Getraumatiseerde antifascist Arthur de Graaff verpest re-enactmentfeestje

De ons allen bekend veronderstelde zelfbenoemde antifascist Arthur de Graaff, die niet meer is dan een getraumatiseerde journalist bij wie het oorlogstrauma van zijn ouders en familie voor zijn eigen trauma heeft gezorgd, vond het klaarblijkelijk nodig om te gaan zeuren bij de Politie over een re-enactmentbijeenkomst waarbij uitbeelders van Wehrmachtsoldaten waren uitgenodigd.

De heer De Graaff, die samen met Esther Voet van het CIDI al een poging lanceerde om de verkoop op Marktplaats van volgens hun nationaal-socialistische meuk lam te leggen, terwijl het hier in vele gevallen de verkoop van Tweede-Wereldoorlogrelieken betrof van Duitse zijde, en dus van historisch materiaal dat verzameld wordt, kon in zijn handjes klappen want de Politie kwam in actie…..

En constateerde dat er niets aan de hand was.

Wat is nu precies het probleem van Arthur de Graaff denk ik dan. De intense haat die hij voor het nationaal-socialisme voelt is natuurlijk begrijpelijk. De walging wat de Holocaust betreft ook en het gevaar van neonazisme is ons allen welbekend.

Echter, die blinde haat strekt zich blijkbaar ook uit naar het re-enactment wereldje waarin veelal zeer gemotiveerde historisch bewuste personen bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog uitbeelden. Dat er dan alle zijden getoond worden, en in Nederland maar ook in andere landen zonder SS of enige politieke organisaties aangezien dat “te ver gaat”, is naar het lijkt in de ogen van de getraumatiseerde heer De Graaff, maar ook in die van zijn medestander Esther Voet een duidelijk bewijs dat deze mensen, verzamelaars zowel als re-enactors, allemaal neonazi’s zijn.

Even wat feiten :

-In geen enkele Nederlandse re-enactmentgroep wordt neonazisme getolereerd.
-De meeste verzamelaars van WOII relieken zijn zich historisch terdege bewust van de misdaden door de Duitse bezetter gepleegd. Zij zijn ook vaak degenen die museale historie in stand houden.
-In iedere organisatie of in ieder “wereldje” zitten rotte appels. Dat is in het geval van verkoopsites niet anders.
-individuele verkopers en kopers houden elkaar meestal in bedwang. Spullen die met verkeerde intenties worden verkocht worden aangekaart en de verkopers worden aangepakt.
-De gemiddelde neonazi kan de prijzen van origineel Duits materiaal niet eens betalen, zij kopen meestal de replica rotzooi.
-De gemiddelde neonazi heeft juist geen benul van de beladen geschiedenis of ontkent deze. Het overgrote deel van historisch geïnteresseerde verkopers en re-enactors waarschuwt juist tegen neonazisme en rassenhaat en laat keer op keer merken dat zij terdege beseffen dat de spullen waarin zij handelen of die zij verzamelen of waarmee zij bij evenementen optreden historisch gevoelig liggen en geven steevast uitleg en waarschuwingen over deze donkerste periode in de menselijke geschiedenis.

Het is dus ten ene male oneerlijk en hypocriet, en het toont duidelijk de blinde haat van de heer De Graaff en mevrouw Voet aan, die met hun acties in deze keer op keer juist diegenen treffen die zich wél terdege bewust zijn van deze geschiedenis en die tegen het fascisme en neonazisme strijden, op hun eigen manier. Alles over één kam scheren, dat klinkt bekend uit het verleden.

De houding van de heer De Graaff zowel als bij tijd en wijle die van mevrouw Voet komen in mijn ogen dan ook dichter bij echt Fascisme dan wat dan ook. Verbieden verbieden verbieden en het liefst zouden ze iedere verzamelaar en re-enactor die het waagt Duitse zooi of Duitse uniformen en uitrusting te dragen in een diepe kerker gooien.

Zijn docenten Geschiedenis die in hun klaslokaal Duitse helmen, Engelse helmen, Duitse posters, persoonsbewijzen of Jodensterren laten zien aan de leerlingen om de geschiedenis tastbaarder te maken allemaal nazi’s? Zijn docenten die in hun vrije tijd aan re-enactment doen of die re-enactors voor de klas zetten ook allemaal nazi’s? Zijn musea die exemplaren van Mein Kampf aankopen en tentoonstellen ook nazi’s? Zijn diverse Universiteitsbibliotheken waar je dat boek kunt lenen ook allemaal fascistisch? Nee, zeer zeker niet.

Er zijn dus heel wat nuances aan te brengen, maar helaas is daar in de blinde haat van de heer De Graaff en van tijd tot tijd die van mevrouw Voet (die overigens met de anti re-enactment actie niets van doen had), geen plaats voor.

Zelfs Antifa besteedde er enige jaren geleden al aandacht aan Duits re-enactment in Nederland, en bracht een redelijk genuanceerd artikel uit.

Natuurlijk kan je begrip hebben voor de houding van mijnheer De Graaff, maar persoonlijk ben ik van mening dat zijn houding voortkomt uit een vreselijk trauma dat hem getroffen heeft via zijn zwaar getraumatiseerde familie van wie velen in de Tweede Wereldoorlog vermoord werden door de nationaal-socialisten. Echter, dat betekent nog niet dat die blinde, nietsontziende haat van hem dan ook normaal is. Ik refereer in dat kader even naar de volgende documentaire : “Hitler’s Children” van de Israëlische documentairemaker Chanoch Ze’evi, waarin de kleinzoon van kampcommandant van Auschwitz Rudolf Höss door een ex-gevangene wordt omhelsd en gesteund, omdat hij zelf er geen bal aan kon doen dat zijn grootvader een vreselijke misdadiger was. Zo kan het dus ook.

Geschiedenis dient levend gehouden te worden en bewaard. Dus ook verzameld. Dat is de manier om toekomstige generaties te leren over en te waarschuwen tegen het Fascisme en Nazisme. Tegen intolerantie en rassenhaat. Tegen de somtijds verlokkelijke leer van dit gevaarlijke gedachtengoed dat helaas nog steeds voortleeft in verscheidene vormen, aangestuurd door onderbuikgevoelens en op handige manier gebruikt door veel politici van bedenkelijk allooi.

Dan nog even een laatste sneer naar de media, die in het artikel over het evenement Bussum Bridgehead de volgende foto plaatsten:

U ziet hier overigens re-enactors van de EERSTE WERELDOORLOG in actie.

Wat maar weer eens aangeeft dat historisch besef in ons land ten ene male ontbreekt.

20 gedachten over “Getraumatiseerde antifascist Arthur de Graaff verpest re-enactmentfeestje”

 1. De man heet overigens niet Arthur de Graaff, maar Arthur Graaff.

  Mijn excuses voor de verkeerde tenaamstelling.

  JJB

 2. Vrijheid van spreken, vrijheid van toneel.

  Graaff mag zich dus ook uitspreken tegen de vorm en inhoud van dit toneel wat hij gemotiveerd doet, of je het daar nu wel of niet mee eens bent maakt verder niet uit.

  Wat is nu eigenlijk je punt? Dat er bij antifascisten mensen zijn die “het” volgens jou niet goed snappen en dat deze man er juist voor zorgt dat het “historisch besef” zou verdwijnen en dat fascisme daardoor weer terug is/komt?

  Daar strooi je dan ook nog maar even kwistig wat zelfbedachte vooronderstellingen over trauma’s bij als verklaring voor de beweegredenen van deze man (“Getraumatiseerde antifascist Arthur de Graaff” ), het soort gepsychologiseer waar ik van gruw.

 3. Nee hoor LRD. Mijnheer Graaff mag zeggen wat hij vindt, hij mag zelfs actie voeren (demonstreren, Mein Kampf boeken verbranden en wat dies meer zij).

  https://wo2.sharepoint.com/Pages/nlnazifrei.aspx

  Ik vind alleen de manier waarop hij opereert nogal dubieus, zeker omdat hij daarmee velen in ons land in hun hobby schaadt en onevenredig grote schade aanricht op het geschiedkundige vlak.

  Hij is mijns inziens iemand die alles alleen maar wil verbieden en die niet meer nadenkt over de geschiedvervalsing die dan zal ontstaan. Neem bijvoorbeeld wat er in Zwitserland gebeurde waar zelfs swastika’s uit historisch beeldmateriaal voor scholen werden geknipt want “het mocht eens iemand shockeren” of de (deels begrijpelijke) radicale anti-Swastika houding in Duitsland die ervoor zorgt dat enorm veel bouwdozen van voertuigen vaartuigen en vliegtuigen uit die tijd niet eens historisch correct kunnen en mogen worden gebouwd door particulieren, en dat terwijl in musea de swastika’s op de voertuigen je om de oren vliegen. Zelfs antifascistische symbolen als het hakenkruis met de streep er door of het gebroken hakenkruis zijn er verboden.

  Waar ik in deze tegen ageer is het wegzetten door mijnheer Graaff van een hele groep hobbyisten en verzamelaars als zijnde Nazi. Dat is duidelijk genoeg uit zijn uitspraken en een diepe belediging aan het adres van vele mensen die verzamelen of aan re-enactment doen en die verdomd goed weten wat de Tweede Wereldoorlog inhield en waaronder zich zeer zeker óók mensen bevinden die aan de Nazi terreur familie hebben verloren. Hij maakt verder ettelijke historische fouten in zijn betoog. Hij schetst alles als zijnde zwart-wit terwijl professionele historici waaronder ik mijzelf ook schaar alles als grijs zien en de nuance proberen aan te brengen zonder daarbij de waarheid en de feiten geweld aan te doen.

  Dit zwart-wit denken van de heer Graaff en zijn wil om alles maar te verbieden is in mijn ogen zeer gevaarlijk aangezien het de historische waarheid dus wél geweld aan doet en misbruikt kan worden door diverse partijen die slechtere bedoelingen hebben dan een aantal re-enactors die zo goed mogelijk een tastbaar beeld van Tweede Wereldoorlog willen laten zien aan het publiek.

  De heer Graaff’s actie; de Politie bellen, is wat mij betreft gewoon een NSB actie.

  Dat zal hij niet leuk vinden, maar zo wordt het wel gezien door mij. Politie weet vaak zelf helaas niet eens wat wel, en wat niet mag.

  Het meest idiote is nog wel dat er in Nederland helemaal geen enkele wet is die stelt dat de Swastika verboden is. Politieke uitingen echter waarbij symbolen van het Nazi Regime openlijk worden getoond, op muren gekalkt of gedragen worden zijn echter wel via jurisprudentie aan te pakken en in het verleden terecht aangepakt;

  (http://www.art1.nl/artikel/1345-extreem-rechtse_symboliek)

  Daar heeft echter re-enactment en dus het tonen van historisch correcte soldaten geen bal mee te maken. Wellicht wil de heer Graaff volgende keer als er in Nederland een oorlogsfilm zoals Zwartboek wordt opgenomen ook actie voeren ? Tijdens die film was het plein naast de Tweede Kamer veranderd in een Nazi bolwerk.

  http://static1.ad.nl/static/photo/2009/8/4/10/media_xl_752560.jpg

  Ook hier is geen beroepshistoricus in beeld te zien.

  Maar nee, dan horen we hem niet.

  En het gaat mij dus juist om de nuance in deze zaak, die helaas ver te zoeken is bij mijnheer Graaff. (Noch bij mevrouw Voet van het CIDI).

  En dát is het eigenlijke probleem.

 4. Dan nog even over het gebruik van het woord getraumatiseerd. Mijnheer Graaff laat het in zijn commentaar in de video duidelijk horen. Hij heeft het over zijn vader die gearresteerd werd en zijn oom die vermoord werd. Door de Nazi’s, en wel de Wehrmacht. Ik dacht dat in dat geval de Sicherheitsdienst en de SS de hoofdverantwoordelijken waren. Ook zegt hij dat de SA volledig werd opgenomen in de nieuwe Wehrmacht. Volslagen onzin. Na de nacht van de lange messen werd maar een gering deel van de SA ingelijfd. Een groot deel werd uitgekotst, ook door de Nationaal Socialistische partij.

  Zijn fervente haat en strijd (en voor die strijd tegen fascisme heb ik zeer zeker respect al plaats ik kanttekeningen bij de uitvoering) kunnen mijns inziens alleen maar voortkomen uit een diepgeworteld trauma. En dat vind ik echt niet fijn voor de heer Graaff. Slachtoffer van de tweede generatie, dat mogen we hem zeker noemen. Net als kinderen van Kampslachtoffers, maar ook kinderen van NSB’ers of kinderen van soldaten of kinderen van slactoffers van de Japanners zal ook hij een jeugd gehad hebben waarbij die oorlog nooit ver weg was.

  En dát is nu de nuance en het grijze vlak dat hier aangebracht kan en dient te worden.

  http://www.ntvg.nl/publicatie/psychopathologische-klachten-bij-kinderen-van-oorlogsslachtoffers/volledig

 5. Ik lees hier alleen maar aanwijzingen voor uw blinde haat voor de heer De Graaff en mevrouw Voet. Waar komt deze vandaan? Uit de bekende bruine hoek?

 6. HOE DE FUCK KAN HIJ “NAZI” SYMBOLEN VINDEN OP 1ste WERELD OORLOG UNIFORMEN!? hij kan hooguit een ijzer kruis hebben gevonden die nu godverdomme nog steeds worden gebruikt door het duitse leger nog steeds waardeloze anti facist – wat doet deze “zogenaamde” anti facist : zeiken over dat deze mensen nazi kunnen zijn – wat doet de gemmidelde antifacist van antifacista als hij nazi symbolen ziet : dus jij wil nazi symbolendragen? hier heb je swastika… littekens… op je voorhoofd

 7. Typische PVV redenering Timmerark. En dan “de bekende bruine hoek”. Zelfde als “de kogel kwam van links” Bruin staat mij niet eens.

  Ik haat mijnheer Graaff en mevrouw Voet overigens niet hoor, wel hun blindheid en het bord dat zij beiden voor het hoofd hebben. Net als de ADL in de Verenigde Staten. Ook een erg fijne organisatie die overal maar antisemitisme in ziet, zelfs in politieke kritiek op het gedrag van de Israëlische regering.

  U moet echt met iets beters komen dan deze zinloze oneliner.

 8. Ja Timmerark is een simplist ook weer enkel op 1 topic posten en daarna weer foetsie.

  Je kan doorschieten in je anti antisemitisme. Grappig ook Timmerark we hebben inderdaad dit soort issues vanwege die bruine hoek ook wel de rechtse hoek genoemd. Maar welke ellende komt daar nu niet van. Zowat ALLES.. WO2 en NSB ring a bell ? Dus JOUW HOEK.

 9. Wat een geneuzel allemaal weer. Mijn opa zat ook in een concentratiekamp, en die ging ook gewoon op vakantie naar Duitsland. En dan zou ik moeten piepen en zeuren over elk hakenkruisje dat in mijn blikveld komt? Omdat mijn opa zoveel ellende heeft moeten doormaken?

  Overigens zijn er een hoop mensen die de Oorlog wél hebben meegemaakt, en die een uitbeelding van Duitse soldaten prima kunnen waarderen. En nee, dat zijn geen oud-NSB’ers, daar zitten ook kampslachtoffers en verzetsmensen bij.

 10. Geachte J.J. Bedeijn,

  Probleem bij deze debatten is dat vrijwel geen enkele deelnemer ooit zijn ongelijk zal bekennen.

  Ik zet mijn reacties op enkele van uw opmerkingen tussen <<>>

  “vond het klaarblijkelijk nodig om te gaan zeuren bij de Politie over een re-enactmentbijeenkomst waarbij uitbeelders van Wehrmachtsoldaten waren uitgenodigd.”
  <<>>

  “Echter, die blinde haat strekt zich blijkbaar ook uit naar het re-enactment wereldje waarin veelal zeer gemotiveerde historisch bewuste personen bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog uitbeelden. Dat er dan alle zijden getoond worden, en in Nederland maar ook in andere landen zonder SS of enige politieke organisaties aangezien dat “te ver gaat”, is naar het lijkt in de ogen van de getraumatiseerde heer De Graaff, maar ook in die van zijn medestander Esther Voet een duidelijk bewijs dat deze mensen, verzamelaars zowel als re-enactors, allemaal neonazi’s zijn.”

  <<>>

  “-In geen enkele Nederlandse re-enactmentgroep wordt neonazisme getolereerd.”
  <<>>

  “-De meeste verzamelaars van WOII relieken zijn zich historisch terdege bewust van de misdaden door de Duitse bezetter gepleegd. Zij zijn ook vaak degenen die museale historie in stand houden.”

  <<>>

  “-In iedere organisatie of in ieder “wereldje” zitten rotte appels. Dat is in het geval van verkoopsites niet anders.”
  <<>>

  “-individuele verkopers en kopers houden elkaar meestal in bedwang. Spullen die met verkeerde intenties worden verkocht worden aangekaart en de verkopers worden aangepakt.”
  <<>>

  “-De gemiddelde neonazi kan de prijzen van origineel Duits materiaal niet eens betalen, zij kopen meestal de replica rotzooi.”
  <<>>

  “-De gemiddelde neonazi heeft juist geen benul van de beladen geschiedenis of ontkent deze. Het overgrote deel van historisch geïnteresseerde verkopers en re-enactors waarschuwt juist tegen neonazisme en rassenhaat en laat keer op keer merken dat zij terdege beseffen dat de spullen waarin zij handelen of die zij verzamelen of waarmee zij bij evenementen optreden historisch gevoelig liggen en geven steevast uitleg en waarschuwingen over deze donkerste periode in de menselijke geschiedenis.”
  <<>>

  ————–

  Ik heb helaas niet de tijd om hier op elke opmerking in te gaan. Vandaar dat ik me hiertoe beperk.
  ‘Blinde haat’ is een voor mij verbazende term. Wat bedoelt u daar precies mee? Die term suggereert dat ik niet nadenk over wat nazisme is en wat mensen daarmee doen. Ik heb uitvoerig met de organisator Vermeulen overlegd – wist u dat? En met de burgemeester van Bussum. We hebben later in dit jaar nog een gesprek met de BM. En een stuk of zes pogingen gedaan in contact te komen met de groep DRG 4045. Hoe blind ben ik dan? Ik vind het zelf nogal meevallen.
  Mij lijkt het dat ik redelijk opereer, niet impulsief en niet door haat of blinde haat tegen de DRG 40-45, organisator Vermeulen of de BM vervuld.

  Het punt is: rechts-extreem groeit en groet. Zie NLnazivrij.tk. Bij de acties tegen de rare herdenking van nazidoden op 4 mei in Vorden, kwam er opeens bijval voor die herdenking uit volstrekt ongewenste hoek – dat krijg je dan, die hoek voelt zich dan gesterkt. Ik ben ook niet tegen de herdenking op het Duitse oorlogskerkhof in Venray – laten de Duitsers vooral de Duitsers gedenken. behalve als daar verkeerde tendenzen opduiken.

  Maar laten we nooit vergeten welke onvoorstelbare misdaden de nazi’s en hun instellingen – ze richtten ook de Wehrmacht op – hebben gepleegd en laten we vooral niet vergeten dat onder omstandigheden ieder van ons – ook ik – tot zulke misdaden gedreven kan worden. Nazisme – en alle verschijnselen ervan – is geen speelgoed, en het neonazisme groeit. Kijk naar Hongarije, Griekenland, ook Bulgarije waar Mein Kampf een bestseller is – hoe kan dat, het boek is feitelijk onleesbaar voor moderne mensen. En ook in Nederland groeit rechts-extreem weer.

  Ik ga graag verder met u in discussie, maar dan 1-op1. Redactie@nieuws-wo2.tk.

  Gelukkig zijn hier ook nog enkele rustige en weloverwogen reacties. Ee anonimiteit van reacties zou afgeschaft moeten worden.

  M vr gr
  A. Graaff

 11. In plaats van je druk maken over mensen die een deel van de geschiedenis uitbeelden en daarmee laten zien wat in de toekomst niet meer mag gebeuren, zou de beste man zich beter druk kunnen maken over de hedendaagse bezetting van palestina en alle oorlogsmisdaden die daar plaats vinden, geschiedenis herhaald zich en de fouten die het ene volk maakt in een bepaalde periode, worden herhaald door de zogenaamde slachtoffers in de toekomst!

 12. GBeachte JJ Bedijn,

  Mijn opmerkingen bij uw opmerkingen zijn weggevallen in mijn reaktie de vorige keer.
  Mijn rwekatie staan tussen — en—

  ´Even wat feiten :´
  — Dit blijken allemaal veronderstellingen,geen feiten. Is er geen eidnredacteur bij jullie site?—

  ´-In geen enkele Nederlandse re-enactmentgroep wordt neonazisme getolereerd.´
  — O? Hoe weet u dat? Als iemand stiekum een neonazi is,hoe kom je daar dan achter?—

  ´-De meeste verzamelaars van WOII relieken zijn zich historisch terdege bewust van de misdaden door de Duitse bezetter gepleegd. Zij zijn ook vaak degenen die museale historie in stand houden.´
  — Kent u die meeste dan? Hoe gaat u dat aantonen?—

  ´-In iedere organisatie of in ieder “wereldje” zitten rotte appels. Dat is in het geval van verkoopsites niet anders.´
  —Dat zijn we het erover eens dat de nazispullen op Marktplaats – momenteel 3600 met aftrek van brichures en zakdoeneknnetto 2500 – rotte appels zijn, hoop ik. Voor mij veel te veel en veel te rot. Het hoort in musea en bij academische historici in instituten thuis, niet bij kliefhebberende particulieren.—

  ´-individuele verkopers en kopers houden elkaar meestal in bedwang.´

  — Opnieuw: hoe weet u dat? Waar haalt u dat vandaan? Bewijst u dat gerust,ik zou dat graag bewezen zien. Zolanfg dat niety bewezen is, is het louter een meningkje.—

  ´Spullen die met verkeerde intenties worden verkocht worden aangekaart en de verkopers worden aangepakt.´
  — Verbazend – hoe weet u dit nu weer? Hoe kunt u de intentie peilen van een verkoper? Door wie en waar worden ze aangepakt? Door de ´Thought police´ van George Orwell? Door de ultrageheime Nestapo? Ditlijkkt me onzin zonder verder bewijs.—

  ´-De gemiddelde neonazi kan de prijzen van origineel Duits materiaal niet eens betalen, zij kopen meestal de replica rotzooi.´
  — Klinkt leuk en stevig,alsof u alle neonazi´s kent en dus het gemiddelde kunt vaststellen. Maar het is opnieuw onbewezen onzin.—

  ´-De gemiddelde neonazi heeft juist geen benul van de beladen geschiedenis of ontkent deze. ´
  — Opnieuw: waar haalt u het vandaan? Welk onderzoekt heeft u vberricht of geradapleegd? U noemt geen enkel onderzoek.—

  ´Het overgrote deel van historisch geïnteresseerde verkopers en re-enactors waarschuwt juist tegen neonazisme en rassenhaat en laat keer op keer merken dat zij terdege beseffen dat de spullen waarin zij handelen of die zij verzamelen of waarmee zij bij evenementen optreden historisch gevoelig liggen en geven steevast uitleg en waarschuwingen over deze donkerste periode in de menselijke geschiedenis.´

  — Ik heb het nu twee keer meegemaakt en twee keer nul uitleg of waarschuwing gekregen, juist alleen maar slappe onzin over hoezeer de Wehrmacht toch vooral geen nazi-instelling was (zie: Verbrechen der Wehrmacht op de.wikipedia) – de Wehrmacht heeft juist op bevel van Hitler of op eigen initiatief honderdduizenden non-combattanten omgebracht,90 ´Puttens´in Griekenland alleen al—

  ´Het is dus ten ene male oneerlijk en hypocriet, en het toont duidelijk de blinde haat van de heer De Graaff en mevrouw Voet aan, die met hun acties in deze keer op keer juist diegenen treffen die zich wél terdege bewust zijn van deze geschiedenis en die tegen het fascisme en neonazisme strijden, op hun eigen manier. Alles over één kam scheren, dat klinkt bekend uit het verleden.´
  —Waarom verbetert u mijn naam in uw artikel niet? ´Dus ten ene male oneerlijk en hypocriet´ – toe maar.Uw ´feiten ´zijn geen feiten, dus welke conclusie kunt udaar dan op vestigen? Geen enkele. Dus ik ben niet oneerlijk en hypocriet.
  Wat bedoelt u jnu precies met ´blinde haat´? Graag uitleg.—

  – See more at: http://www.krapuul.nl/overig/blog/155459/getraumatiseerde-antifascist-arthur-de-graaff-verpest-re-enactmentfeestje/#comments

  M vr gr
  Arthur Graaff

 13. Geachte heer Graaff,

  Het was mij al opgevallen dat een groot deel van uw tekst was weggevallen.

  ´Even wat feiten :´
  — Dit blijken allemaal veronderstellingen,geen feiten. Is er geen eidnredacteur bij jullie site?—

  *Er zijn meerdere redacteuren maar die bemoeien zich in de regel niet met de inhoud noch gaan zij onderzoeken of iedere opmerking die geschreven wordt op harde feiten berust. Het is geen krant.

  ´-In geen enkele Nederlandse re-enactmentgroep wordt neonazisme getolereerd.´
  — O? Hoe weet u dat? Als iemand stiekum een neonazi is,hoe kom je daar dan achter?—

  *Hoe ik dat weet vraagt u. Welnu, vanaf 1992 in de re-enactment wereld actief geweest, de opkomst van Duits re-enactment meegemaakt en er over meegepraat, een groot aantal van deze re-enactors kennende, veel opbouwende kritiek kunnen geven waar naar geluisterd werd, de ballotagepraktijken van de verscheidene groepen kennend. Als iemand stiekem een Neo Nazi zou zijn kom je daar wel degelijk snel achter. We leven in het tijdperk van de Sociale Media en de meeste actieve Neo Nazi’s zijn dan ook met naam en toenaam bekend, onder andere binnen AFA Nederland maar ook daarbuiten. Die vindt je dus niet ! bij re-enactment groepen in Nederland.

  ´-De meeste verzamelaars van WOII relieken zijn zich historisch terdege bewust van de misdaden door de Duitse bezetter gepleegd. Zij zijn ook vaak degenen die museale historie in stand houden.´
  — Kent u die meeste dan? Hoe gaat u dat aantonen?—

  Ik ken een groot aantal verzamelaars, mensen die naar beurzen gaan internationaal, mensen die kopen en verkopen op hoog verzamelaars niveau. Mensen uit de internationale museumwereld en wat dies meer zij. Ik ga u echter geen namenlijst voorleggen.

  ´-In iedere organisatie of in ieder “wereldje” zitten rotte appels. Dat is in het geval van verkoopsites niet anders.´
  —Dat zijn we het erover eens dat de nazispullen op Marktplaats – momenteel 3600 met aftrek van brichures en zakdoeneknnetto 2500 – rotte appels zijn, hoop ik. Voor mij veel te veel en veel te rot. Het hoort in musea en bij academische historici in instituten thuis, niet bij kliefhebberende particulieren.—

  *Daar zijn we het geenszins over eens. U scheert wederom alle verzamelaars en handelaars over één kam, iets dat u dusdanig vaak doet dat het opvalt. Ik kan er ten dele in meegaan dat veel van de spullen die verkocht worden in een museumcollectie opgenomen zouden kunnen en dienen te worden, maar het is mijns inziens geen enkel probleem als mensen die geïnteresseerd zijn in historie en historische artefacten deze spullen thuis hebben. Maar niet alles hoeft in een museum. Als u deze foto bekijkt ziet u waarom niet :

  http://www.stahlhelmland.com/images/pile.jpg

  ´-individuele verkopers en kopers houden elkaar meestal in bedwang.´

  — Opnieuw: hoe weet u dat? Waar haalt u dat vandaan? Bewijst u dat gerust,ik zou dat graag bewezen zien. Zolanfg dat niety bewezen is, is het louter een meningkje.—

  Hoe ik dat weet. Er wordt via diverse organisaties actie gevoerd tegen bijvoorbeeld de verkoop van Zyklon-B blikken op Marktplaats en Ebay, Concentratiekamp pakken, SS Kz regalia en snuisterijtjes verkoop wordt actief tegengegaan, mensen die lichamelijke resten van soldaten probeerden te verkopen werden aangegeven bij de autoriteiten, mensen die slagvelden illegaal opgraven worden door internationale actie, onder meer door archeologen aangepakt en wat dies meer zij. Verkopers onderling pakken elkaar ook aan. Een voorbeeld zag ik met eigen ogen een aantal jaren geleden op de enorm grote militaria markt te Beltring UK waar een handelaar in Kz spullen door andere handelaren werd aangepakt en het terrein werd afgeschopt. U zou daar overigens niet naartoe dienen te gaan, u zou namelijk geschokt zijn wat daar allemal wordt verkocht.

  ´Spullen die met verkeerde intenties worden verkocht worden aangekaart en de verkopers worden aangepakt.´
  — Verbazend – hoe weet u dit nu weer? Hoe kunt u de intentie peilen van een verkoper? Door wie en waar worden ze aangepakt? Door de ´Thought police´ van George Orwell? Door de ultrageheime Nestapo? Ditlijkkt me onzin zonder verder bewijs.—

  *De intentie van een verkoper kan online bijvoorbeeld via zijn verkopersnaam, zijn youtube account, en nog wel meer andere en zijdelingse informatie achterhaald worden.
  Ook sociale media, zoals ik al had gezegd zijn daar handig voor. Netstapo, een mooie term. Daar valt u gezien uw anti-marktplaats actie ook onder helaas. Zelfs het bellen van de Politie als een paar re-enactors vergeten op het onderste deel van de adelaar een stickertje te plakken hoort daarbij. Of bijvoorbeeld de burgermeester van Vorden gelijkstellen met een Holocaust ontkenner omdat hij (en dat is en blijft niet kies) langs een paar graven wil lopen op 4 mei van Duitse soldaten.

  http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2013/05/burgemeester-is-holocaustontkenner

  Er zijn honderden Neo-Nazi accounts op youtube waar niets aan gedaan wordt, eveneens op sociale media site Facebook krijgen NS idolaten een platform. In de Verenigde Staten worden organisaties als NSM88 of de American Nazi Party gewoon toegestaan.
  We hebben in Nederland wetten, in Duitsland wetten in Frankrijk wetten, maar per land zijn die ook nog eens verschillend. Er wordt dus altijd met meerdere maten gemeten.

  ´-De gemiddelde neonazi kan de prijzen van origineel Duits materiaal niet eens betalen, zij kopen meestal de replica rotzooi.´
  — Klinkt leuk en stevig,alsof u alle neonazi´s kent en dus het gemiddelde kunt vaststellen. Maar het is opnieuw onbewezen onzin.—

  *geenszins onzin. Kijkt u eens wat echte spullen kosten, zoek maar eens op Relics of the Reich.com, WWII German militaria en andere sites internationaal. U zult zien dat de gemiddelde Nederlandse kaalkop die zich bijvoorbeeld bezig houdt met B&H, Divisie Noordland of andere verenigingetjes van kale idioten die die mislukte moorddadige kunstschilder uit Wenen en zijn rassenleer hoog hebben zitten, die prijzen van hun leven niet kunnen betalen. En waar vindt u Neo Nazis over het algemeen niet ? In banen waar veel verdiend wordt en die hooggeschoolde werknemers vereisen. U vindt hen niet onder de Universitair en HBO geschoolden, u vindt hen tussen het spreekwoordelijke klootjesvolk in een achterstandswijk in een rijtjeshuis, iedere dag naar de fabriek gaan om een schoefje op een boutje te zetten of zelfs niet werkend en alleen maar tegen de regering en buitenlanders aanschoppend. Die mensen verdienen eenvoudigweg niet genoeg om origineel materiaal aan te schaffen. Natuurlijk, een helmpje van 150 Euro kunnen ze wellicht betalen, maar een ridderkruis dat minimaal 8.000 euro kost niet.

  ´-De gemiddelde neonazi heeft juist geen benul van de beladen geschiedenis of ontkent deze. ´
  — Opnieuw: waar haalt u het vandaan? Welk onderzoekt heeft u vberricht of geradapleegd? U noemt geen enkel onderzoek.—

  *De gemiddelde Neo Nazi kan mij niet eens vertellen welke divisie op welke dag aan welke stoplijn lag in bijvoorbeeld Rostov. Zij kennen maar half of helemaal niet de geschiedenis van het derde Rijk laat staan dat zij de holocaust als historisch feit zien. Zij zullen die ontkennen en er meteen een zogenaamd Joods complot van maken. Lees bijvoorbeeld eens de gemiddelde post op het wel zeer foute forum Stormfront, waar overigens ook geen bal tegen gedaan wordt. En welk onderzoek of onderzoeken vraagt u zich af ? Kent u de site Doorbraak ? Kent u de groep Kafka ? Bent u zich er van bewust dat er diverse Nederlandse Universiteiten onderzoek gedaan hebben en nog steeds doen naar het fenomeen Neo-Nazisme ?

  ´Het overgrote deel van historisch geïnteresseerde verkopers en re-enactors waarschuwt juist tegen neonazisme en rassenhaat en laat keer op keer merken dat zij terdege beseffen dat de spullen waarin zij handelen of die zij verzamelen of waarmee zij bij evenementen optreden historisch gevoelig liggen en geven steevast uitleg en waarschuwingen over deze donkerste periode in de menselijke geschiedenis.´

  — Ik heb het nu twee keer meegemaakt en twee keer nul uitleg of waarschuwing gekregen, juist alleen maar slappe onzin over hoezeer de Wehrmacht toch vooral geen nazi-instelling was (zie: Verbrechen der Wehrmacht op de.wikipedia) – de Wehrmacht heeft juist op bevel van Hitler of op eigen initiatief honderdduizenden non-combattanten omgebracht,90 ´Puttens´in Griekenland alleen al—

  *Het is erg triest dat u dit soort slappe onzin heeft moeten aanhoren en meemaken. Dat spreek zeer zeker niet voor de groepen die aanwezig waren op dat evenement. Natuurlijk was de Wehrmacht een Nazi instelling. Althans, zij zwoer trouw aan de Führer en stond in dienst van de Nationaal-Socialisische machthebbers. Echter, denkt u dat Kolonel von Stauffenberg een fervent Nazi was ? Luftwaffe piloten die partijtrouwe Nazis die toegevoegd werden aan hun Staffeln aan het Oostfront lieten “verdwijnen” ook fervente Nazi’s waren ? Duitsers in de Wehrmacht en andere onderdelen die verzet pleegden ? Sommigen die bevelen weigerden ? Mensen hielpen ontsnappen ? Was de broer van H.Goering ook een fervent Nazi ? In uw ogen waarschijnlijk wel aangezien u meerdere malen, ook in de media, alle soldaten en Duitsers over één kam hebt geschoren en dat nog steeds doet. Het feit dat men soldaat was betekent voor u al dat zij iemand fout was. Ooit gehoord van de Dienstplicht in Duitsland ? Is Paus Benedictus in uw ogen ook een Nazi ? Hij droeg tenslotte het HJ uniform en was Flakhelfer.

  ´Het is dus ten ene male oneerlijk en hypocriet, en het toont duidelijk de blinde haat van de heer De Graaff en mevrouw Voet aan, die met hun acties in deze keer op keer juist diegenen treffen die zich wél terdege bewust zijn van deze geschiedenis en die tegen het fascisme en neonazisme strijden, op hun eigen manier. Alles over één kam scheren, dat klinkt bekend uit het verleden.´

  *Hier neem ik vooralsnog niets van terug aangezien het mij nog steeds duidelijk is dat u geen historisch onderscheid kunt of wenst te maken. Zodra u ophoudt om iedere verzamerlaar Nazi te noemen, iedere re-enactor die een Duits uniform aanheeft Nazi te noemen, iedereen die nuances aanbrengt Nazi te noemen et cetera zal ik dit zeker terugnemen.

  —Waarom verbetert u mijn naam in uw artikel niet? ´Dus ten ene male oneerlijk en hypocriet´ – toe maar.Uw ´feiten ´zijn geen feiten, dus welke conclusie kunt udaar dan op vestigen? Geen enkele. Dus ik ben niet oneerlijk en hypocriet.
  Wat bedoelt u jnu precies met ´blinde haat´? Graag uitleg.—

  * Ik zou dolgraag uw naam corrigeren in mijn artikel, helaas biedt de structuur van deze site echter geen mogelijkheden om reeds geplaatste berichten te editen. Ik kan derhalve uw verkeerd geschreven naam in de hoofdtekst zelf niet veranderen.

  *Met blinde haat bedoel ik :
  Uw onvermogen om historische nuance aan te brengen.
  -Iedereen in de Wehrmacht was per definitie een Nazi.
  -Burgemeesters die een slecht idee hebben en dat verdedigen zijn meteen Holocaust ontkenners en dus : Nazi’s
  -alle verkopers en verzamelaars van Duitse spullen uit WOII zijn per definitie Nazi’s
  -Alle re-enactord die Duitse spullen dragen of Duitsers uitbeelden zijn Nazi’s

  Dit gedrag vergoelijkt u onder meer door steevast de vreselijke dingen uw familie in de oorlog aangedaan erbij te halen en vergelijkingen te maken die geen enkele nuance bezitten. Dit wijst in mijn ogen op het meten met maar één maat. Oneerlijk is wellicht een verkeerde constatering geweest, die neem ik bij deze dan ook terug. Maar hypocriet vooralsnog niet. U erkent aan de ene kant dat de Nazi’s de cultuur vernietigden wat begon met boekverbrandingen maar verbrandt in Assen toch een boek, weliswaar het slechts geschreven boek aller tijden, maar dan nog. U strijdt tegen de verkoop en verspreiding van Mein Kampf maar plaatst een aantal stukken in geannoteerde versie ervan op uw eigen site. Dát onder andere maakt u in mijn ogen hypocriet.

  Helaas is het zo dat waar mensen op een vrij rigide manier gaan actie voeren voor welke zaak dan ook de dialoog verdwijnt. Neem bijvoorbeeld iemand die bepaalde argumenten die vóór de Palestijnse zaak spreken aanhaalt, dan wordt deze persoon door bepaalde organisaties meteen als Anti-Semitisch neergezet. Terwijl je terechte kritiek op de regering van Israël uit of op haar kolonisten. En dan wordt er meteen met de holocaust geschermd. (om nog maar te zwijgen van het feit dat de Palestijnen en Arabieren zelf ook Semitisch zijn.) Dit gedrag zie je bij extreem Christelijke groepen ook, net als bij extreem-Islamitische groepen. Het hijacken van de holocaust, of zelfs het hijacken van andere wandaden in WOII gepleegd door Duitsers om de eigen hetze kracht bij te zetten is contra productief in mijn ogen. Zonde zelfs. Het schaadt de strijd tegen echt Nazisme en Fascisme.

  U heeft een keer in de media de vraag gesteld wie u anders de schuld zou moeten geven van datgene uw familie aangedaan. Ik zou zeggen ga het archief in, ontdek als er nog bewijzen zijn welke organisaties en wie er voor de arrestatie van uw familie verantwoordelijk waren, welke personen en of die nog leven en pak deze aan. U kunt de gehele Wehrmacht de schuld geven maar feit blijft (voor zover ik weet) dat het niet de Wehrmacht was die het kamp waar uw oom vermoord werd bestierde. Nuance. Zorgvuldigheid, Historisch objectief blijven, hoe moeilijk dat in uw situatie wellicht ook is. Dan strijdt u de strijd zoals die gestreden dient te worden.

  Wanneer de dialoog verdwijnt is elke mogelijkheid tot een goed overdachte oplossing of zinvolle actie tegen Neo Nazisme en Fascisme onmogelijk geworden. En helaas zijn we in deze Neo-Liberale op economisch-fascisme gebaseerde maatschappij hard op weg naar de afgrond. Dat wezen de afgelopen EU verkiezingen wel uit.

  En u weet denk ik terdege dat een volk dat haar eigen geschiedenis vergeet gedoemd is deze te herhalen.

  Let wel, ik draag uw strijd zeker een warm hart toe, maar ik zet kanttekeningen bij uw methodes en argumenten.

  Met vriendelijke groet,

  JJBD

 14. Geachte heer JJBD,

  dank voor uw ractie. Daar staan enkele nuanceringen in wat betreft uw mening over mij. Het valt me echter wel op, dat u mij nog steeds geen vragen stelt, maar alleen maar conclusies biedt en mij nogal wat grove beweringen in de mond legt of in de schoenen schuift. U verzoek u om enkele daarvan terug te nemen.

  Ik ga daar hier even op in.

  “*Met blinde haat bedoel ik :
  Uw onvermogen om historische nuance aan te brengen.”

  — O? Ik heb juist grote waardering voor mensen als de Duitse leider Beitz van Krupp en voor de broer van Goering. Er bestonden steeds individuën uit Duitsland en Oosterijk die zich tegen Hitler en de nazi’s keerden. Maar yhet kebnmerkende van de nazistaat was juist het vermogen om miljoenen mensen oor zijn karretje te spannen. Ik schrijf vrijwel dagelijks over de oorlog en ik wil best toegeven dat dat niet allemaal even helder, scherp of goed is, maar ik heb enorme waardering voor de manier waarop vooral Duitsers en sommige Oostenrijkers – bijvoorbeeld de Wehrmacht-deserteurs, of Die weisse Rose, of de bekennende Kirche of de 20 juli groep van Von Stauffenberg zijn opgetreden. Ik snap niet waarom u mij daar niet naar vraagt ipv mij in de mond te leggen dat ik daar ook tegen ben.–

  -Iedereen in de Wehrmacht was per definitie een Nazi.
  — Waar heb ik dat gesteld?–

  -Burgemeesters die een slecht idee hebben en dat verdedigen zijn meteen Holocaust ontkenners en dus : Nazi’s
  — Burgemeesters zijn nazi’s? Waar heb ik dat gezegd of geschreven? Ik heb nog nooit in mijn hele leven een levend persoon aangeduid als ‘nazi’. Wilt u dit terugnemen?
  En het meervoud? Het gaat hier uitsluitend om burgemeester Aalderink van Vorden. De aantijging van ‘holocaustontkenning’ is voor het eerst in dit verband geuit door prof Loonstein, en ik volg hem daarin.
  U weet niet hope het zit, en neemt van alles aan, en dat is kwalijk. Ook in dit stuk vraagt u mij helemaal niets…
  Dan ‘meteen’: vanwaar deze verdraaiing? Ik heb helemaal niet meteen gedaan. Waar haalt u dat vandaan? Ik ben al sinds 23012 met Vorden bezig geweest, heb met allerlei mensen in de gem. Bronckhorst overlegd, ook met Henk Aalderink (tot hij mij blokkeerde op zijn mobiel) en met de voorlichter, de wethouder en div. raadsleden en journalisten; Aalderink wilde na enkele maanden contact over deze herdenking en uitvoerige correspondentie niet meer met mij praten. Maar het ernstigste was dat hij geen afstand van deze herdenking wilde nemen nadat er van uiterst rechtse zijde (ik wil de juiste term hier niet noemen, om de zoekmachines niet op het spoor te brengen) nadrukkelijk bijval was gekomen voor de naziherdenking in Vorden) wilde hij, noch de wethouders en de meeste raadsleden, ondanks herhaald verzoek van mij afstand daarvan nemen. Dat gaf de doorslag. Dat Aalderink van de oorlog weinig weet, dat hij plus de wethouders weigerden naar de Joodse herdenking te komen die ik had georganiseerd, is ook erg. Dat hij bij Pauw en Witteman trachtte te beweren, zoal hij al vaker had gedaan bij andere gelegenheden, dat Wehrmachtsoldaten geen nazi’s waren – dat waren de dingen die mij tot deze stap brachten. —

  “-alle verkopers en verzamelaars van Duitse spullen uit WOII zijn per definitie Nazi’s”

  — ik lees deze zin opnieuw en ik vind het langzamerhand erg onfris en grievend worden – wat u mij overigens zoals ik boven uitleg onterecht verwijt dat ik Aalderink ‘aandoe’, doet u mij nu aan: u speelt op de man, documenteert u zeer slecht, en probeert mij af te branden en vraagt mij niets, ook niet in de heraling. Ik herhaal: ik heb nog nooit een levend persoon voor nazi uitgemaakt, en ik opereer nu zes jaar in de ‘oorlogsbranche’, dus ik kom genoeg tegen. Dit is een volkomen onterecht aantijging, die u terug dient te nemen —

  * -Alle re-enactor die Duitse spullen dragen of Duitsers uitbeelden zijn Nazi’s*

  — Waar heb ik dat gezegd? Volkomen onjuist en onterecht. Bovendien noemt u hier ‘Duitse’ spullen – ik wil niet flauw zijn, maar het waren juist geen ‘Duitse’ spullen – die spullen slaan op slechts een deel van de Duits-Oostenrijkse geschiedenis. U bedoelt nazispullen.Hebt u wel eens aan Joodse mensen gevraagd hoe dat op hen overkomt? Ik de afgelopen weken wel. Mijn Joodse ke4nissen hier in Bussum zijn er mordicus en eenstemmig tegen. Ga gerust lopen in de oude kleren van Goethe, Beethoven of Mendelssohn…. Ook hier: wilt u dit terugnemen? —

  * “Dit gedrag vergoelijkt u onder meer door steevast de vreselijke dingen uw familie in de oorlog aangedaan erbij te halen en vergelijkingen te maken die geen enkele nuance bezitten.*

  — Steevast? U haalt hier mijn familie erbij, ik heb er met geen letter over gerept, en dat heb ik een keer een jaar terug gedaan, en enkele journalisten vermelden dat dan opnieuw. Ik vind het best. “Vergelijkingen die geen enkele nuance bezitten?” Ik bestrijd dat, ik zie hier geen voorbeelden daarvan. —

  * “Dit wijst in mijn ogen op het meten met maar één maat. Oneerlijk is wellicht een verkeerde constatering geweest, die neem ik bij deze dan ook terug. Maar hypocriet vooralsnog niet. U erkent aan de ene kant dat de Nazi’s de cultuur vernietigden wat begon met boekverbrandingen maar verbrandt in Assen toch een boek, weliswaar het slechts geschreven boek aller tijden, maar dan nog. U strijdt tegen de verkoop en verspreiding van Mein Kampf maar plaatst een aantal stukken in geannoteerde versie ervan op uw eigen site. Dát onder andere maakt u in mijn ogen hypocriet.”

  — Hypocriet: ik doe mij beter voor dan ik ben? Ik ben het mij niet bewust. Maar opnieuw: u speelt op de man, en dat deugt niet en bevalt mij niet. Ik ben overigens blij dat onze boekverbranding – die ik niet alleen uitvoerde, en op een stand die door de AFVN werd bemand, maar ik krijg de indruk dat u dat niet weet – maar we hebben symbolische boeken verbrand, geen echte; daarbij hebben we algemene bijval gekregen, en verder door de dag heen ongeveer 10 kritische opmerkingen: we horen niet de middelen te gebruiken die de nazi’s gebruikten. Maar deze 10 mensen waren tevreden met de uitleg dat er slechts twee groepen zijn die nog boeken mogen verbranden: antifascisten en Joden, en dan uitsluitend één boek: MK. Daarnaast wilde iedereen meteen accepteren dat het uitgeven van boeken wel degelijk acceptabel is,hoewel de nazi’s dat ook deden. en mensen accepteerden ook meteen dat wij onze tegenstanders niet aanvallen, opsluiten of vermoorden.–

  Kortom: ik verzoek u enkele opmerkingen eerst nadrukkelijk terug te nemen en het lijkt me daarna goed als het hele artikel plus deze discussie over een paar dagen worden verwijderd van Krapuul.

  M vr gr
  Arthur Graaff

 15. Geachte mijnheer Graaff.

  Even een aantal vragen :

  “-Iedereen in de Wehrmacht was per definitie een Nazi.
  – Waar heb ik dat gesteld?”

  Wat zegt u hier in dit interview over de Wehrmacht ?

  http://www.rtvnh.nl/nieuws/143077/%26quot%3BJe+kan+niet+zomaar+nazistische+dingen+voor+de+grap+opvoeren%26quot%3B+%5Bvideo%5D

  En hier :

  http://www.afvn.nl/archief/Marktplaats_moet_nazifrei_op_Holocaustdag_27_januari.htm

  Ergo, Marktplaats is niet Nazifrei omdat er Nazi spullen(uw woorden) worden verkocht en dus volgt hier logischerwijze uit dat de verkopers dan dus ook Nationaal Socialist zouden zijn, ander zouden ze die spullen niet aanbieden.

  En hier wederom :

  http://www.afvn.nl/archief/Aangifte_tegen_Marktplaats_om_nazispullen.htm

  U zegt dat Vorden omgekomen Nazi’s wilde herdenken.
  Mijn vraag aan u :

  -Kende u die soldaten die daar liggen persoonlijk ?
  -Weet u bij welke eenheid zij dienden ?
  -Heeft u nabestaanden geïnterviewd over de directe politieke voorkeuren van deze soldaten ?

  Hoe weet u dat dit Nazi soldaten waren ? (over één kam scheren).

  In de pers, en dat is waar ik mij tot op heden op baseer aangaande bijvoorbeeld het Bussum Bridgehead evenement wordt meerdere malen gezegd dat u heeft geklaagd vanwege NAZI soldaten. Dat betekent dus dat u deze re-enactors gelijk stelt met Nationaal Socialisten omdat zij nu eenmaal dat uniform droegen, iets dat het geenszins zijn.

  http://www.dichtbij.nl/t-gooi/regionaal-nieuws/artikel/3514418/politie-legt-bridgehead-even-stil-vanwege-nazisymbolen.aspx

  http://nieuws.thepostonline.nl/2014/05/09/wo-ii-naspelen-met-wehrmachtsoldaten-mag-niet-van-antifascisten/

  U verwijt mij dat ik op de man speel, terwijl ik het balletje dat u al jaren aan het rollen bent terugkaats. Ik scherm met punten. Punten waarvan u vanzelfsprekend kunt stellen dat ik daar te weinig van af weet aangezien ik u niet persoonlijk ken of mij baseer op andere feiten dan de waarheid (uw eigen waarheid in deze).
  U stelt nog nooit een levend persoon Nazi te hebben genoemd (ik wel overigens, varièrend van Neo Nazi tuig tot extreem rechts tuig tot en met politici die zich gedragen op een vergelijkbare manier waarop de Nationaal Socialisten zich gedroegen in de Tweede Wereldoorlog en daarvoor), Maar als ik naar uw eigen site kijk zie ik regelmatig de term fascisten voorbijkomen; kent u al deze mensen en politici (bijvoorbeeld de Oekraïners) persoonlijk dan ? :

  http://www.afvn.nl/

  Ik noem uw acties! hypocriet niet uw persoonlijkheid. Waarom ? Omdat ik van mening ben dat niemand het recht heeft een ander de mond te snoeren of te willen snoeren, hoe slecht, abject of idioot de mening die die persoon verkondigt ook is. U probeert het overigens net weer door te vragen of dit gehele artikel van de Krapuul site verwijderd kan worden. Omdat u het er niet mee eens bent denk ik dan. Daar ga ik overigens niet over maar de redactie.

  U wil de burgemeester van Vorden aanpakken en de herdenking tegenhouden omdat de man de fout maakt langs zogenaamde Nazi graven te lopen (nog steeds, niet kies, maar niet misdadig) U stelt dat dit vergelijkbaar is met het ontkennen van de holocaust, iets dat voslagen flauwekul is, appelen met peren vergelijken, maar ja het is toch allebei fruit ? U wilt re-enactors die rondlopen in Duits WOII uniform verwijderd hebben van evenementen aangezien zij volgens uw eigen woorden Nazi-uniformen dragen en dat zou niet mogen. U doet aangifte tegen een site die in uw ogen Nazi spullen verkoopt maar die in feite niets anders doet dan Tweede Wereldoorlogmateriaal, ook van Duitse zijde verkopen.

  Denkt u nu echt dat iemand die een postzegel koopt met een afbeelding van Hitler dan ook maar meteen beïnvloed zal worden door het gedachtengoed van die misdadiger ?

  De Joodse gevoeligheid rond deze zaken kan ik begrijpen en invoelen. Die is dan ook terecht. Uw gevoeligheid rond deze zaken kan ik, gezien uw familiehistorie, ook begrijpen, die is ook volledig terecht. Ik stel alleen, en dat blijf ik stellen, dat uw manier een verkeerde manier is om tegen fascisme en nazisme te vechten door alles maar te willen verbieden, door het aanklagen van wie of wat dan ook die niet in uw straatje past, door politie te bellen als u iets ziet waar u het niet mee eens bent maar dat geen misdrijf is.

  De politie dient u te bellen bij echte misdrijven.
  Mensen aanklagen wegens racisme of nazisme of fascisme dient u te doen als zij uitspraken publiekelijk uiten die anderen aantasten in hun persoonlijke of fysieke vrijheid. Als anderen weggezet worden als minderwaardig. Op sexuele geaardheid, geloof of huidskleur/ras/sociale groep/cultuur worden afgerekend. (Gelukkig niet op politieke voorkeur, al zijn we daar dichtbij en kan ik het in bepaalde gevallen (Gouden Dageraad et cetera) zeer zeker begrijpen.) Aangifte doen tegen een verkoopsite omdat die spullen uit WOII verkoopt van de Duitse zijde heeft ook totaal geen zin. Zij verspreiden namelijk niet actief Nationaal Socialistisch gedachtegoed noch trachten zij anderen te overtuigen van dit gedachtegoed. Het idee dat mensen door in aanraking te komen met spullen uit de nazi tijd dan ook gevoeliger zouden zijn voor het gedachtegoed houdt echt geen steek.

  Pak echte NS organisaties aan. Echt racisme en fascisme, van welke kant dan ook !

  Is een Israelische militair die een Palestijns kind dat een steen gooit door het hart schiet ook geen fascist ? Is een Palestijn die zonder onderscheid des persoon bommen gooit in Tel Aviv niet ook een fascist ? Is een Staatssecretaris die leiding geeft aan een repressief systeem waarin mensen op onmenselijke wijze in gevangenschap worden gehouden en gedeporteerd worden ook geen fascist? Is een Politicus die oproept tot minder Marokkanen niet net zo’n grote fascist ? Dáár dient u tegen te strijden.

  Ik zal dan ook de volgende zaken terugnemen.

  -Ik zei dat u oneerlijk was.

  U bent niet oneerlijk, u uit eerlijk uw mening en staat daar achter.

  (Ik vond de actie van u bij Bussum Bridgehead echter wel oneerlijk)

  -Ik noemde u hypocriet

  U bent niet hypocriet, u gaat tenminste in open, voor iedereen te lezen debat.

  Wel acht ik een aantal van uw acties nog steeds bedenkelijk. Ik ben het met deze dan ook volstrekt oneens. Ik zal u overigens nooit willen tegenhouden in uw gevecht tegen het Nazisme en al haar uitwassen en nevenstromingen aangezien het gevecht tegen opkomend extreem-rechts, neo nazisme, fascisme en wat dies meer zij ook het mijne is, zij het dat ik op een andere manier deze strijd voer en beleef.

  Ik begrijp dat u enigszins gebelgd bent daar u het gevoel heeft dat ik puur op de man speelde en alleen maar van ad hominem retoriek gebruik maakte. Dat heb ik niet volledig natuurlijk, ik heb u ook op een aantal in mijn ogen geldige punten aangepakt en daar waar ik met ad hominem argumenten kwam was het niet zozeer om u direct te kwetsen maar om u eens flink wakker te schudden.

  Mocht u dat als kwetsend en of grievend ervaren hebben mijn excuses.

  Buiten dat kunt, mag en moet u mij vooral noemen wat u maar wenst, ik heb namelijk een huid als een olifant en weinig beledigingen raken mij.

  Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, vandaar dat ik u dan ook verzoek om uw wens dit hele artikel te laten wissen terug te nemen.

  M.Vr. Groet,

  JJBD

 16. Even topic necrofilie. Omdat ik er toevallig mee bezig was.

  Er is wel een soort re-enactment waar je je twijfels bij kan hebben. En moet hebben. Omdat er daar geen les uit wordt geleerd door de nieuwe generatie.

  Ik heb natuurlijk over the American Civil War en met name de C.S.A. fans. Het is geschiedenis vermengd met een nog steeds levend sentiment. En dat zie je in het fanatisme onder de C.S.A. re-enactors. De rebel flag is niet alleen geschiedenis het is nog steeds hun zienswijze.

  Zuidelijke staten. Door god gegeven aan de blanke man/vrouw. Deep South is nog steeds een plek waar streng gelovige blanke racisten (KKK, WP, TEA Party) hopen op een afsplitsing. Deo Vendice is hun motto en met hun enge milities staat daar nog wat te gebeuren. Ook omdat Amerika met de dag minder blank wordt.

 17. Het is je hopelijk Duidelijk dat deze discussie onder andere over re-enactment in Nederland gaat en niet in de USA waar Waffen-SS ook gere-enact wordt.

  De USA is wat politieke “vrijheden” betreft een verschrikkelijk bizar maar ook eng land.

 18. Mijn achternaam is Bedijn niet te verwarren met de andere Bedeijn. Ik heb deze discussie zo bekeken en hierbij mijn verhaal…..
  Zelf reenact ik al sinds 1994 eerst Napoleontisch, romeins en nu Duitse Reenactment. Mijn opa’s hebben ook geleden onder de bezetter de ene zat in het verzet en de ander in kamp en daar terechtgekomen voor jodenbegunstiging. Mijn opa zat bij de Amsterdamse politie en heeft joden geholpen en is daarna opgepakt, door foute Nederlanders. Altijd trots geweest dat hij mensen heeft geholpen en niet aan het Duitse systeem meewerkte. Geschiedenis moet je levend houden en publiek laten zien hoe erg oorlog kan zijn. Ik krijg nooit negatieve reacties in mijn hobby, het is hoe je het brengt. Die hakenkruis zichtbaar of niet is niet van belang. Mijn hobby bestaat niet uit Neo nazis maar mensen die geschiedenis laten zien. Ik ben zelf dan ook fel tegenstander van dit soort mensen, respect voor de medemens.Laat reenactors met rust, ook wij willen ons verhaal kunnen vertellen aan het publiek. Zelf ben ik nog verzamelaar van Duits materiaal er is veel verloren gegaan in de loop van de tijd. Laten we zuinig zijn met wat er nog over is. Op deze manier kunnen we de volgende generatie laten hoe erg deze oorlog is geweest.

Reacties zijn gesloten.