Racistische hufteromroep POWNed verboden en ontbonden

Den Haag, 18-4-2014

De Hoge Raad heeft vandaag beslist dat de racistische hufteromroep POWNed wordt verboden en ontbonden omdat haar activiteiten in strijd zijn met de openbare orde.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend om de racistische hufteromroep POWNed te verbieden en te ontbinden. De rechtbank heeft dat verzoek toegewezen.

Het hof heeft de vordering echter afgewezen. De reden daarvoor was dat de samenleving volgens het hof in staat is zich te weer te stellen tegen ongewenste uitingen en gedragingen die weliswaar verwerpelijk, maar niet strafbaar zijn. De samenleving dient ook opvattingen voor lief te nemen die in brede kring worden verafschuwd, aldus het hof.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de racistische hufteromroep POWNed de gevaren van racisme bagatelliseert, dergelijke gevaren zelfs verheerlijkt en dergelijke opvattingen ook propageert. Racisme, het verheerlijken en propageren daarvan is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen echter een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de fysieke en geestelijke integriteit van mensen, die daardoor grote en blijvende psychische schade kunnen oplopen.

Juist mensen en met name mensen die niet ‘passen’ in het wereldbeeld van de racistische hufteromroep POWNed behoeven bescherming tegenover racisten die zulk racisme verheerlijken en propageren, omdat zij in het algemeen door hun levenswijze en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid in een afhankelijke positie verkeren. Hoewel in het algemeen grote terughoudendheid moet worden betracht bij het verbieden en ontbinden van een vereniging, is het in dit zeer bijzondere geval in een democratische samenleving noodzakelijk dat de vereniging wordt verboden en ontbonden in het belang van de bescherming van de fysieke en geestelijke gezondheid en van de rechten en vrijheden van mensen.

8 gedachten over “Racistische hufteromroep POWNed verboden en ontbonden”

 1. Om het gedrag van extreem/rechtse media goed te praten
  moest er een landelijke FAKE smoes worden bedacht,
  toe te passen door allerlei vormen van extreem/rechtse media.

  De smoes luidt: We mogen u filmen want dit is een openbare ruimte.
  Dit is een publieke ruimte, dus mag dat.

  Dit is je grootste leugen en flauwekul.
  Er zijn veel meer criteria die daarvoor van toepassing zijn
  maar die worden doelbewust verzwegen. Zoals:
  1. Het zelfbeschikkingsrecht.
  2. Wederzijds respect toepassen.
  3. De hufters houden op geen enkele wijze rekening
  met de geestelijke en fysieke toestand van hun slachtoffers,
  die door hen misbruikt worden. Dit is zeer ernstig !
  Het interesseert hen geen ene moer als het slachtoffer
  voor de rest van zijn of haar leven hieraan
  geestelijke schade ondervindt.

  Voor de heersende elite wordt dit juist als een pluspunt gezien.

  Hun doelstelling is dit soort media in te zetten als extra wapen,
  als extra intimidatie. Inspelend op het Nederlandse gevoel:
  Steek je hoofd maar niet boven het maaiveld uit,
  want dan gaat die kop er af.
  Steek je hoofd maar niet boven het maaiveld uit,
  want dan krijg je te maken met extreem-rechtse media
  en met alles waar dat toe leidt.

  De PvdA en SP lopen voorop met het steunen van extreem-rechtse media.
  Dat is geen toeval.
  Bij politiek verzet zal de rol van de PvdA en SP als eerste
  ter discussie worden gesteld.
  Daarom steunen de PvdA en SP, net als CDA en VVD,
  de extreem-rechtse media van harte.

 2. Ik denk dat zo’n verbod voor PowNed als een geschenk uit de hemel zou komen. Want dan kunnen ze lekker de Calimero gaan uithangen. Het is nu zo dat PowNed moet proberen meer leden te krijgen. Want ze zijn aspirant-omroep en ze willen graag echte omroep worden. Ik heb eens gekeken wat er zoal aan reacties onder hun oproep om geld te storten stond, en ik moest door 50 negatieve reacties ( ga eens deaud ) voordat er één positieve voorbij kwam. De doelgroep is zwaar teleurgesteld in het aanbod. Die claim dat ze met veel minder geld veel betere programma’s gingen maken, hebben ze niet waargemaakt, en daar worden ze door de leden van het eerste uur op afgerekend.
  Er komt dus geen verbod op PowNed, ze worden gewoon binnen afzienbare tijd van de zender gehaald.

 3. Dan moet de communistische Vara ook van de buis, die de facistische islam goedpraat.

 4. Ja Ralph, alleen al veel langer en met desastreuze gevolgen.
  Het goedpraten van massa immigratie ten koste van ons land, het goedpraten van de islam, zelfs Willem Drees kon het niet meer aanzien hoe dom de nieuwe linkse beweging was.
  Alles kapot maken voor het eigen gelijk, wees er maar trots op.

 5. Pingback: Frans Timmermans (PvdA), fuck you huichelaar (en niet alleen vanwege een trouwring)! | Krapuul

 6. Pingback: De Volkskrant gewoon een paar jaar een verschijningsverbod opleggen | Krapuul

Reacties zijn gesloten.