Eenmansvereniging PVV verboden en ontbonden

Den Haag, 18-4-2014

De Hoge Raad heeft vandaag beslist dat de eenmansvereniging PVV wordt verboden en ontbonden omdat haar activiteiten in strijd zijn met de openbare orde.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend om de eenmansvereniging PVV te verbieden en te ontbinden. De rechtbank heeft dat verzoek toegewezen.

Het hof heeft de vordering echter afgewezen. De reden daarvoor was dat de samenleving volgens het hof in staat is zich te weer te stellen tegen ongewenste uitingen en gedragingen die weliswaar verwerpelijk, maar niet strafbaar zijn. De samenleving dient ook opvattingen voor lief te nemen die in brede kring worden verafschuwd, aldus het hof.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de eenmansvereniging PVV de gevaren van fascisme bagatelliseert, dergelijke gevaren zelfs verheerlijkt en dergelijke opvattingen ook propageert. Fascisme, het verheerlijken en propageren daarvan is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen echter een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de fysieke en geestelijke integriteit van mensen, welke daardoor grote en blijvende psychische schade kunnen oplopen.

Juist mensen en met name mensen die niet ‘passen’ in het wereldbeeld van eenmansvereniging PVV behoeven bescherming tegenover fascisten die zulke ideologieën verheerlijken en propageren, omdat zij in het algemeen door hun levenswijze en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid in een afhankelijke positie verkeren. Hoewel in het algemeen grote terughoudendheid moet worden betracht bij het verbieden en ontbinden van een vereniging, is het in dit zeer bijzondere geval in een democratische samenleving noodzakelijk dat de vereniging wordt verboden en ontbonden in het belang van de bescherming van de fysieke en geestelijke gezondheid en van de rechten en vrijheden van mensen.

11 gedachten over “Eenmansvereniging PVV verboden en ontbonden”

 1. Goed punt.

  Echter is het verbod van de fascistische vereniging PVV nog niet gebeurd om een enkel reden: Hypocrisie.

  Zeer mogelijk door Etnisch gebonden Hypocrisie.

 2. @Adir Ayubi:
  Toch wel verenigingen met twee leden? Als de initiatiefnemer dan zijn/haar partner of een familielid benoemt tot “medelid” kan het in de praktijk toch werken als een “eenmansvereniging”?
  Of zie ik dat verkeerd?

 3. @Angy

  PVV is een vereniging genaamd Vereniging Groep Wilders en het bestaat uit twee leden (dat moet volgens de wet). De leden zijn:

  1) De natuurlijke persoon, Geert Wilders
  2) De rechtspersoon, Stichting Vrienden van Wilders

  Dus defacto zit er maar 1 persoon achter die vereniging, dejure is dat niet het geval omdat er geen eenmansverenigingen bestaan.

 4. @nexus:
  [Wat verandert dit aan het polderfascisme?]

  Helemaal niets, dat wordt vanzelf steeds erger!
  Het is hooguit interessant om te weten in welk juridisch vat ze het gieten.

Reacties zijn gesloten.