Europese Verkiezingen – ALDE

Verscheurd tussen huilen dan wel lachen. Zo ervoer ik mijn emotie bij het lezen van met name het programma van de VVD. Veel ideeën zijn stompzinnig en intern tegenstrijdig; je lacht erom, maar het is van een bedroevend niveau. De VVD maakt samen met D66 deel uit van de ALDE, de liberale groepering in het Europees Parlement. Naar het lijkt wil de VVD daar als clown op de rechtsbuitenpositie te spelen.

VVD

Voor de VVD gaat het om de kansen op de Europese markt. ‘Zeker voor een handelsland als Nederland is de interne markt van cruciaal belang’, meldt het programma. Een voorbeeld daarvan wordt gegeven met betrekking tot het Europese landbouwbeleid: ‘De VVD pleit ervoor dat het Europees landbouwbeleid zodanig wordt ingericht dat Nederland haar koppositie op het gebied van landbouw kan vasthouden en uitbreiden.’ De VVD ziet de EU daarmee als verlengstuk van Nederlandse belangen. Als iedere lidstaat zo redeneert, komt er van gezamenlijke doelstellingen nooit iets terecht.

Natuurlijk is er een pleidooi voor meer democratie. Dat is echter triviaal. Niemand zal meer dictatuur in de EU willen. Haar belangrijkste voorstel voor verbetering van democratie leidt echter hoogstens tot meer bureaucratie: ‘De VVD vindt dat de democratie op Europees niveau verstevigd dient te worden door een versterkte positie van nationale parlementen, die uitgaat boven de voor verbetering vatbare bestaande gele en de oranje kaartprocedure.’ Meer bemoeienis van nationale parlementen maken de procedures niet democratischer, alleen trager.

Andere ‘democratische’ voorstellen zijn nieuwspraak. ‘Het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s moeten worden opgeheven’, meent de partij. Het Economisch en Sociaal Comité vormt de schakel tussen de EU en het maatschappelijk middenveld in de lidstaten. En het Comité van de Regio’s laat de meningen van lokale en regionale overheden horen. Afschaffing van beide comités leidt tot nog meer top-down besluitvorming. Dat is evenwel nog niet alles. Meer top-down beslissingen zonder invloed van nationale parlementen hebben betrekking op Brusselse regelgeving: ‘Om te zorgen dat de Europese interne marktwetgeving in heel Europa direct toepasbaar is, wil de VVD dat de Europese Commissie meer met verordeningen werkt dan met richtlijnen. Dit geeft lidstaten niet de kans bij de omzetting van de wetgeving alsnog protectionistische regels toe te voegen.’ Vaarwel op maat gemaakte regelgeving door een lidstaat met andere woorden.

Inmiddels is het voorstel voor een bankenunie door het Europees Parlement. ‘De VVD is daarom voorstander van onafhankelijk en gezamenlijk Europees toezicht op de bankensector.’ ‘Onafhankelijk’ betekent dat de bancaire sector zelf haar toezicht organiseert. Dat is opnieuw vragen om problemen. Een volgende logische stap in de gezondmaking in Europese financiën in de vorm van euro-obligaties wil de VVD niet: ‘De VVD is tegenstander de nationale schuldenberg gezamenlijk te delen door de uitgifte van euro-obligaties.’

Verder is het asielbeleid in de EU is een heet hangijzer. De VVD lijkt in eerste instantie hierover een redelijke opstelling in te nemen: ‘Om de situatie te verbeteren, worden asielaanvragen wat de VVD betreft alleen nog afgehandeld aan de Europese buitengrenzen door strenge, eenduidige, zorgvuldige en snelle procedures. Als dit leidt tot een oneerlijke verdeling van toegelaten vluchtelingen over de lidstaten, kunnen op basis van bevolkingsomvang, landoppervlak en BNP toegelaten vluchtelingen herverdeeld worden.’ Maar dan lijkt de partij te schrikken van zichzelf en stipuleert: ‘De VVD is tegen een alomvattend Europees immigratiebeleid.’ Hoe je asielzoekers kunt verdelen zonder Europees beleid vertelt het verhaal niet.

Tenslotte: aandacht voor defensie. De landsverdediging is ter bescherming tegen snode buitenlandse aanvallers. Maar de VVD realiseert zich dat die mogelijkheid van bezetting in de 21e eeuw niet waarschijnlijk is. Daarom geeft ze een andere reden voor een stevige defensie: ‘De Europese defensie-industrie is goed voor een jaarlijkse omzet van vele miljarden euro’s en is een belangrijke werkgever.’

D66

D66 is een nog liberaler partij dan de VVD maar niet stompzinnig. ‘Het wegnemen van handelsbarrières zal de economie snel, en zonder grote overheidsuitgaven, een stimulans geven. Een spoedige afronding van het eu-vs handelsverdrag zorgt voor economische groei en banen aan beide kanten van de Atlantische oceaan’, aldus haar belangrijkste overweging ten faveure van de EU. In verband hiermee moet het Europees landbouwbeleid op de schop: ‘Een radicale hervorming van het Europees landbouwbeleid is hard nodig. Geen sector wordt sterker van structurele afhankelijkheid van subsidies.’ Als het aan D66 ligt mogen we vrezen voor onze verzekerde voedselvoorziening. In de toekomst moeten we maar vertrouwen op de grillen van de wereldmarkt.

Met betrekking tot democratie pleit de partij voor een federatie: ‘D66 onderscheidt zich van andere Nederlandse partijen door haar duidelijke, aanhoudende streven naar een politieke unie in de vorm van een Europese federatie.’ Hoe serieus dat is, is een vraag, want daarvoor is een nieuw verdrag nodig en de partij wil een volksraadpleging. ‘Dus ook wanneer de Tweede Kamer instemt met een door D66 gewenst nieuw verdrag, geven wij alle ruimte voor een referendum waarmee de kiezer zich kan uitspreken over dit besluit.’ Een referendum is een garantie voor zo lang mogelijk behoud van het bestaande. Zie talloze voorbeelden in Zwitserland. Algemeen kiesrecht kwam er pas volledig tot stand in 1991.

De consequenties van een federatie zijn duidelijk: ‘Op termijn horen daar eurobonds, minder nationale en meer Europese belastingen (btw) en uiteraard een volwaardige democratische controle bij.’

D66 heeft een andere mening over het asielbeleid dan de VVD: ‘Vrij verkeer van personen betekent verder bouwen aan een gemeenschappelijk Europees asielbeleid.’

Ten aanzien van defensie heeft Rob de Wijk zijn zegje gedaan: ‘De landen in de Europese Unie staan voor de uitdaging zich aan te passen aan de veranderende veiligheidssituatie in de wereld. Op termijn kan deze samenwerking leiden tot één Europese krijgsmacht.’ Wat defensie betreft is de VVD oprechter: die heeft volgens haar nauwelijks nog een militaire functie.

ALDE

Guy Verhofstadt is lijsttrekker van de ALDE. Hij is een federalist. Mark Rutte heeft Verhofstadt aan zijn leidende plek geholpen. Dat impliceert dat Rutte achter de ideeën van de Belg staat, zonder dat de VVD-leider zich daarvoor openlijk uitspreekt. De spagaat tussen eurosceptici in de VVD en de ambities van Verhofstadt is echter pijnlijk oncomfortabel.

Verhofstadt is een gevaarlijke man. Hij houdt van wapengeweld. Op Maidan in Kiev jutte hij samen met worstmannetje Hans van Baalen fascisten op en betitelde hij hen als vrijheidsstrijders. Eerder al wilde Verhofstadt er op los in Syrië.
Gerelateerd: Europese Verkiezingen – Inleiding

3 gedachten over “Europese Verkiezingen – ALDE”

 1. “Op Maidan in Kiev jutte hij samen met worstmannetje Hans van Baalen
  fascisten op en betitelde hij hen als vrijheidsstrijders.”

  Tot op heden kon Verhofstadt voor de tv camera een attitude
  aannemen van een verstandig man.
  in de You Tube, zoals vermeld, maakte hij zichzelf voor eens en altijd
  volstrekt belachelijk. Hij liet daar zijn ziel zien.
  Hij stond daar als een puberende jongere en niet als staatsman.
  Zelden heb ik eerder gezien dat een politicus zich zo verlaagde
  dan zoals Verhofstadt.

 2. Dat die twee op het podium stonden om extreem-rechts op te jutten is maar een punt.

  Ze stonden daar in het gezelschap van terroristen die op een terroristenlijst staan voor hun activiteiten.

  Wat maakt dit van Verhofstadt en Van Ballen?

Reacties zijn gesloten.