Stop islamisering van debat en beleid

Een column van Evert van der Zweerde, verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de Radboud Universiteit Nijmegen, in het Nederlands Dagblad;

Het gebruik van termen als ‘islamisering’ en ‘globalisering’ duidt op onvermogen van de politiek. Het suggereert de oorzaak van een probleem aan te wijzen, maar het brengt de oplossingen niet dichterbij.

Er was ooit een denker die religie ‘opium van het volk’ noemde. Hij bedoelde dat religie voor veel mensen een middel is om zich te verzoenen met onrechtvaardige maatschappelijke verhoudingen. Dromen van een hiernamaals zonder uitbuiting.

Zo kun je ook dromen van een Nederland zonder voetbalvandalen, zonder allochtonen en zonder moslims. Dromen staat iedereen vrij, maar het wordt lastig wanneer droombeelden en illusies het publieke debat gaan beheersen.

Lees verder bij nd.nl