Rechts is het altijd eens, Links vrijwel nooit

Wat er hier of daar nog aan sociaals te bespeuren valt stelt niet veel meer voor. Maar hoop doet leven, dus zeg me dat het wel zo is en maak mijn dag goed, ik zal u dankbaar zijn. Geschreven woorden, gedachten en analyses over kapitalisme zijn er inmiddels genoeg, maar het lijkt dat Rechts en fascisme – die het overigens uitstekend met elkaar kunnen vinden en wat is het verschil -, aan een opmars bezig zijn die niet te stuiten lijkt. Iedere dag kijk ik met verbijstering om mij heen en vind het bijna surrealistisch wat ik zie en hoor. Vrijwel iedereen verandert, de meest bizarre gedachten zijn inmiddels gemeengoed.guillotine

Was ik, waren wij socialisten, misschien naïef? Mijn ouders vertelden vaak dat vóór de laatste oorlog Links zo hopeloos verdeeld was en niet een echt weerwoord had tegen de verrechtsing en het fascisme. Ik denk vaak aan wat ze vertelden, het lijkt zich alles wederom op wereldschaal te herhalen. Uiteraard vallen er voortdurend slachtoffers, de oorlogen en andere ellende stopten immers nooit, maar er is iets anders aan de hand. De dynamiek die alleen maar kan leiden tot massale vernietiging is al een tijd aan de gang en deze bizarre ziekte is zich als een dodelijk virus  exponentieel aan het verspreiden, het gaat ook steeds sneller.

Als ik de politici zie kakelen, de journalisten, de twitteraars en wie al niet eigenlijk, dan weet ik soms echt niet meer waar ik het nog zoeken kan. Zeker, er zijn goede mensen, maar we gaan het met woorden alleen niet redden vrees ik. Tegen zoveel smeerlapperij kunnen we niet op, het is te overweldigend, te gewelddadig.

Waar is Links gebleven? Rechts praat nergens over, die lieden voelen elkaar prima aan. We zullen, vrees ik, weer eens worden afgemaakt door het tuig zonder dat we tijdig een antwoord konden geven. Het rare (?) is dat ik zelf afstand neem van veel mensen. Ik kan mijn geweten er niet toe krijgen om het mitsen en maren op te geven en mij aan te sluiten bij welke halfslachtige linksige beweging dan ook. Misschien is het inderdaad simpel en moeten we de rotzakken weer onder de stenen trappen en er goed op blijven zitten omdat ze zullen blijven proberen hun drek te verspreiden en dood en verderf te zaaien.

Misschien is er geen antwoord tegen fascisme. Is het niet te stoppen zonder zelf als mens voor de bijl te gaan en je fatsoen op te geven. Of blijf ik de andere wang toekeren?

25 gedachten over “Rechts is het altijd eens, Links vrijwel nooit”

 1. Een groot deel van wat vroeger ‘links’ werd genoemd stemt nu op de PVV en wordt nu ‘rechts’ genoemd.

 2. @Le Roi, je weet zeker dan van de soort vraag hangt ook het antwoord af.

  Misschien stel je niet de juiste vragen, om de gewenste antwoorden te krijgen?

 3. “Rechts” is het helemaal niet onderling eens, integendeel. Globalistisch rechts (D66, grote bedrijven) staat lijnrecht tegenover nationalistisch rechts (PVV, lagere middenklasse). Zelfs de eenheid binnen dom/nationalistisch rechts is maar schijn. FN, PVV en UKIP verschillen onderling op veel punten fundamenteel van mening. We staan niet aan de vooravond van een fascistische machtsovername, niet in Nederland en zelfs niet in Frankrijk of Griekenland.

  PS Op welke “dynamiek die alleen maar kan leiden tot massale vernietiging” doel je?

 4. @Pyt: D66 vertegenwoordigt tegenwoordig inderdaad het aanspreekbare deel van rechts. Ik ben het sociaal-economisch absoluut niet met ze eens, maar ze zijn de enigen die de PVV van begin af aan aangevallen hebben, meer nog dan de zogenaamde linkse partijen.

 5. Maar, traditioneel rechts sluit wel altijd de rijen tegen links, daar heeft LeRoidanse wel gelijk in.Ze spannen altijd samen om links er zoveel mogelijk buiten te houden.

 6. Tja Laurent, zo wordt het spel nu eenmaal gespeeld. Links doet ook zijn best om rechts buiten de deur te houden.

 7. Een fascistische machtsovername is niet nodig in een bestel waarin alle zogenaamde middenpartijen de punten van ultrarechts serieus neemt en liefst ook overneemt. Wie heeft Wilders nodig waar Asscher regeert? Het antwoord is: het vertoog wordt nog steeds verder naar rechts geschoven door de Wildersachtigen.

  Wie vindt dat dit de best mogelijke aller werelden is die nog beter kan worden als bepaalde mensen geëlimineerd worden (daarover redetwisten ze misschien) heeft het gemakkelijk. Wie niet vindt dat dit de best mogelijke aller werelden is kan een andere bedenken en wegen naar die andere wereld. Daarom zal Links het nooit helemaal eens zijn. En dat is een goede zaak zolang het fascisme niet op de loer ligt. Maar er zijn de afgelopen jaren korte maar omvangrijke bewegingen geweest die al dan niet ondergronds voortgaan, van de Ongewone Golf in Italië tot en met Gezi Park in Turkije en verder. Lees hier even, bijvoorbeeld.

 8. In Nederland gaat de discussie alleen nog tussen ultra-rechts en minder rechts. Links bestaat alleen nog maar in de voor de MSM niet interessant gevonden marge.
  Wat mij betreft heeft “gewoon” rechts ook een bestaansrecht, al ben ik het lang niet altijd met ze eens. De scheidslijn ligt wat mij betreft tussen fatsoen en onfatsoen, ongeacht in welke politieke, ideologosche of religieuze stroming.
  Op zich is het natuurlijk al vreselijk om inmiddels verlangen te moeten dat er überhaupt gediscussieerd wordt, en niet alleen gebruld en (letterlijk) gehakt.

 9. @Pyt:

  [Op welke “dynamiek die alleen maar kan leiden tot massale vernietiging” doel je?]

  Kapitaliseren kan alleen als er opgevreten blijft worden anders stopt het huidige systeem te bestaan en dat laat het zichzelf niet toe.

  @Laurent:

  Netjes aanspreekbaar rechts vind ik niet bestaan, met gillen tegen de PVV komen we er niet vrees ik.

  @Arnold:

  [Daarom zal Links het nooit helemaal eens zijn. En dat is een goede zaak ]

  Zeker, alle neuzen dezelfde kant op lijkt mij een gruwel. Laten we maar blijven praten, veranderen en bijsturen, als de ratatouille maar blijft smaken.

  en:

  [ dat is een goede zaak zolang het fascisme niet op de loer ligt ]

  Inderdaad en dat is waar voor mij de schoen gaat wringen, dan weet ik niet meer wat er te doen valt anders dan deze ellende af zien te slaan, maar hoe?
  Is het bewaren van de eigen “juiste” moraal, je eigen fatsoen, niet ook een egocentrisch gebeuren? Daar kwam ik zojuist met een goede vriend op tijdens een gesprek. Doet het “ik” er nog toe als er duizenden sterven onder terreur? Of dan juist wel?

  @Cornelis:

  [“gewoon” rechts]

  Wat is dat en waarin zit het verschil met “ongewoon” rechts?

 10. Ik denk dat D66 een beschaafde variant op rechts is zoals ik al vaker heb opgeschreven, geen bruine streken en ook geen gebral over ongewassen uitkeringstrekkers die gestraft moeten worden.

 11. @Arnold

  Het opschuiven van het vertoog naar rechts staat niet gelijk aan fascisme (en over dat laatste spreekt LRD). Het vertoog is ook niet zo eenzijdig rechts als jij suggereert. Het succes van Thomas Piketty die erin slaagt met een moeilijk boek vol tabellen de top van de bestsellerslijsten te halen, wijst er op zijn minst op dat er ruimte en belangstelling is voor een links vertoog. En dan komen we zoals altijd weer bij Gramsci uit:)

 12. @ K. ’t Jong

  Met al die “moderniseringen” van D66 zijn er straks geen uitkeringen meer dus valt er ook niemand te straffen.
  Ik vind spreken over “beschaafd” rechts een valkuil. Ze zullen de verrechtsing faciliteren, het gaat D66 immers allemaal niet snel genoeg.

  @Pyt:

  Fascisme gedijt goed op armoede, in zoverre heeft verrechtsing-uiteraard naast andere factoren-wel degelijk met de opkomst van fascisme te maken. Om nog maar te zwijgen over de verwevenheid met bedrijven, voorbeelden hoef ik niet te noemen denk ik.

 13. Ik zeg niet dat ze beschaafd zijn, ik zeg dat ze een beschaafde variant op rechts zijn. Verder blijft het uiteraard natuurlijk gewoon de vijand.

 14. de indeling links rechts maakt t antwoord moeilijk. een traditioneel marxistisch of socialistisch links zie ik ook zo veel niet, Toch is er bij jongeren veel veranderinsgezindheid, denk ik. Maar niet zo politiek gericht, dat wordt gezien als een bodemloze put. Maar wel veel anti-kapitalistisch sentiment en intitiatieven die aaruit voorvloeien. Er zijn veel duurzaamheidsinitiatieven, experimenten met democratisch, niet hierarisch overleg, veel dingen op kleine schaal die eigenlijk alleen al daardoor anti-kapitalistisch uitpakken.
  Kranten zijn voor mij geen bron van nieuws, maar een etalage van ellende en somberheid. Een verzameling hoopgevender nieuws kun je o.a. hier vinden http://transitiontowns.nl/

 15. LRD, “gewoon” rechts is niet extreem-rechts, iig. heeft het niks tegen Art. 1 van de Grondwet.

 16. @LRD: gillen tegen de PVV kan wel helpen bij de untsalonfähigisierung des PVV’s. Gelukkig hebben ze daar zelf ook weer een handje aan meegeholpen. Maar zoals Arnold zegt, is een deel van hun agenda wel al overgenomen door zogenaamd wel salonfähige partijen.

 17. @LRD, waar heb je Links in Nederland?

  Wat Griekenland betreft kun je bijvoorbeeld meteen als sociaal en Links- Syriza en Alexis Tsipras aanwijzen. Glashelder.

  Nou dan komt mijn volgende vraag voor je – waarom is er in Nederland toch anders?

 18. @Laurent

  Dat een aantal van de ideeën van de PVV bijzonder onsmakelijk is wil natuurlijk niet zeggen dat alles wat ze willen dat is, neem hun tegenstand tegen bezuinigingen op de zorg. Veel van de ideeën van de PVV worden bijvoorbeeld gedeeld met de SP en de PvdA. Ik zal er maar direct bij zeggen dat ik geen PVV stem, dat nooit gedaan heb en dat nooit zal doen voordat ik dat verwijt weer Pavloviaans naar m’n hoofd geslingerd krijg.

  Ter relativering: er mag dan misschien een ‘verrechtsing’ plaatshebben in de Nederlandse politiek maar onze Rutte wordt door Obama nog steeds gezien als een gevaarlijke socialist hoor …

 19. En de ‘linkse’ vleugel van rabiaat NL verwijt Obama dan weer dat hij een stiekeme Neo-Con zou zijn. Zo zie je maar weer, van die rabiaten kun je echt alles verwachten. Het is het best ze niet teveel aandacht te geven, daar kicken ze namelijk op.

 20. Politiek links is sinds de val van de Berlijnse muur haar weg kwijt. Dat komt omdat sommige socialisten en bijna alle communisten, ervan uit gingen dat het Oostblok een alternatief was op het kapitalistische westen. Ook waren de sociaal democratische partijen nog arbeiders partijen, dan wel met een pro-kapitalistische leiding. Echter na 1990 werd alles anders. Het zogenaamde ”reëel bestaande socialisme viel als een banksteen uit elkaar” overal in Oost Europa kwamen kapitalistische partijen aan de macht. Het internationale kapitalisme vierde feest toen op 25 december 1991, de rode vlag verdween aan het Kremlin en de tsaristische driekleur terug keerde.

  De sociaal democratie draaide helemaal naar rechts. Alle sociaal democraten waren het eens dat de vrije markt nu de enigste economische factor in de mensheid speelde. Zoeken naar alternatieven zouden allemaal mislukken, zo brulde rechts en ook de sociaal democratie. De communisten ( stalinisten ) hadden geen antwoorden meer na 1991. Sommigen gaven toe dat ze ”fout” waren geweest, anderen beweerde dat de ondergang van hun ideaal te verwijten was aan een kapitalistische contrarevolutie. Klassieke stalinisten geven Nikita Khrushchev de schuld en beweren dat Stalin zuiver in alles was. Echter de meeste communisten ( uit de stalinistische traditie ) erkennen dat er fouten gemaakt waren, echter ze kunnen nog steeds niet erkennen dat de Sovjet-Unie die ze jaren steunde als ”socialistische” staat juist niet socialistisch was. Want dan hadden die ”fascistische” trotskisten gelijk gehad met hun kritiek op de Sovjet-Unie na Lenin’s dood!

  Op dit moment is links diep verdeeld in drie grote stromingen. De eerste is alleen nog historisch links te noemen en gedraagt zich anno 2014 juist neoliberaal en rechts. Dat is de sociaal democratie. De tweede stromingen is gematigd socialistisch en bestaat uit ex-stalinisten en linksere sociaal democraten. Deze gematigde socialisten vullen het gat dat de sociaal democratie achter liet op het linkse spectrum. Hun probleem is echter dat ze door bereidheid tot compromissen met rechts, net als de sociaal democratie kunnen verrechtste. Neem als voorbeeld de Noorse Socialistische Linkse Partij en de Deense Socialistische Volkspartij. Ook de Finse Linkse Alliantie sloot zich aan bij een kapitalistische regering en verloor massief steun onder de werkende klasse, omdat ze deel uit maakte van het establishment!

  De laatste linkse stroming bestaat uit communisten die nog trouw blijven aan het Marxisme-Leninisme, helaas zijn ze daarbij ook nog dogmatisch en stalinistisch. Zo vereert de Communistische Partij van Griekenland het leven van Stalin en zijn bijna alle communistische partijen nog in de waan van een ”socialistisch” Oostblok dat ”heldhaftig” tegen het kapitalistische westen vocht. Daarbij vergeten deze stalinisten volledig het leed dat het stalinisme bracht over Oost Europa. Vooral het ethische nationalisme van de Bulgaarse en Roemeense stalinisten was alles behalve socialistisch laat staan communistisch!

  Socialisten die voor een socialistische raden-democratie vechten en een planeconomie met arbeiderszelfbestuur, heb je nauwelijks. Dat komt omdat politiek links verdeeld is in drie stromingen die allemaal beperkt zijn. Hierdoor kan socialisme niet opgebouwd worden zolang politiek links niet bereid is om te breken met de dogma’s van de sociaal democratie en het stalinisme!

 21. #jorein verstege kan uitstekend de huidige situatie beschryven, edoch in nederland is het triest dat Bilderbergers D66 uitsluitend denkt de werkloosheid te beperken door extra geld naar onderwys te sturen.
  Nu al hebben we een tekort aan werkende technische vakmensen en een overschot aan mensen in de leuke beroepen…

  Het industrieel tydperk is in nederland al lang voorby; een basis inkomen en oog voor kleinschaligheid vereist voor de”linkse”apparatskis een geestelijke ommezwaai.

 22. @ Duif, bedankt voor de link naar Transition Towns. Naast de interessante kleinschalige initiatieven geeft deze site weer nieuwe links, o.a naar lowtechnology.be

  @ Roi, bedankt voor deze bespiegeling. De vraag is of verzet tegen het opkomend fascisme uiteindelijk alleen met geweld mogelijk is en of dat morele consequenties heeft. Welnu als het om zelfvedediging gaat (na twee keer de wang toekeren) heb ik daar geen moeite mee. Voor het zover is, is er misschien enig soelaas in de kleinschaligheid ver van het gespuis.

  Maar het gespuis is eigenlijk alleen maar een symptoom van een veel grotere dreiging: de georganiseerde complete vernietiging van samenlevingen. Na vele voorgangers is nu de Ukraine aan de beurt. En daar zal niet mee ophouden, denkt Prof. McMurty:

  http://www.globalresearch.ca/global-society-destruction-and-the-ukraine-crisis-decoding-its-deep-structural-meaning/5379275

Reacties zijn gesloten.