Wensenlijstjes constructieve 3 volstrekt haalbaar

Nu ons Kabinet Radiostilte II weer in conclaaf is om over de wensenlijstjes van de diverse partijen te onderhandelen zullen wij zelf moeten bekijken hoe een en ander in het vat gegoten kan worden om alle ratten binnenboord te houden.

Bekend is dat D66 meer geld naar het onderwijs wil, SGP meer geld naar “defensie”, CU lastenverlaging voor de “lage inkomens” (tot ruim boven modaal is tegenwoordig een laag inkomen) en, surprise surprise de PvdA heeft plotseling ook weer wensjes. Zorg.

Dit hoeft allemaal geen miljarden te kosten zoals thans in het nieuws wordt gemeld.

Ik zal u thans even uit de doeken doen hoe we dit alles mogelijk zelfs kostenneutraal kunnen regelen.

Laten we beginnen met “defensie”. Het kindje van de SGP. Niet grappig over doen zoals “who would Jesus bomb?” maar gewoon even out of the box denken. Omdat SGP’ers aanhangers zijn van een woestijnideologie uit het jaar 0 stel ik voor defensie ook een uitbreiding voor met technologie uit het jaar 0: galeien. SGP blij, “defensie” blij.

Deze galeien zullen we vervolgens bemannen met galeislaven, welke wij kunnen rekruteren onder de inmiddels meer dan een miljoen baanlozen, om te beginnen met uiteraard de bijstandsgerechtigden en eventueel indien nodig de WW’ers.

Deze galeislaven krijgen op de galeien kost en inwoning, hetgeen een significante lastenverlichting betreft. De CU krijgt hiermede dus hun zin.

Deze galeislaven zal een zeer voedzame soep worden voorgeschoteld, getrokken uit de stoffelijke resten van zorgbehoeftigen. De problemen van de PvdA met de zorg zullen hiermee zijn opgelost. Omdat de soep goed lang zal worden doorgekookt is dit een volstrekt hygiënische en volstrekt verantwoorde oplossing.

In het kader van onderwijs zullen de galeislaven worden verplicht tot het gedurende de hele werkdag scanderen van nuttige leerstof, zoals K-O-F-S-C-H-I-P en 3 maal 3 is 9 enzovoorts. Hiermee krijgen wij de overlevenden van de galeien eindelijk op een acceptabel onderwijsniveau.

Daarnaast hebben ze dan training gehad in het scanderen zodat ze gereed zijn voor het duizendjarige rijk van Geerdolf Witlers.