De multiculturele samenleving is inderdaad mislukt

Angela Merkel stelt dat de multiculturele samenleving (in Duitsland) is mislukt. Ik vind dat een standpunt waarvoor veel te zeggen is.

Leg je oor te luisteren op verjaardagsfeestjes en in de kroeg. Lees de reacties onder artikelen in de Telegraaf, bij Elsevier, bij Geenstijl etc. Kijk naar die anderhalf miljoen verdwaalden die op een partij stemmen met waanzinnige ideeën als bijvoorbeeld oorlog met de islam met Israël als front.

Niet alleen is de multiculturele samenleving mislukt, het is zelfs het ergste wat ons ooit is overkomen. Zo wordt er geredeneerd. Iets ergers dan een multicultureel Nederland bestaat er niet. Het is trouwens allemaal “de schuld van links” maar dat is weer een ander verhaal.

Maar goed ik zou een multicultureel Nederland pas als geslaagd beschouwen als ik er regelmatig iets positiefs over zou lezen of horen en dat is dus niet het geval.

Dus ik sluit me er bij aan: de multiculturele samenleving is mislukt.

Wat nu?

De mogelijkheden zijn beperkt:

1: we gooien iedereen die anders is dan “de onzen” het land uit.
2: we dwingen iedereen die anders is dan “de onzen” exact hetzelfde te worden als “wij”.
3: wij worden allemaal hetzelfde als “hun”.
4: we proberen er toch wat van te maken, samen.

Dit zijn de mogelijkheden.

Ons/wij
Kies je voor optie 1, 2 of 3, dan schaf je de multiculturele samenleving af, kies je voor 4 dan houd je de multicultuur in stand.

Ik kies voor de laatste optie. Deze gaat waarschijnlijk gepaard met de minst grote hoeveelheid bloedvergieten en geeft mensen de meeste ruimte om te zijn wat ze willen zijn. En bij “de hunnen” (of wat anderen “de onzen” noemen) wil ik niet eens horen.

63 gedachten over “De multiculturele samenleving is inderdaad mislukt”

 1. Ik vind dat assimileren van beiden kanten moet komen. Wat mij ergert is het feit dat er wordt verwacht dat 1 kant zich aanpast. Kijk bv daar de doelgroep die op de PVV stemt. Zij verwachten eenrichtingsverkeer. Zij hoeven zich niet aan te passen, want “dit is hun land”. Maar ik zie van die stemmer weinig acceptatie voor hun medelanders.

 2. Ik heb ook altijd wat tegen dat begrip “multicultureel” gehad. Elke cultuur is namelijk al multicultureel van oorsprong. En dat is maar goed ook. Anders heb je inteelt.
  “Multicultureel” is een statisch begrip. Alsof mensen niet veranderen met hun omgeving.
  Als ik last had van heel zwarte vermoedens, zo’n twintig jaar geleden, toen het begrip multicultureel opkwam, dan dacht ik, dat het begrip was bedacht door welzijnswerkers, om hun functie als interculturele bemiddelaars veilig te stellen.
  Maar zodra die illusie wordt doorgeprikt, wordt de last van de integratie eenzijdig bij de immigranten gelegd. Denk aan Paul Scheffer, en nu weer: Angela en, als je niet heel goed tussen de regels leest, Femke.
  Integreren is een wederkerig werkwoord. Of een onovergankelijk, als je wilt. Het moet van twee kanten komen. Je kunt niet eenzijdig integreren. Dan ontstaat uiteindelijk een nieuw stukje gemeenschappelijke cultuur.
  Daarom ben ik ervoor, om aan de mensen die dagelijks samenwonen met immigranten, eindelijk eens de waarheid te zeggen en wildersiaanse illusies weg te nemen: ze gaan niet weg. Ze blijven hier. Dat kost jullie moeite. Daarom krijgen niet alleen migranten integratie-stimuleringssubsidies, maar iedereen.
  – Ik moet toch eens wat meer gaan vertellen, over hoe dat in een aantal gevallen best goed heeft gewerkt.

 3. # 2 En intussen had Sjef de Keizer ongeveer hetzelfde betoogd! Krapuul integreert ook! Zonder dwang!
  En wat zo leuk is, tussen haakjes, de enige in Nederland die nog in multicultureel gelooft, is Geert Wilders, met zijn “joods-christelijke-(humanistische)” cultuurmix. 🙂

 4. Om de hoek waar ik woon is al eeuwen een Waalse kerk. Andere hoekje om is al eeuwen een Armeense kerk. De hele buurt waar ik woon is “de jodenbuurt” geweest, dat was al aan het voorbijgaan voor de genocide plaatsvond overigens.
  Er is niets nieuws. Ik heb “multiculturele samenleving” altijd al een quasi-nette manier gevonden om te zeggen “Ze horen hier natuurlijk niet thuis”. Dus wat is er mislukt?
  Lees Willem Schinkel….

 5. kan iemand mij eens vertellen wanneer onze samenleving NIET multicultureel is geweest , volgens mij toen er nog geen Cro magons waren en er alleen Neanderthalers hier dooor het moeras sjokte ..

 6. monocultureel had je wel met name austronesische eilanden .

  Nederland is nimmer monocultureel geweest .

  Daarom zijn mensen die lullen over multicultureel is mislukt de grootste domkoppen ter wereld. Maar ja geschiedenis kennen is nooit de sterkste kant geweest van rechtsdraaiende mensen.

 7. Zie ook de herhaling van Buitenhof van vandaag 17-10-2010 quote Bolkenstein “ het ging fout in de 90 jaren”

  Was dat niet toen de termen allochtonen en autochtonen werden ingevoerd en een wij versus zij cultus ontstond, waarin wij, de autochtonen, zich op een hogere platform waanden, met onze normen en waarden, dan de degene die uit een andere cultuur kwamen

  We zijn vergeten dat een ieder, waar vandaan dan ook, een culturele bagage heeft meegekregen, en in plaats van de poging om een multiculturele samenleving op te bouwen en naast elkaar te leven, hadden wij deze bagage, die een deel van iemands identiteit is, moeten gebruiken om een Multi functionele samenleving op te bouwen, waar een ieder de ander aanvaart en respecteert. Waarom is op het gebied van culinair in wat voor gelegenheid dan ook alles wat de wereld te bieden heeft, hier in dit land de aanpassing wel gelukt, zonder dat er restricties over de gastvrijheid zijn. De term “Wat de boer niet kent, eet hij niet” is allang passé, gelet op de diversiteit wat op culinair hier te koop is. Wat Merkel zegt is, we tolereren de gastarbeiders, want ze gaan toch weg, maar ik hoor noch zie een woord van acceptatie.

  En dat is het onbehagen dat leeft onder de migranten en dat door misdadige elementen, van beiden zijden, gebruikt wordt om bevolkingen tegen elkaar op te hitsen. Het is in de 2e wereld oorlog gebeurt, het is weer toegepast in de Balkan oorlog, en nog niet lang geleden in Ruanda. En de wereld keek toe hoe de ene mens de andere mens afslachtte, omdat hij/zij vond dat de ander inferieur was.

  Zolang wij als mensheid niet beseffen, ondanks alle aanwijzingen die er zijn, dat wij allen van dezelfde oerwezen afstammen, dus dat er maar één menselijke ras is met vele kleuren, geuren en variaties, de ellende, voortvloeiend uit de gedachte dat we niet gelijk zijn, als een ramp over ons heen zal komen.

 8. Er zijn een aantal zaken die niet helder zijn in de discussie:
  Multiculturele samenleving. Door de verscheidenheid van culturen, meer dan 200, is Nederland per definitie Multicultureel.
  Waar het aan ontbreekt is een duidelijke en gezamenlijke set van normen en waarden die alle groepen bindt. Dat is ook de essentie van integratie. Aanpassingen van de diverse culturen binnen 1 samenleving. Die aanpassingen dienen van beide kanten te komen. Daarbij zal de aanwezige dominante cultuur het meeste gewicht in de schaal leggen. Een belangrijk deel van de gezamenlijke set van normen en waarden is eigenlijk al gevangen in onze Grondwet en onderliggende wetgeving: Gelijkheid en Vrijheid voor elk individu zijn 2 elementaire kernwaarden. Vandaar dat de discussie tussen Halsema en Rouvoet zo interessant is.

  Waar wilders voor pleit is dwangmatige assimilatie. Dat betekent een monocultuur. 1 cultuur legt zijn volledige wil op aan alle andere culturen. De culturele identiteit van andere groepen wordt dan uitgewist.

  Dat is een onmogelijk doel. Culturele identiteit en persoonlijke identiteit zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Het streven naar assimilatie zou concreet betekenen dat individuen een deel van hun persoonlijke identiteit moeten opgeven.

  Het nastreven van assimilatie leidt onherroepelijk tot een cultuurclash zoals je in Parijs in de banlieus ziet maar ook tegenwoordig in Denemarken, waar de liberale premier Rasmussen na 9 jaar gedoogsteun moet erkennen dat het Rechtse gedoogbeleid heeft gefaald. Hij schakelt over op de cohen aanpak van ‘theedrinken’. Na nederlands voorbeeld. ja, zo gek kan het lopen.

  Niet de multiculturele samenleving is mislukt, maar de invulling daarvan heeft jaren stilgelegen en kreeg pas werkelijk eens vorm onder het vorige kabinet. Triest dat Rechts Nederland, ondanks de door het CBS gesignaleerde verbeteringen, nu de nek wordt omgedraaid. Zo krijgt Wilders vanzelf gelijk.

  Dwingen tot assimilatie werkt niet waardoor de criminaliteit toeneemt en Wilders dus nog meer kan islambashen. Een vicieuze cirkel is geboren.

 9. @ h. groen:

  Wat vind u ervan dat uw akela ook kritiek heeft op de moslims. (moslima’s) Vond het eerlijk gezegd een slechte timing. Het lijkt er op dat zelfs GL buigt en wat fundamentele waarden gaat betwijfelen. Vraag van een bezorgde GL-lid.

 10. @Sjef
  Volgens mij buigt GL niet, als je doelt op de recente toespraak van Femke. Het beschermen van het recht van het individu heeft altijd centraal gestaan binnen GroenLinks. Dat wordt zeker duidelijk als je kijkt naar de inbedding van de EVP binnen GroenLinks. Dat kon alleen door de individuele geloofsbeleving en verantwoordelijkheid centraal te stellen. Daar zit ook het conflict met Rouvoet. Rouvoet stelt de gemeenschap centraal.

  Dat Femke kritiek heeft op de orthodoxe uitwassen van de islam is niet nieuw. Al haar hele politieke carriere wijst zij al hier op. Zij heeft vanaf het begin van carrière gewezen op de slechte positie van moslima’s inzake besnijdenis, gedwongen uithuwelijking, afhankelijk en de mentale onderdrukking.

  Een fundamenteel uitgangspunt van GL en vaak door FH verkondigt: Gelijkheid in Vrijheid. Dat voert zij in haar toespraak consequent door. GL buigt niet en ik ook niet. Dat de kritiek op de orthodoxie nooit werkelijk de aandacht heeft gekregen die het nodig had, wordt verklaard door de tijdsgeest waar ultrarechts in de vorm van Wilders de media beheerst. Dat neemt niet weg dat het genuanceerde geluid van GL er altijd geweest is.

  Mijn kritiek en die van FH is dus niet zozeer tegen de individuele moslima maar tegen de orthodoxe uitwassen die de emancipatie van de moslima in de weg staan. En ja, er zijn genoeg moslima’s die geheel in vrijheid en zelfstandig kiezen voor het bewust uitdragen van hun geloof. Prima, maar de moslimgemeenschap kan niet ontkennen dat er genoeg zijn die een dergelijke vrijheid niet kennen. En voor die moslima’s breekt Femke, wederom, een lans. En daar steun ik haar in.

 11. Femke heeft zodanig in “de Zielige onderdrukte Moslima ” geinvesteerd dat zij alleen dat beeld nog kan zien , op dat punt net zo beperkt en aan een Archetype verslaafd als Geert … Heilige Femke d’Arc die die arme Moslima’s komt bevrijden …

 12. @ Al bakrastani

  Beetje flauwe opmerking. Het probleem is eerder dat jij blijkbaar blind wilt blijven voor de misstanden binnen de moslimgemeenschap tav de onderdrukking van moslima’s. Zolang er gedwongen huwelijken zijn en vrouwenbesnijdenis is het probleem levensgroot aanwezig en heeft Femke alle reden om daar stelling tegen te nemen. Daar doen jouw ad homimem aanval op Femke niets aan af. Enige zelfreflectie en zelfkritiek is wel op zijn plaats.

 13. Bolkestein doet aan geschiedvervalsing als hij stelt dat het misging in de jaren negentig. Het ging al mis eind jaren zeventig en tachtig. Maar dat wil een VVD’ er niet zo snel toegeven, want daar ligt de verantwoordelijkheid van Van Agt en Wiegel, die wel toestonden dat vele immigranten vanuit Turkije en Marokko [convenanten met betreffende landen] deze kant opkwamen, maar weigerden om zorg te dragen voor integratie en opvang. De immigranten en mensen in de wijken werden aan hun lot overgelaten omdat het toenmalige rechtse regering niets zag in stedenontwikkeling. Dat was toen al een linkse hobby die verfoeid werd.

  CDA en VVD hebben hun eigen probleem gecreëerd. Marijnissen had daarvoor al gewaarschuwd en werd verketterd. En dat vergeet Bolkestein maar liever.Hij laat zich er liever op voorstaan dat hij in de jaren negentig het probleem als eerste aankaartte. En dat is pertinent onjuist.

 14. Ik steun Femke wèl, h groen, we zijn een polyfone redactie hier. We hebben hier soevereiniteit in de kleinst mogelijke kring: het individu. 😆

 15. h groen , ik word een beetje kotsmiddelijk van dat gemekker over de zielige Moslimaas , ik vind het degrinerend en van missionarisdrang getuigen de manier waarop er in sommige zgn “Linkse ” kringen over gemekkerd word , In mijn schoonfamilie , bij mijn Turkse , Marokaanse , Moslim Hindoestaanse , en Indonesische kennisen ken ik geen enkel gedwongen huwelijk , Ik zeg niet dat het nooit voorkomt in de Islamitische gemeenschap in Nederland maar in mijn toch redelijk omvattelijke en gevarieerde kennisenkring nergens ..
  Wat ik wel veel ken , en waar ik mee getrouwd ben zijn, sterke , voor zichzelf opkomende vrouwen met een hoofddoek .. maar in Femkes wereld lijken die niet te bestaan …

  En vrouwenbesnijdenis , ook zo’n mode onderwerp voor verborgen en openlijke anti-Islamisten , ten eerste is het een oost afrikaanse culturele gewoonte die in strijd is met wat de Islaam leert , ten twee is het daar zowel een Christenlijke als een Animistische als een Moslim gewoonte , ten derde komt het dus voor in de Somali gemeenschap en héél incidenteel on Egyptenaren ( zowel Christen als Moslim Egyptenaren ), de Somalis zijn zo ongeveer de kleinste Moslimgroep die er is in Nederland , het mekkeren over vrouwenbesnijdenis tegen alle Moslims is net zo absurd als alle Joden aanspreken over het feit dat sommige Chassidim vrouwen als inherent onrein bestempelen …

 16. @Huib
  Enige dissonantie houdt de muziek levendig en hier en daar een contrapunctie zorgt ervoor dat we blijven opletten. 🙂

 17. En, o ja, ik weiger al jaren om serieus over hoofddoekjes te discussiëren. Dat is een non-onderwerp. (Pun not intended). Waar Femke naar mijn idee ongelijk in heeft, is het op die hoofddoekjes toe te spitsen. Ze zou juist moeten uitleggen, dat het daar niet om gaat, maar om valse profeten, die onder dekmantel van godsdienst of cultuur, angst van mensen uitbuiten. Dat slaat dus zowel op Wilders als op godgeleerden van bij voorbeeld islamitischen of christelijken huize.

 18. H.Groen

  Ben het in essentie met u eens.

  Ik ben het Islam debat zelf meer dan beu al begrijp ik dat gezien de media dominantie politieke partijen er niet onderuit komen.
  Ik vind dat er veel urgentere problemen zoals banken bonus crisis , milieu en duurzaamheid, olie wapenindustrie afhankelijkheid, voorzetting neo liberale martkwerking in onze publieke diensten, wereld voedsel water te kort en gevolgen daarvan daarvan aan de orde zijn.
  De kunst zou zijn het saneren, terug dringen van een markt die mens en milieu tot op het bot uit zal buiten als ze haar vrije gang kan blijven gaan.

  Ter aanbeveling voor allen de volgende uitzending:

  Z.O.Z.: The Clash of Civilisations

  Er is een kabinet in de maak dat het steeds weer heeft over massa-immigratie uit moslimlanden en over de zogenaamde ‘islamisering’ van de Europese cultuur. Waar komt de angst voor de islam eigenlijk vandaan? En moet de Westerse cultuur inderdaad worden beschermd tegen de invloed van moslims?

  Het idee dat de islam en het Westen tegen elkaar botsen, is gebaseerd op een theorie van de Amerikaanse wetenschapper Samuel Huntington, die in een tijdschrift een tekst publiceerde met als titel ‘The Clash of Civilisations’. Een tekst met grote gevolgen, in de wereld, en zeker nu ook in Nederland.

  Over Huntington’s Clash of Civilisations praat Anil Ramdas met professor Johan Goudsblom, historicus Arend-Jan Boekestijn en filosoof Pieter Pekelharing.

  http://www.at5.nl/tv/zoz/aflevering/64

  Waarvan ik zelf vond dat de hr. Goudsblom uitblonk qua helderheid, inzicht en verfijnde ironie. over Huntington als vermeende clash/
  Sprekers zoals wat hr. Goudblom ter berde bracht als een ware verademing, Boekestijn had het nakijken.
  Zou dit aan het al langer als dalend niveau van ons UV.s als zeg maar onderwijs liggen…..

 19. @23

  Helemaal mee eens, Bolkenstijn wil het niet weten dat het VVD economie was die het scepter vanaf de jaren 70 heeft gezwaaid en blijft zwaaien..
  EU vrije arbeids migraitie waarvan de VVD de gevolgen niet in kaart wil brengen, versoepeling EU betalings verkeer op Bolkenstijns conto.

  Follow the money, not the head scarf.

  Al vraag ik me af of Al Bakrastani @21 zijn boekje niet te buiten gaat?.

  Ik bedoel maar dat mocht hij een man zijn, hij het niet voor moslima.s die hij zelf als zielige onderdrukten benoemt om halsema weg te fluiten , op hoort te nemen…. niet dat de meiden van halal dat doen ……. ook een aanfluiting……

 20. @22

  Waar Femke Halsema volgns mij de mist nu mee in gaat is om onderdrukking van moslima.s , vrouwen besnijdenis zonder joodse besnijdenis te noemen, huiseljk geweld, mannenmishandeling , eerwraak, loverboys, pedofielen, kortom de hele dosis ellende over 1 kam te scheren door zich op actueel op hot topic de Islam en orthodoxie te richten.
  Terwijl dit veel omvattend dossier genoeg is voor 1 seculiere minister om zich jaren mee bezig te houden om effectief in debat qua aangekondigd onderzoek en de treffen maatregelen in te gaan.

 21. @katja
  Ik heb inderdaad the Clash gezien en ook het werk gelezen en deel je mening dat er eigenlijk meer prangende vraagstukken op het bord van de samenleving liggen. Helaas heeft het PVC kabinet die zaken van tafel geveegd. Opvallend dat ook uit rechtse intellectuele hoek de nodige kritiek komt. Dat verzwakt de positie van Rutte behoorlijk.

  De overige misstanden zijn al eerder benoemd door Femke, maar je hebt gelijk als je constateert dat ze nu zich richt op de orthodoxe islam. Maar haar boodschap is breed genoeg om ook andere vormen van geloofs extremisme aan de kaak te stellen. Rouvoet voelde zich al aangesproken. Dus de boodschap wordt breder gevoeld.

  Ik ben in elk geval blij dat Femke een duidelijk vrijzinnig standpunt ventileert en daarmee de discussie naar zich toetrekt. Op die manier maait ze het gras weg voor de voeten van de PVV. Het is dan wel zaak dat ook de verschillende geloofsgemeenschappen nu eindelijk eens aan zelfkritiek gaan doen. Anders kan de PVV zich blijven voeden.

 22. Nou voor wat betreft de hoofddoekjes noem ik dat geen gras voor de voeten van de PVV wegmaaien maar gewoon in het verkeerde modderige vijvertje vissen.

 23. @25
  @ AL
  Je maakt gebruik van dezelfde manier van argumenteren als Rechtse aanhangers. Men kijkt in de omgeving en concludeert op grond daarvan dat er al dan niet een probleem is. Ik doe het niet, mijn buurman doet het niet, dus het probleem bestaat niet of nauwelijks. Drogargumentatie ten top.

  Dat besnijdenis een cultureel aspect uit Afrika is ben ik mij terdege van bewust. Sterker. Geheel GroenLinks fractie die dat vaak genoeg betoogt heeft tov Wilders. Maar de herkomst van het gebruik doet niets af aan het feit dat het plaats vindt. En als dat plaats vindt binnen een bepaalde gemeenschap, dan mag die gemeenschap zich dat aantrekken en daar wel eens actie tegen ondernemen. Het is dan behoorlijk zwak om dan naar anderen groepen te gaan wijzen. ja, die hebben ook hun verantwoordelijkheid, maar dat maakt de verantwoordelijkheid van de moslimgemeenschap er niet minder om.

 24. @26
  Blijkbaar moet je het stuk van Halsema nog maar eens doorlezen. Het verengen van de discussie tot een hoofddoek is louter op jouw conto. Zij heeft wel meteen gelijk als ik naar jouw reactie kijk:
  “Laat ik er maar geen geheim van maken dat ik dit een moeilijke toespraak vind.
  Spreken over godsdienstvrijheid en –kritiek is als het betreden van een smal en met prikkeldraad omzoomd pad.”

  “Toch is het spreken over godsdienst, ook voor politici, onvermijdelijk. En in deze tijd zelfs noodzakelijk. En ik wil daaraan toevoegen dat ik vind dat deze tijd met name progressieve politici – waartoe ik mijzelf reken – dwingt tot het doen van uitspraken over de vrijheid van godsdienst en de grenzen daarvan.”

  Zij richt zich tot alle godsdiensten en zeker niet alleen tot de Islam. Nogmaals. Daarom voelde ook Rouvoet zich aangesproken en gedwongen om te reageren. Het gaat om meer dan een hoofddoekje.

  “Vrij naar Bas de Gaay, geldt voor mij dat godsdienstvrijheid in de eerste plaats een individueel recht is. Elk mens in Nederland mag geloven wat hij wil, hij mag het uitdragen, het kan een richtsnoer zijn in zijn persoonlijke en maatschappelijke handelen, hij kan zijn of haar leven er aan wijden.”

  Hier benadrukt zij het recht van het individu. Zoals dat ook in onze Grondwet is verankerd.

  “Ik respecteer ook dat mensen samen, in de uitleg van hun geloof tot gedragsvoorschriften en leefregels komen, waaraan zij zich – in vrijheid, zeg ik met nadruk – willen houden. Het verdient respect en ruimte dat mensen samen eisen stellen aan het voedsel dat zij eten, dat zij samen de Ramadan willen vieren, dat zij de zondag als rustdag eren en dat zij behoefte kunnen hebben om zich af te zonderen, bijvoorbeeld in Christelijke, Joodse en islamitische bejaardentehuizen (zonder, echter, dat dit met uitsluiting gepaard gaat).”

  De verdediging van Godsdienst en de beleving daarvan. Nog steeds niets over hoofddoekjes en ik ben al bijna op het einde.

  “Je aard, je geslacht, je seksualiteit of je politieke voorkeuren mogen je niet afhouden van je vrije geloofsbeleving. Zoals geloof geen grond voor uitsluiting mag zijn, mogen je sekse of je seksualiteit dat ook niet zijn.”

  Nog steeds niets over hoofddoekjes. Wel het benadrukken dat elk individu gelijkwaardig behandeld dient te worden en ook niet op grond van religieuze overtuigingen, ongeacht welke, mag worden uitgesloten. Liberalisme ten top!

  “Terwijl ik deze theoretische verhandeling hield woedt er om ons heen een hard debat over het wezen en de positie van de islam.”
  Nu pas na 3/4 begint zij over de hoofddoek. Maar niet specifiek om deze in een kwaad daglicht te stellen maar ter voorbeeld om aan te geven hoe het individu verdrukt kan worden door geloofsregels. Iets waar de christelijke kerk met grote regelmaat ook op wordt aangesproken door FH. Dus ze allesbehalve eenzijdig in haar kritiek. Maar zij haalt dit aan met een specifieke reden:

  “Dit debat, aangezwengeld door Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders, geeft veel progressieve en linkse politici een diep gevoel van ongemak. Het leidt ook dikwijls tot verlamming.

  Er lijken ook maar 2 smaken. Je bent anti-religie en dan wil je godsdienst, ik bedoel natuurlijk de Islam, weren uit de publieke sfeer en het liefst uit heel Nederland. Je bent pro-religie en dat betekent in het gepolariseerde debat ook dat je een moslimknuffelaar bent en een relativist die de sharia wil invoeren (dit is een vrije vertaling van het werk van Wilders).”

  Ze wil de discussie depolariseren en Wilders maar ook zijn meest rabiate tegenstanders, die van niet van kritiek willen horen. Beide extremen doen geen recht aan de discussie noch aan de werkelijkheid.

  “Er is een derde weg.
  Ik ben pro-religie, noch anti-religie. Ik accepteer en respecteer godsdienst in haar maatschappelijke verschijningsvorm. Ik respecteer de behoefte van mensen om te geloven, om de Koran op hun nachtkastje te hebben – zoals Tofik ooit tegen Wilders zei –, en ik voel me geroepen om mensen in die behoefte te beschermen.
  Maar juist omdat ik de godsdienstvrijheid serieus neem, kan en wil ik niet wegdeinzen voor de intolerantie die, met name de meer orthodoxe Islam herbergt. ‘

  Er draait het verhaal om. De derde weg. En niet om het hoofddoekje zoals jij beweert. Zij verzet zich tegen de uitwassen van orthodoxie binnen religies en hoe deze geloofsregels opdringen die de rechten van het individu schenden.

  “De Islam hoort bij Nederland, zij mag ook haar plek hebben in de publieke sfeer. Moslims moeten er zeker van kunnen zijn dat zij niet vernederd worden. Voorstellen voor een hoofddoekjesverbod in publieke functies, of nog erger een verbod op de Koran, zijn onacceptabele vormen van geloofsvernedering.”

  Lees hier hoe ze het opneemt voor de Islam en het recht op een hoofddoekje[ geen verbod!]

  “Maar even zo onacceptabel is het dat vrouwen (en mannen) vanuit hun geloof gedwongen worden een leven te leiden dat strijdig is met alle andere vrijheden en grondrechten die wij hoogachten: gelijkberechtiging van man en vrouw, de vrijheid van expressie, de vrijheid van geloofsafval.”

  Maar vrijheid kan alleen maar werkelijk als zodanig beleeft worden als er sprake is van gelijkheid.

  “Als haar ouders haar dwingen om thuis te blijven en af te zien van een carriëre, dan kunnen zij op mijn harde kritiek rekenen. Als Geert Wilders en de zijnen haar willen verbieden te geloven, haar willen verbieden een hoofddoekje te dragen, dan is mijn kritiek even hard.”

  consequent en consistent naar beide partijen toe.

  Zoals Femke vorig jaar in de Pers liet optekenen. Zij ziet het liefst een moslima zonder hoofddoek zodat haar haren vrij wapperen in de wind, maar zij altijd het recht verdedigen van elke moslima om het hoofddoekje te dragen.

  Zoals het uiteindelijk alleen nog Femke was die Ayaan tot op het bittere einde verdedigde. Zelfs nadat de VVD en ook Wilders was afgehaakt.

 25. @35
  De discussie ligt op tafel. Je kan wel wegkijken maar daar gaat de discussie niet mee weg. Nogmaals. Haar toespraak spitste zich niet toe op het hoofddoekje, maar op het recht van het individu ook binnen geloofsgemeenschappen.

 26. @37
  Dat stuk had ik al gelezen. Voor mijn antwoord zie:
  @38 en @40

  @40
  sorry voor de tekst. Maar achtte het toch nodig om je de essentie van haar toespraak te benadrukken. De essentie is niet hoofddoekje, dat maak je ervan. Dus verwijt mij niet dat ik om hoofddoeken heen praat.

  Durf eens in te gaan op de werkelijke vraag die Femke stelt: het recht van het individu binnen een geloofsgemeenschap.

 27. @H.Groen

  Dan is mijn vraag waarom nu precies de moslima en haar hoofddoek het thema moest zijn van Halsema’s bruine flirt?

  Wat denk halsema van het besnijden van kinderen bij joden of dit

  Chassidische mannen dragen in het openbaar zwarte kleding en een hoed of keppeltje, aan de zijkant van hun hoofd dragen sommigen lange pijpenkrullen, genaamd peyos. Vrouwen dragen een rok of jurk en moeten na hun huwelijk hun hoofd bedekken met een hoed, sjaal, muts of pruik.

  Kijk het hele punt is namelijk conformeren aan een bepaalde cultuur.
  In mijn cultuur zijn mannen verplicht bijvoorbeeld om niet in hun blote piemel rond te lopen; het is in mijn cultuur namelijk strafbaar. Wat denkt Groen Links hierover?
  Wat denkt Halsema trouwens van het feit dat mensen die geen stropdassen willen dragen bepaalde banen niet krijgen?
  Conformeren aan je eigen clubje is geen misdaad ; het is menselijk! We doen het allemaal tot op zekere hoogte.

  Een vriend van me die ‘alternatief gekleed’ was hier in Groningen verhuisde naar Maastricht voor zijn studie waar hij ook ‘alternatief gekleed’ was. Echter in Maastricht was alternatief wat hier zowat kak was. Hij conformeerde zich.
  Dat doen we allemaal en dat doen we MET behoud van eigen idividualiteit.
  Een vrouw uit Australië die in de jaren ’60 daar op school zat met uniform vertelde dat de stoere meiden het uniform anders droegen dan de nette meiden.

  In Nederland is de emancipatie van de religieuze vrouw niet begonnen door Halsema’s die zich met hen bemoeiden ; dat hebben ze zelf gedaan .
  En dat hebben ze op hun eigen manier gedaan. Mijn moeder was zo’n vrouw. Die heeft niet op barricades gestaan. Die heeft geen BH’s verbrand. Die is van de Beat-Mis gaan werken in de grote stad en heeft mijn socialistische vader ontmoet en heeft ondanks een zuilenprobleem zich een plek kunnen geven in deze wereld met haar gezin ; hoeveel vooroordelen mijn ouders ook tegen zijn gekomen in het verleden.

  Hele punt dat als je mensen zich niet laten conformeren aan hun eigen club je het mensen zeer zwaar maakt om dan nog eens te gaan conformeren aan andermans club.

  En dat is waar Halsema mee bezig is.

 28. pardon er staat van alles in quote terwijl het slechts van ‘Chassidische’ ➡ ‘pruik’ moest zijn

 29. @41 durf jij eerst maar eens op die hoofddoeken in te gaan. Die besnijdenissen in Somalie die kennen we nu wel. Daar ben ik ook tegen.

  Nu de hoofddoeken.

  EZ teksten plakken op deze site is niet toegestaan die REGEL is hier niet voor niets. ik zie dat je vergeten was de blockquote af te sluiten.

 30. @42: “Dan is mijn vraag waarom nu precies de moslima en haar hoofddoek het thema moest zijn van Halsema’s bruine flirt?”

  Tja, lezen, zwemblaasje, want dat is niet het thema. Het thema is individu versus groep. Als je dat niet snapt is er toch echt iets mis met je scholing, sorry, educatie.

 31. @42
  Er is een verschil tussen conformeren aan een club en de drang/dwang die van jongs af aan wordt opgelegd en bijgebracht. Jij stelt die zaken ineens aan elkaar gelijk. De stropdas van de manager is nooit gelijk aan het hoofddoekje van de moslima of de gedwongen besnijdenis van het joodse jongetje.

  Dat zij nu de hoofddoek gekozen heeft? Juist om de discussie naar zich toe te trekken. Trouwens. Ze heeft het vaak genoeg gehad over andere religies. Kijk anders eens naar de laatste uitzending van Moraalridders waarbij beide heren de oren gewassen kregen over hun christelijke geloof.

  De mensen die Femke nu bekritiseren zeggen eigenlijk dat zij helemaal niet mag spreken over de moslima, hoofddoekje of boerka. Want wat is er mis om dit aan te kaarten? Is daar iets mis mee of trapt ze nu ineens op de lange tenen van bepaalde mensen, zoals ze vorig jaar ineens Anja Meulenbelt over zich heen kreeg? Ook toen ging meulenbelt helemaal los en deed voorkomen alsof religieuze dwang niet bestaat.

  Al met al wordt wel duidelijk dat men niet bezig is inhoudelijk te reageren op de kritiek van Femke, maar is men druk bezig om het debat te smoren.

 32. @46 oh is “men” daar druk mee bezig?

  Nou debat smoren zo ken ik er van Halsema ook nog wel een paar.

  Maar goed die hoofddoekjes heeft ze gekozen om te vissen in een troebele vijver.

  Er is namelijk niet 1 andere reden om het urgente enorme probleem van de hoofddoekjes ter discussie te stellen.

 33. @44
  Wat wil je nu precies? Eerst loop je te klagen dat Femke de hoofddoekjes aanhaalt en ter discussie stelt, wat niet de kern van haar betoog is en nu wil je ineens wel over hoofddoekjes praten?

  Maar ondertussen beantwoord je mijn vraag niet noch ga je in op de inhoudelijkheid van de toespraak van Femke. Dus je kan wel verontwaardigd blijven reageren, maar het maakt geen enkele indruk.

 34. @48
  Blijkbaar is Femke quilty by association. Dan houd de discussie bij deze op voor mij. Als jij je wilt blijven wentelen in je zelfbenoemde werkelijkheid, heeft discussie weinig zin meer.

  Dan geldt voor jouw het zelfde als wat @45 al eerder stelde. Het thema is niet hoofddoekje maar het individu vs groep.

  succes ermee

 35. @Groen

  Volgens mij mis je mijn hele punt.
  Min of meer stel je dat het ene conformeren niet het andere is. Religieus conformeren is kennelijk iets anders dan andere vormen van conformeren.

  Als mensen vroeger bij mij op school niet bepaalde merken kleertjes droegen stond dat gelijk aan sociale zelfmoord. Ik denk niet dat dat nu anders is.

  Er zijn duizenden voorbeelden te noemen van verschillende manieren van conformeren
  Waarom zou femke halsema nooit een minirokje dragen in de kamer (ik denk dat het serieus haar stijl niet is maar stel ze zou dat heel leuk vinden) omdat het niet acceptabel is dat te doen in de kamer.
  De pers zou het eeuwig over je rokje blijven hebben etc.

  Al die voorbeelden zijn er en toch moet Halsema meedoen aan een zogenaamd ‘hoofddoekjesdebat’ .

  Waarom?

 36. Als het dan toch hoofddoek met of zonder moet kan ik als niet moslima maar 1 ding zeggen over hoe ik dit ervaar, nl dat moslima’s met een scheiding tussen het soort vrouwen die wij zijn aanbrengen.
  Het doel daarvan is mij onbekend en hoef ik niet te weten.
  Ik ben een groot voorstander van het vieren van een vrijheid van kledings dag!

 37. En nog even iets anders

  Het gaat natuurlijk niet om religie ; het gaat om cultuur

 38. ben ik zo netjes om mijn antwoord naar de juiste post te verplaatsen gaat iedereen hier door , heb ik nog geen antwoord van H. Groen of hij verantwoordelijk is voor de moord op Fortuyn ( de kogel kwam van links immers 😉 ) als ik verantwoordelijk ben voor Somalische stamgebruiken ( het mes was in de hand van een moslima immers ) … En voor wie zich druk maakt over de pielekes van kleine Joodjes , Moslimpjes en Amerikaantjes ( ook trouwens 7e dag adventisten geloof ik ) Ik kan u als laat-besneden ervaringsdeskundige zeggen dat het functioneren en genot niet veranderd 🙄 Het blijkt trouwens de verspreiding van AIDS ook nog te verminderen …

 39. Protestactie: 26 oktober is Zwarteklerendag!

  Dinsdag 26 oktober is de dag dat De Tweede Kamer zich uitspreekt over het gedoog-/regeerakkoord van PVV-CDA-VVD. Op deze dag vindt de actie ‘Zwarte Klerendag’ plaats in Den Haag.

  ‘Zwarte Klerendag’ is geïnitieerd door de dichter Gerard Beentjes en wordt gesteund door de Facebookgroepen ‘Nu Actie Geen PVV’, ‘We apologize for the 1,5 million dutch people that voted for Geert Wilders’; de burgerinitiatieven ‘Wij willen geen uitsluiting’, ‘Actie Toverbal’, ‘Niet namens ons’ en de LinkedIn-groep ‘Nee tegen PVV’. Deze groepen vertegenwoordigen tezamen zo’n 110.000 mensen.

  We vertrekken om 13.00 vanaf het Plein in Den Haag om in een Stille Stoet te wandelen naar de Grondwetbank op de Hofplaats. Daar zullen we een krans leggen bij de Grondwetbank, uit protest en als teken van rouw. Het wordt een demonstratie zonder spandoeken of geluid. De dresscode is zwart, maar het is geen probleem als je niet geheel in het zwart gekleed kunt komen…….
  Zie verder op burger protest :nietnamensons
  http://tinyurl.com/2ezozll

 40. Wat is er mislukt aan de de multiculturele samenleving?

  Of iets gelukt of mislukt is, hangt immers af van het doel dat je beoogt. Iets is mislukt als het niet beantwoordt aan de normen die jij eraan stelt.

  Je kan nooit stellen dat een cultuur of samenleving gelukt of mislukt is omdat het een dynamisch gebeuren is dat zich voortdurend ontwikkeld.

  Alleen als je als uitgangspunt neemt dat een samenleving of cultuur superieur is, zou je kunnen stellen dat een bepaalde ontwikkeling afwijkt van deze cultuur en dus mislukt is.

  Een multiculturele samenleving wijkt altijd af van een superieure cultuur, die als uitgangspunt genomen wordt. Maar wie heeft ooit vastgelegd wat we daaronder verstaan en waaraan we toetsen of een ontwikkeling in de cultuur of samenleving daaraan beantwoordt? Zelfs dat is onmogelijk aangezien iedere samenleving en cultuur steeds in ontwikkeling is.

  Het is dus onzin en een contradictie in terminus om te stellen dat een bepaalde samenleving of cultuur gelukt of mislukt is.

  Het is gewoon een stigmatisatie van de huidige samenleving door die personen die melancholisch vasthouden aan een een samenleving van 50 jaar geleden, maar deze mensen realiseren zich niet dat een statische samenleving en cultuur niet bestaat.

  Het beoordelen van een cultuur als gelukt of mislukt heeft niets te maken met de realiteit maar met een onjuiste subjectieve en emotionele beleving van een aantal mensen die van de verkeerde permisse uitgaan dat hun eigen droom niet uitkomt in de realiteit nl. een melancholische honger naar een statisch wereldbeeld. En dat laatste is onmogelijk en zou iedere verandering uitsluiten.

  Het is dus onzin te spreken over het ” lukken” of “mislukken” van een multiculturele samenleving. Een cultuur of samenleving is wat hij is en we kunnen enkel streven om binnen die gegevenheid bepaalde waarden zoals harmonie, vrede, solidariteit, gelijkwaardigheid en geluk voor iedereen proberen te realiseren. Het zijn waarden die het uitgangspunt zijn van de mensenrechten.

 41. Backup gemaakt. Daarna fiwrmare geupdate.New menu file geinstalleerd en daarna de backup teruggezet.Volgens de meldingen is alles met succes verlopen.Echter, de backup gegevens verschijnen niet. Alle applicaties zijn verdwenen alsook telefoonnummers etc.Lullige is dat ik applicaties ook niet meer can downloaden. Error meldingen. Bijv. yahoo messenger of yahoo Go. Installeren lukt niet meer. Iemand een idee?

Reacties zijn gesloten.