze ambtenaren zijn niet iets luier en dommer dan die in NL, maar helaas onomkoopbaar, althans voor eenvoudige lieden als wij.
  Morgen vroeg op: halve dag doorbrengen bij het bevolkingsregister voor 2 van de 8 attestaties de vita, die wij samen jaarlijks nodig hebben om onze pensioenen te innen, hetgeen ons per jaar een halve maand pensioen kost aan legeskosten.

 2. Ik ben in Duitsland getrouwd met een Duitse. En dat was ook al niet misselijk aan papierwinkel.
  In een hoop gevallen is de EU puur theorie.
  Mooi be- en geschreven. Ik wens je vriend en zijn vrouw veel succes.

 3. All you need is love; and now for something completely different: marriage.

 4. De EU is op zich een goed idee, alleen de uitwerking voor de burger is in veel gevallen nog compleet hopeloos. Het is daarom geen wonder dat veel burgers zich tegen de EU keren. Prioriteit zou moeten zijn om niet alleen de multinationals en het bedrijfsleven, maar vooral ook de burger te laten profiteren van het wegvallen van de grenzen.
  Maar zolang er nog toestanden bestaan als hierboven door George beschreven, zolang het nog meer dan twee keer zoveel kost om een pakketje naar België te versturen dan het kost om het binnen Nederland te versturen, zolang men nog over de grens gaat tanken omdat de benzine daar veel goedkoper is, zolang het nog ruim een week duurt om een simpel geldbedrag over te maken of overgemaakt te krijgen vanuit een buurland, gaat dat beslist niet lukken.

 5. De VVD en PVDA zij hebben de regels ingevoerd voor huwelijks partner van buiten de eu
  De vvd is een moeder partij van de PVV
  Het enigste wat zij anders doen dan de PVV is dat zij hun eigen Nederlanders discrimineren .
  Zij bepalen met wie je huwd als de gene van buiten de eu komt dan hebben ze daar een onmoedegings beleid voor ..en discrimineren daar hun eigen volk mee .
  De pool de bulgaar zijn vrij om te komen de nederlander daar in tegen wordt zijn zakken leeg geroofd en allerlei eisen opgelegd zo dat je er van af ziet..
  Omgekeerde discriminatie
  De staat is de geen die deze discriminatie regels uit voert
  wilders waar ik geen voorstander van ben wordt nu aangevalen op zijn uitspraken
  de staat doet dit met eigen nederlandse burgers
  de VVD samen met de PVDA zijn twee rastische partijen de schijnheilen in de politiek van ons land afzetten deze partijen dan komt het weer goed

 6. @antie VVd PVDA D666

  Inderdaad VVD en PvdA. Of hoe het gif van de xenofobie van vooral Wilders het regeringsbeleid sedert ruim een decennium beïnvloedt en ook stevig bepaalt.

 7. sorry, maar dit is absoluut niet de fout van de EU.
  richtlijn 2004/38/EG.. vrij verkeer van mensen en goederen garandeert verblijfsRECHT voor familieleden in de eerste lijn van ELKE EU burger in ELK EU land.

  misschien had je vriend eerst even op buitenlandsepartner.nl moeten kijken?

 8. oh, en laat ‘m die ‘gespecialiseerde’ advocaten alsjeblieft per direct de zak geven want die snappen er duidelijk geen bal van.

Reacties zijn gesloten.