Nee, de paus is geen communist en al helemaal geen marxist

Pope_Francis_in_March_2013Op mondiale schaal, in ieder geval in de gelijkgeschakelde media van “de internationale gemeenschap” baart het opzien als de paus, het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk, zich ergens over uitlaat waarover het als niet gepast wordt beoordeeld zich uit te laten. Armen zijn arm omdat ze te lui zijn om te solliciteren en prikkels ontberen dankzij een staat die hen in de watten legt, zoiets moet u denken. En menigeen zal er op het familieavondje mee instemmen en er een schepje allochtonen die hun handje komen ophouden bovenop doen. En wat zegt de paus dan?

In Il Messaggero, een lokaal dagblad van Rome, gaf de paus op 29 juni een interview, waarin hij andermaal straffe uitspraken deed. In dat interview wordt de paus onder de neus gewreven dat hij “zoals Lenin spreekt”. Daarop antwoordt Jorge Bergoglio het volgende.

“Ik kan alleen maar zeggen dat de communisten onze vlag hebben gestolen. De vlag van de armen is christelijk. De armoede staat centraal in het Evangelie. Nemen we Mattheüs 25, die de procedure aangeeft op basis waarvan we zullen beoordeeld worden: “Ik was hongerig, dorstig, in de gevangenis, ziek, naakt.” Of kijk naar de zaligsprekingen, een andere vlag. De communisten zeggen dat dit alles communistisch is. Ja, oké, twintig eeuwen later [kunnen ze dat beweren]. Dus, wanneer je met hen spreekt, dan kan je hen zeggen: “maar jullie zijn eigenlijk christenen.”

Bron.

Uit het zelfde stuk:

Communisten zijn misschien verdoken christenen, maar de paus is in elk geval geen verdoken marxist, zoals in rechtse kringen te horen is. Franciscus zweert bij de sociale leer van de kerk. Volgens hem is “de marxistische ideologie verkeerd” en bovendien zal je in zijn doctrine niets terugvinden over strijd of over klassen, laat staan over klassenstrijd.

Het is allang gebruikelijk geworden, niet alleen een karikatuur van “het marxisme” te presenteren, maar hier ook de officiële leer van de kerk van Rome bij te betrekken. De katholieke sociale leer richt zich tegen woeker en is voor klassensamenwerking. Het woord klasse wordt vermeden, de maatschappij wordt als een soort lichaam (corpus, in het Latijn) gezien, waarvan voor een goed functioneren de onderdelen dienen samen te werken. En inderdaad, het corporatisme, zoals doorgevoerd in Italië onder de fascisten en in Portugal onder Salazar (die wel fascist genoemd wordt maar eigenlijk katholiek integralist was, hij voerde zijn leer door met geheime politie en martelingen en al, dat wel natuurlijk) is hiervan de consequentie. Ook deze term wordt niet meer begrepen, net zo min als “het marxisme” (is er een het marxisme? lijkt mij niet). De Amerikaans-Engelse corporation die de baas is heeft maar zijdelings te maken met het op de katholieke leer gebaseerde fascisme.

“Het marxisme” predikt geen klassenstrijd, het constateert dat die strijd er is. “De geschiedenis van iedere maatschappij tot nu toe is de geschiedenis van de klassenstrijd” opent zo ongeveer het Communistisch Manifest. Maar dat is geen geschrift met wetenschappelijke pretentie. Marx zelf heeft bijzonder weinig nagelaten over klassen dat hij wetenschappelijk onderbouwd achtte.

Het “aardige” in zekere zin van die katholieke sociale leer is dat je er meer dan een kant mee opkunt. Men zou de bevrijdingstheologie als een uitvloeisel ervan mogen zien, evengoed als het fascistisch corporatisme. Peter Maurin en Dorothy Day, stichters van de Catholic Worker, verbonden er “zelfs” de consequentie van anarchisme aan. Anarchist zal men de paus evenwel al helemaal niet noemen, gebrek aan kennis over het marxisme is al genoeg voor De Media en de opinie-industrie, daar hoeft geen gebrek aan kennis over “het” anarchisme aan toegevoegd.

Door het toedoen van sr. Helen Prejean heeft de kerk van Rome de doodstraf afgezworen. Dit is uiteraard een nieuwe wending, de brandstapels rookten bij wijze van spreken nog – iets dergelijks geldt voor de kerkelijke acceptatie van de evolutieleer. Bij de invasie van Irak in 2003 werd duidelijk dat de paus tegen deze onrechtvaardig geachte oorlog was – dit gold voor Jan Paul II zowel als voor Benedictus, beiden zo rechts als de pest, zij waren eenvoudigweg trouw aan de leer. Ook deze pausen spraken zich uit tegen onrechtvaardigheid jegens de armen, tegen de verering van de Mammon die het zogenaamde neoliberalisme met zich meebrengt.

Of de nieuwe paus niet zo rechts als de pest is – geen idee eerlijk gezegd. Hij verkondigt de katholieke sociale leer, hetgeen je nou net van de paus mag verwachten. Hij verbindt er ook consequenties aan in zijn eigen gedrag. Maar dit alles maakt hem geen communist en zelfs niet “links”. Hoe ver heen is de wereld als de paus verwijten krijgt van niet-katholieken over het verkondigen van de leer van zijn Kerk? – schrijf ik als zelf niet-katholiek.

4 gedachten over “Nee, de paus is geen communist en al helemaal geen marxist”

 1. Deze Paus begrijpt heel fijn dat Jesus de eerste socialist was.
  Toen de Kerk belust op macht en collaboratie werd en aan de machtstrukturen ging meedoen, hebben de communisten/socialisten in wezen het vlag gestolen.

 2. “de maatschappij wordt als een soort lichaam (corpus, in het Latijn) gezien, waarvan voor een goed functioneren de onderdelen dienen samen te werken. En inderdaad, het corporatisme, zoals doorgevoerd in Italië onder de fascisten en in Portugal onder Salazar (die wel fascist genoemd wordt maar eigenlijk katholiek integralist was, hij voerde zijn leer door met geheime politie en martelingen en al, dat wel natuurlijk) is hiervan de consequentie.” Tegenwoordig noemen ze dat ‘partcipatiemaatschappij’…en die consequenties van martelingen, ontvoeringen, geheime gevangenissen etc: da’s een kwestie van tijd.

 3. Toch was een van zijn eerste daden als paus zijnde dat hij Gustavo Gutiérrez uitnodigde om naar het Vaticaan te komen. Maar inderdaad had hij voorheen nog nooit blijk gegeven van enige sympathie of interesse in de bevrijdingstheologie.

 4. @Joke, het verhaal gaat dat deze Paus zeer eigenwijs is en aan directe contacten met de armen/bedelaars gewend. Hij wil ze leren kennen en praten ermee.
  In de eerste periode van zijn ambt in Rome schijnt dat hij net als in zijn geboorteland is ’s nachts uit de Pauselijke slaapkamer eruit geglipt is en op zoek gegaan naar de bedelaars van Rome om met hun voor het vuur te gaan zitten praten, ze voedsel en geld aan te bieden.

  Toen de beveiliging van het Vaticaan achter deze onhoorbare praktijken kwam, brak enorme paniek uit omdat Rome schijnt duizend keer gevaarlijker te zijn dan Buenos Aires.
  Het schijnt dat deze Paus tot het laatste nippertje wou oorspronkelijk helemaal alleen te voet gaan in nachtelijk Rome doch nam uiteindelijk zijn secretaris mee die anders dreigde alarm te slaan.

  Misschien is deze Paus niet ideaal, wel is hij net als de Poolse eerder, weer ander soort mens.

Reacties zijn gesloten.