Bewoners Cariben willen overleg over claim slavernijverleden Nederland

De Bewoners van de Cariben willen overleg met de Nederlandse Overheid over een claim die ze willen indienen vanwege het leed hen aangedaan door de slavernij.

Ik stel voor die claim te erkennen en de gehele bevolking van de Cariben gratis en voor niets op luxe cruiseschepen terug naar Afrika te transporteren en hen daar op de Goudkust af te zetten met een leuk zakcentje. Daar kwamen de meeste van hun voorouders toch vandaan als ik het wel heb. Zodra dit geregeld is kunnen andere Nederlanders dan heerlijk wonen en werken in het Caribische gebied en is er een grote historische schande rechtgezet.

Natuurlijk. De slavernij was een grove schande. Een historisch donkere periode gezien vanuit de moraal van deze tijd. Echter, wat velen schijnen te vergeten is dat historische gebeurtenissen in die tijd moeten worden gezien. Dat wil niet zeggen dat er geen oordeel over geveld mag worden naar de huidige morele maatstaven, maar er moet bijvoorbeeld wel erkend worden dat het niet zo is geweest dat de Europeanen naar Afrika gingen om daar met behulp van grote legers zoveel mogelijk mensen te ontvoeren.(vóór de Kolonisatie).  Sterker nog, de machthebbers in vele Afrikaanse gebieden tijdens de lange periode van slavenhandel waren zelf slavenhandelaars.  Zij verkochten deze slaven in ruil voor wapens en andere snuisterijen. Iedereen die op school goed is onderricht in het vak geschiedenis weet van de handelsdriehoek. Tabak en andere zooi uit de Amerika’s in ruil voor slaven die met musketten en kralen en spiegeltjes gekocht werden door de VOC. Natuurlijk is de historie van de slavernij veel uitgebreider dan dat, maar toch. Er wordt aardig wat aandacht besteed aan deze donkere periode in het geschiedenisonderricht.

Als de bewoners van onze voormalige koloniën claims willen indienen is dat prima, maar dan wil ik ook een claim leggen bij Turkije voor hun slavernij van bijvoorbeeld het Janitsarenkorps, mits natuurlijk aantoonbaar één van mijn voorouders verkocht is door of aan hen.  Ik denk dat erkenning door een land van haar besmette verleden in dit geval vele malen beter is dan een financiële vergoeding.  Dit ligt overigens anders bij het erkennen en vergoeden van schade geleden in het recentere verleden, zoals bijvoorbeeld de moordpartijen die het Nederlandse Leger heeft begaan in Indonesië. In dat geval zijn er mensen die zich nog echt kunnen herinneren hoe dat is geweest aangezien zij er bij waren. In het geval van de slavernij kan dat niet aangezien de meeste mensen die in onze voormalige koloniën terechtkwamen als slaaf niet meer leven en hun nageslacht in het algemeen toch een redelijke toekomst heeft kunnen opbouwen en nu in alle vrijheid leeft.  In dat geval acht ik persoonlijk een claim niet opportuun, erkenning van het leed geleden door hun voorouders! (en dus niet door henzelf !) een absolute noodzaak.

De geschiedenis van de slavernij is een lange. Zelfs in de Bijbel wordt gesproken over slavernij en de Talmoed heeft ook redelijk wat verwijzingen naar slavernij. Het is dus niet zozeer een probleem dat alléén in het Westen voorkwam of door het Westen bedacht is. Natuurlijk, de Romeinen hadden verreweg de  grootste slavenmaatschappij en -economie, maar wat vaak vergeten wordt is dat in de Romeinse geschiedenis er ook sociale mobiliteit was voor slaven. Vrijgelatenen konden stinkend rijk worden, hun kinderen werden geboren als vrij burger. Dat gold evenwel niet voor alle slaven. Het voert echter voor dit stukje te ver om een hele verhandeling over de Romeinse slavernij te schrijven.

Een discussie over het slavernijverleden van Nederland is altijd goed, zeker als dit bijvoorbeeld latent racisme of openlijk racisme aan de kaak stelt. Helaas is het zo dat deze discussies altijd vrij snel naar het Zwarte Piet probleemniveau afdalen.

Erkenning. Dat is zoals gezegd dus zeker belangrijk. Maar financiële schadevergoeding voor iets dat honderden jaren geleden gebeurd is? Voor de nazaten van Slaven die daar nu in alle vrijheid wonen, een toekomst hebben opgebouwd, zich verbonden voelen met het land waar ze wonen, en zichzelf niet eens meer als ontvoerde gedwongen tewerkgestelde bewoner van Afrika maar als St. Eustatiaan, Antilliaan, Surinamer of welke nationaliteit of sociale groep dan ook zien? Dat lijkt mij net iets te overdreven. Dan kan je Italië gaan aanklagen vanwege de Romeinse overheersing van ons gebied, de Habsurgers en Bourgondiërs ook, de Duitsers voor wat Karel de Grote allemaal niet heeft gedaan en natuurlijk een enorme schadevergoeding claimen bij de Spaanse Overheid vanwege de 80-jarige oorlog en het leed dat die oorlog met zich meebracht dat Filips II veroorzaakte door niet te luisteren naar de edelen die godsdienstvrijheid wensten. Oh ja, we moeten dan Frankrijk ook vragen om geld want die rot-Napoléon en zijn broer hebben hier ook huisgehouden. En dan mogen de bewoners van Mauretanië een claim indienen vanwege achterstallig salaris dat nog aan de Pieten moet worden betaald aangezien iedereen zou behoren te weten dat Zwarte Piet een MOOR is.

36 gedachten over “Bewoners Cariben willen overleg over claim slavernijverleden Nederland”

 1. Er zijn geen schepen uit Afrika naar Europese kusten gekomen om voor wat ivoor en bananen witte slaven op te halen. Tot zover de waarde van het verhaaltje van de driehoekshandel.

  En dan: geschiedenis is nooit alleen het verleden, het is hoe hedendaagse mensen op het verleden terugkijken. Dat er bleek- en donkerhuidige mensen wonen in Amerika is een eeuwigdurende schande voor Europa die met geld niet is goed te maken. En niemand hoeft te verwachten dat dit regime gaat betalen aan boze eilandbewoners. Als ze heel boos worden komen de mariniers wel langs.

 2. Schepen voeren wel degelijk vanaf de N Afrikaanse kust tot aan Ierland voor het kidnappen van slaven.
  De achterlijkheid van de zwarte landen heeft voor mij nu de verklaring, ze zijn gewoon dom.
  Niemand is zo gek eerst een land de les te lezen over zwarte piet, en een paar dagen later, vanuit het hoofdkwartier van een drugshandelaar, schadevergoeding te eisen voor wat 150 en meer jaar geleden gebeurde.
  Kunnen wij niet eens uitrekenen wat Suriname, en Surinamers in Nederland, ons gekost hebben en nog kosten, aan uitkeringen b.v. ?

 3. Arnold, Neem je dan ook meteen even allen van Spaanse origine mee in de eeuwigdurende schande ?

  Geschiedenis is zeer zeker wel het verleden, al naar gelang je je eigen paradigma in beschouwing neemt. Een historisch feit is een historisch feit, daar kan je weinig aan veranderen. De interpretatie van die feiten is variabel net als de moraal,mores en betekenis die mensen uit verschillende latere tijden eraan ontlenen of toekennen.

  Je hoeft het niet met Foucault eens te zijn maar hij had wel degelijk een punt.

  En de Mariniers naar de Eilanden sturen als die zich zouden willen afscheiden is niet een scenario dat aanvaardbaar of werkzaam zou zijn. Dan grijpt de VN in. De reden dat Nederland schoorvoetend moest toestaan dat Indonesië onafhankelijk werd was dat er gedreigd werd de Marshall hulp stop te zetten en de VN zich ermee ging bemoeien.

  Wat nog steeds niet wegneemt dat ik van mening ben dat verschillende Regeringen sinds de Tweede Wereldoorlog geen bal hebben gedaan aan erkenning of zelfs compensatie.

  Wat dat betreft heeft de VN commissie gelijk als ze stellen dat er een ontkencultuur bestaat in Nederland wat racisme aangaat.

  @ LRD: Maak je eigen afweging, vorm je eigen mening. Of de eventuele satire je ontgaat zal mij eerlijk gezegd vandaag een zorg zijn.

 4. Piterfries, ga je racistische PVV opmerkingen lekker bij Jan Bennink en vriendjes spuien.

  Het gaat helemaal niet over uitkeringen of wat de Koloniën dit land wel of niet gekost zouden hebben.

 5. JJB:

  “Maak je eigen afweging, vorm je eigen mening”

  Dank u voor de tip, daartoe ben ik uitstekend in staat ook zonder uw advies.

 6. Welzeker en volgaarne gedaan. De vraag die u stelde was dermate onnozel dat ik tot deze reactie kwam. 😉

 7. Sorry JJB, ik sluit me aan bij LRd en ik vind dat je stuk het qua niveau op geen stukken na haalt bij die van Al Bakrastani waar het recent ook ging over het bezien en de verwerking van het verleden, excuus maken etc. Dat stuk was tenminste voor mij zeer informatief.

 8. Hoef je helemaal geen sorry voor te zeggen Ralph. Al Bakrastani schrijft inderdaad betere stukken. Dit stuk had dan ook tot doel enige discussie los te maken over herstelbetalingen ja da wel nee en wanneer is het een keer genoeg met het sorry zeggen of het gaan betalen voor dingen die honderden jaren geleden zijn gebeurd. Waar trek je de grens. In hoeverre moeten wij schade gaan lopen betalen die onze voorouders hebben aangericht ? Moeten de Duitsers ook nog steeds betalen voor WOI en WOII ?

  Dit was de kernvraag. Ik ben het niet eens met herstelbetalingen, claims en geldelijk gedoe waar het deze zaken betreft. Ik ben het echter wel eens met herst6elbetalingen waar het de moordpartijen van Ragawedeh en andere betreft ten tijde van de Politionele acties.

  Zullen we ook maar even 3 miljard naar Atjeh storten ?

  Dat is het punt.

 9. JJB, het punt dat Arnold je heeft uitgelegd hierboven heb je duidelijk gemist en daar blijf je in volharden met je vraag over Atjeh.

 10. Ralph, dat punt heb ik zeer zeker niet gemist.

  Het punt dat niemand hoeft te verwachten dat dit regime betaalt en dat als ze lastig worden de Mariniers gestuurd worden geeft duidelijk aan dat wat Arnold betreft er wel degelijk betaald zou moeten worden.

  Mijn punt is dat ik het volslagen overtrokken vindt als er betaald zou moeten worden voor dingen die weliswaar vreselijk zijn geweest maar die honderden jaren geleden zijn gebeurd. Buiten dat stel ik dat áls er dan betaald zou moeten worden door de Nederlandse Overheid (lees de burger want die betaalt de Overheid) Dat er dan voor precies 50 jaar betaald zou moeten worden aangezien er helemaal geen Koninkrijk der Nederlanden bestond voor die tijd. Afschaffing Slavernij Nederland, stichting Koninkrijk.

  Ik vind de eis van onze medelanders dat er een schadevergoeding zou moeten komen net zo volslagen debiel als het idee dat Zwarte Piet racistisch zou zijn want we hebben het over een Noord-Afrikaanse Moor die van Arabische komaf is en in Andalusië zou schijnen te wonen met de Sint, jawel, in Spanje (terwijl St. Nicolaas een laat-Romeinse Bisschop is uit Myra, dat in het huidige Turkije ligt).
  Dat de mensen de geschiedenis van Sinterklaas niet eens meer kennen is tot daar aan toe, maar dat men zich laat mangelen door allerlei verongelijkte hedendaagse mensen is idioot te noemen. Daarmee ontken ik niet dat er in Nederland niet racisme en discriminatie bestaat, ik zal de eerste zijn om dat toe te geven en het te bestrijden, alleen dan wel hedendaags racisme en niet het racisme van 400 jaar geleden of dat van 1900.

 11. Jan jaap,

  Waarom haal jij Turkije erbij?
  De Cariben bewoners willen een overleg over claim met nederland….en jij komt ineens met Turkije?

  Ofzo..zwarte piet moet verboden worden is islamisering van nederland.
  Ofzo..treinkaartjes afgeschaft dan mogen moslims ook geen suikerfeest?
  Ofzo..zwarte piet is racisme ja dan is suikerfeest dat ook.

  Altijd schuld leggen of wraak leggen bij moslims of hen ter verantwoording roepen.

  Jan jaap je bent gewoon een pvv aanhanger

 12. Jan jaap je wordt steeds transparanter over jouw werkelijke bedoeling op krapuul te reageren het was al diverse keren opgevallen door lezers…je beroepte je op ironisch bedoeld…maar jan jaap een duidelijkere mening en gedachtengoed heb je eindelijk blootgelegd……een huilirige fanatieke zwarte negerslaaf piet blijven verdedigen en Turken de schuld geven….volgens mij gaf iemand hier ook de moslims de schuld van de holocaust??
  Onee was een stukje van een schrijver…afijn zelfde gedachtengoed.

  Nou jan jaap door de mand gevallen

 13. Jan jaap is als ellie…

  hier shit plaatsen onder het mom satire maar dan staat het hier wel….
  Ondertussen wordt hun mening geplaatst gelezen op gereageerd hun lachen en daarna om niet geblocked te worden..satire:-)

  Trollies.!

 14. Ik denk ook dat JJB te makkelijk over het slavernijverleden heen stapt in sommige opzichten, dat het zo ontzettend lang geleden zou zijn bijvoorbeeld, want zo extreem lang is het niet geleden. Er leven nog mensen wiens grootouders slaaf geweest zijn immers. Ook ben ik het niet eens met zijn Zwarte Pietstandpunt, maar JJB een PVV-er noemen gaat mij te ver.

 15. Neel,

  De redenering dat ik een PVV aanhanger zou zijn is ridicuul. Het is dezelfde retoriek die je vaak hoort van extreem domme mensen die gaan roepen dat omdat je de angst voor de Islam bekritiseert je meteen een Jihadistenviendje bent. Of de redenering die je hoort wanneer iemand stelt dat een veroordeelde pedo in de maatchappij dient terug te kunnen keren na zijn straf uitgezeten te hebben, dan ben je meteen zelf een pedo of pedovriendje.

  Ik zal nu even puntsgewijs je punten van kritiek bespreken waarde Neel.

  Turkije : 1. Tijdens en na de veroveringen door het Ottomaanse Rijk werden vele kinderen uit landen in Europa zoals bijvoorbeeld de gebieden die voormalig Joegoslavië beslaan, ontvoerd door slavenhandelaars en verkocht aan het Turkse hof om daar als Janitsaren te dienen.

  2.Sint Nicolaas ofwel Sinterklaas is een laat Romeinse bisschop uit Myra. Zijn verhaal is verworden tot een kinderfeest in ons land waarbij al enorm lang zwarte knechten, dienaren ofwel personeel te zien zijn. Dit personeel is, als je de geschiedenis van het feest bestudeert van Moorse komaf, ergo, Arabisch-Islamitisch-Noord Afrikaans, uit Mauretanië en wat we nu kennen als Andalusië. Vandaar Spanje. Nooit gehoord van de Moriscos van Al Andalus zeker. Zwarte Piet en Spanje aldus verklaard.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Spain

  Ofzo..zwarte piet moet verboden worden is islamisering van nederland.

  -Heb ik nergens gezegd, leer begrijpend lezen.

  Ofzo..treinkaartjes afgeschaft dan mogen moslims ook geen suikerfeest?

  -Heb ik nergens gezegd, leer begrijpend lezen.

  Ofzo..zwarte piet is racisme ja dan is suikerfeest dat ook.

  -Heb ik nergens gezegd, leer begrijpend lezen.

  Altijd schuld leggen of wraak leggen bij moslims of hen ter verantwoording roepen.

  -Nog nooit gedaan

  Jan jaap je bent gewoon een pvv aanhanger

  -Helaas pindakaas. Ik stem links en niet Fascistisch.

  Dan je tweede stukje :

  Jan jaap je wordt steeds transparanter over jouw werkelijke bedoeling op krapuul te reageren het was al diverse keren opgevallen door lezers…je beroepte je op ironisch bedoeld…

  -Satire en cynisme kunnen ironie in zich hebben maar ironisch bedoeld is het zeer zeker niet. Het viel lezers diverse keren op. Grammatica.

  -Je beriep je op ironie, of je bedoelde het ironisch. Grammatica.

  maar jan jaap een duidelijkere mening en gedachtengoed heb je eindelijk blootgelegd……een huilirige fanatieke zwarte negerslaaf piet blijven verdedigen en Turken de schuld geven….volgens mij gaf iemand hier ook de moslims de schuld van de holocaust??

  -en wederom sla je de plank volledig mis Neel. Ik verdedig niet de huilerige negerslaaf Piet aangezien Piet nooit een negerslaaf is geweest. Historische kennis waarde Neel.

  -Nergens geef ik de Turken de schuld, ik laat zien dat slavernij niet een typisch Westers fenomeen is maar dat het over de hele wereld voorkwam en helaas nog steeds voorkomt. Ook weer, historische kennis waarde Neel.

  Onee was een stukje van een schrijver…afijn zelfde gedachtengoed.

  -Een stukje van een schrijver gebruiken en dat met bronvermelding waar nodig is niet het delen van hetzelfde gedachtegoed maar een volledig geaccepteerde manier om een punt of gedachtegang te verduidelijken. Het andere stukje waar je op doelt werd niet door mij geschreven en maakt dan ook geen deel uit van mij gedachtegoed.

  Nou jan jaap door de mand gevallen

  -Had je gezegd, uit de zak gevallen had ik nog enigszins kunnen lachen. Maar helaas, Sint Nicolaas en zijn pieten gebruiken helemaal geen manden.

  Ironisch, niet ?

  @ Laurent: Wellicht ben ik te detached aangezien ik het hele probleem als historicus bezie en de emotie er zover als mogelijk vandaan wens te houden, hoe begrijpelijk die emotie ook is bij die generaties die slaven in hun familielijn hebben zitten. Grootouders lijkt me evenwel niet geheel correct aangezien in Nederland in 1863 de slavernij afgeschaft is en dus zouden mensen die grootouders hebben gehad/gekend ver over de 100 moeten zijn. Dit klopt dus niet.

  We hoeven het overigens totaal niet eens te zijn met elkaar wat standpunten aangaande dit overleg of de ZP kwestie betreft. Dat maakt iemand nog geen racist of PVV’er, wat je correct constateert waarvoor dank.

 16. @JJB: Ik ben het in elk geval helemaal eens met je eerste en laatste alinea. Maar ik ken dus een Antilliaan wiens overgrootvader nog slaaf is geweest. Diens moeder leeft nog; OK ik weet niet aan welke kant die overgrootvader zat, maar het kan dus wel.

 17. Jan zou jij ivm enorm veel moslims of islam erbij halende mensen een ANDER land eventueel of landen willen aankaarten?

  Gewoon voor de afwisseling graag.
  Het viel gewoon op dat de neger zwarte pieten kwestie ineens niet van toedoen zou zijn en ga maar in turkije kijken ofzoiets…deze rethoriek is zo pvv vandaar…
  Waar jij eventueel wel of niet opstemt lekker belangrijk,het gaat om het gedachtengoed en mening die de meeste pvv ers ook altijd aankaarten.Nou jan geef eens wat meer voorbeelden over landen die volgens jou aangesproken om chadeclaims wegens slavernij kunnen worden.

  Een keer in een clubhuis met de zwarte pietkwestie toen negroide burgers erover hadden gsproken op de televiesie,werd een niet negroide moslima!!!!! Erover aangesproken dat suikerfeest dan erbij afgeschaft moets worden…de negroide burgers werden er niet over aangesproken omdat als moslims nou erover klaagden dan de kwestie niet serieus wordt genomen dachten ze..maar helaas de kwestie is NIET door de islamitische burger aangekaard toch krijg deze de schuld.

  Daarom jan jaap haal jij uit boosheid over zwarte piet een ander land aan aub,voor de eerlijkheid…doe maar landen die ook negers als slaaf hebben gehad

 18. Wellicht omdat de verachtelijke negerslaaf piet gewoon nog als gewoon wordt gezien en door veel mensen verdedigt…anno 2014.
  Is schadeclaims en dergelijke de enige manier om mensen wakker te schudden en in te laten zien dat je je kinderen zoiets niet moet aanleren en dogmatiseren.

 19. JJB:

  “Ik stel voor die claim te erkennen en de gehele bevolking van de Cariben gratis en voor niets op luxe cruiseschepen terug naar Afrika te transporteren en hen daar op de Goudkust af te zetten met een leuk zakcentje”

  Dit stukje tekst alleen al daar zit zoveel shit in dat het akelig dicht schuurt langs hetgeen de PVV ook zou kunnen voorstellen, alleen de verpakking is anders. Dat is wat ik eng vind aan veel van jouw “betogen”. Wie en wat probeer je nu eigenlijk te bestrijden, is een vraag die ik mij al veel langer stel.

 20. @JJB

  Je zegt wel dat je links bent maar je bent duidelijk niet links genoeg. Bij lange na niet zoals Neel en RLD al vaak aantoonden. Waarom ga je niet lekker ergens anders klieren met je steeds minder en minder verhulde PVV standpunten? Dit is een website voor tolerante en verdraagzame mensen en als je dat niet bevalt hoepel je maar op.

 21. Fred:

  Niemand heeft het hier over ophoepelen of over tolerante en verdraagzame mensen gehad al word ik er niet vrolijk van op Krapuul een stuk als dit te lezen. Heb je misschien inhoudelijk iets mee te delen? JJB is zeer wel in staat zijn eigen boontjes te doppen, daar heeft hij geen assisterende trollen voor nodig lijkt me zo.

 22. JJB, ‘moeten de Duitsers nog betalen voor WO1en 2? of het moet weet ik niet, wél weet ik dat het gebeurt is. Als nazaat van vele joden die zijn omgekomen in WO2,heb ik meerdere keren sommen geld, ,herstelbetalingen’ mogen ontvangen. Zo’n zeven jaar geleden de laatste en hoogste. Ik denk dat dit te maken heeft met het erkennen van de rol van de Duitsers in WO2. Nederland heeft nooit haar oorlogsverleden verwerkt, niet over het slavernijverleden, niet over het feit dat in Nederland ná Polen de meeste joden zijn weggehaald, dit met behulp van de NEDERLANDSE spoorwegen en politie, en niet met het feit dat Nederland meteen ná de bezetting het in Indonesië nog eens dunnetjes ging overdoen.Als je dit laat liggen gaat het rotten en stinken, het sijpelt door..

 23. hoi jan jaap B
  als klopt wat Han van der Horst hier schrijft: http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/27661_laat_maar_komen_het_gratis_geld/ , gaat het niet zozeer om geld, maar om erkenning en “ontwikkelingshulp” ,
  Wat betreft zwarte piet, de traditie van het feest gaat verder terug dan de bisschop.
  http://www.youtube.com/watch?v=vx1ptSLzJws
  Sinterklaas is niet bij uitstek een Nederlands feest. Nederland is wel het enige land waar zwarte piet de vorm van een blackface sterotype heeft aangemeten gekregen, met dank o.a de onderwijzer Jan Schenkman

 24. LRD : Ik begrijp dat je dermate politiek correct bent dat je niet tegen zwaar foute grappen kunt. Waarschijnlijk kan je ook niet lachen om grappen over Duitsers waar de Tweede Wereldoorlog bij wordt betrokken.

  Natuurlijk Nrosa, dat is zeker gebeurd. De Duitsers hebben na WOII betaald. Na WOI ook.

  De exorbitante herstelbetalingen na WOI waren een directe oorzaak van de crisis en WOII.
  Je hebt gelijk dat Nederland haar foute oorlogsverleden nooit echt heeft willen erkennen.
  De Jodenvervolging in Nederland werd juist zo succesvol door de administratieve accuratesse van de Overheid, het meewerken van ambtenaren om nog maar te zwijgen van het aandeel in W-SS troepen dat Nederland leverde. Je hebt gelijk wat dat betreft.

  Dat betekent overigens nog steeds niet dat Nederland als Natiestaat of het Nederlandse volk collectief verantwoordelijk kan worden gesteld voor wat er tijdens de slavernij periode allemaal gebeurde. Net als de huidige Duitsers niet collectief verantwoordelijk kan worden gesteld voor wat hun grootouders deden. Er wordt in de racisme en slavernij discussie mijns inziens veel en veel te emotioneel gediscussieerd. Dat is weliswaar begrijpelijk, maar het vertroebelt de discussie.
  Dan krijg je de geschokte reacties wanneer ik een zwaar foute opmerking plaats om alles even omver te trekken. Natuurlijk, er zijn zeker vele onnadenkende mensen die een opmerking als dewelke ik maakte serieus nemen en het er nog mee eens zouden zijn ook. Die mensen zijn dus al niet meer direct als geldige discussiepartners te zien aangezien zij vanuit de emotie reageren en vanuit hun onderbuikgevoelens.

  De eis tot schadevergoeding en de wijze waarop dit gebracht wordt in de media komt namelijk over alsof de mensen die nu in het Caribisch gebied wonen de reden dat zij daar wonen, die natuurlijk onkies is gezien hun voorouders en die geschiedenis, misbruiken aangezien de eilanden economisch zowel als sociaal nog steeds achtergesteld zijn bij het vasteland van het Koninkrijk. Als je het in het belachelijke zou trekken (wat ik dus doe) zou je kunnen stellen dat ze niet blij zijn met hun locatie, aangezien hun voorouders door Westerse slavenhandelaren ontvoerd werden.
  Eveneens is de opmerking dat andere Nederlanders dan op de Cariben kunnen gaan wonen net zo belachelijk aangezien de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden die eilanden ook gewoon gejat heeft, net als dat Indonesië door de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Nederlanden gejat is, dat laatste door het lokale bestuur in te schakelen door middel van verdeel en heerspolitiek. Ik trek daarmee dan ook de emotionele component van de discussie in het belachelijke.

  Verder voer ik aan dat de acties van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden niet aan het later ontstane Koninkrijk der Nederlanden aan te rekenen zijn, behalve dan de periode 1813-1863, waar je nog van zou kunnen stellen dat onze huidige Overheid daar een taak zou kunnen vinden.

  Als inderdaad, zoals Duif vermeldt het klopt dat het hier om erkenning en ontwikkelingshulp zou gaan voor een toch al achtergesteld gebied in het huidige Koninkrijk is daar natuurlijk niets mis mee. Dat hoeft dan ook niet onder de noemer herstelbetalingen te worden gesteld.

  Natuurlijk, Sinterklaas en de zwartgeschilderde mens is zeer oud. Zelfs in Iran bestaat de figuur van Haji Firuz en in Ierland werden mensen ook gezwart in de oude traditie. Het klopt maar ten dele dat de black pete stereotiep aangemeten zou zijn en inderdaad, Jan Schenkman had hier zeker een deel in. Echter, de hele discussie is verkeerd aangezien het geen racistisch fenomeen is of was maar het tot een racistisch fenomeen is gemaakt door de huidige media, internationalisering et cetera.
  Wat mevrouw Verene Shepard doet, wat de VN doet is het opleggen van een Amerikaans historisch begrijpelijke emotie (voor dat land) gezien de segregatie en slavernij daar, op een volksfeest hier waar het helemaal geen slaven, noch slavernij betreft. Evenzo is, zoals ik al zei, Piet nooit van het Negroïde ras (walgelijk woord), maar een Moor, en dat zijn ten ene male geen zwarte mensen. Het opleggen van deze Amerikaanse moraal is vergelijkbaar in intentie met het geforceerd opleggen van democratie aan staten en landen die helemaal geen democratie wensen te hebben, zoals we hebben kunnen zien in bijvoorbeeld Afghanistan en Iraq. Dat dit niet met militaire middelen gebeurt maar met media offensieven betekent niet dat het niet minder betuttelend is. Neem bijvoorbeeld de Amerikaanse Hindoe leider die stelde dat ZP verboden dient te worden. Over het kastensysteem horen we deze man niet want dat is nu weer een religieus fenomeen (beweert hij).

  Er is dus veel meer aan de hand. Daarom is het ook geen enkel probleem (voor mij althans) om op het scherpst van de snede te discussieren, en daarbij te provoceren met opmerkingen die zwaar fout zijn maar dermate belachelijk dat alleen mensen die niet logisch nadenken maar vanuit emotie reageren ze serieus gaan nemen.

  Ergo, in mijn ogen niets aan de hand. In uw ogen wellicht wel.

  Sommigen noemen mij Links, anderen Rechts, anderen weer crypto-fascist.

  Ik vind al die benoemingen in hokjes volledige onzin. Het toont aan dat de mens hokjes nodig schijnt te hebben en kaders, want iemand die links is zegt deze dingen niet en iemand die rechts is zegt die dingen niet, of, behoort niet te zeggen. En als het dan toch gebeurt raakt men in de war.

  Prima! Iemand die daardoor in de war raakt wordt hopelijk gedwongen tot nadenken omdat de dingen niet zo zijn als hij of zij dacht dat ze waren.

  Alles is grijs. Niets is zwart-wit.

 25. Overigens pleit ik liever voor het volledig afschaffen van Zwarte Piet en het vervangen door Krampus, aangezien dat een feest is dat veel meer in de Europese antieke traditie staat.

  Het zou ook een hoop gezeik oplossen, en de continuering van het gezeik kunnen voorkomen.

  Dan zijn we lekker van die discussie af en kunnen we ons druk maken om belangrijker zaken.

 26. JJB
  De oudste sinterklaas is afgebeeld in de grot les trois freres nl. eensjamaan in rood/bruine pels.
  in de wintermaanden zoon 20.000 jaren geleden deelde hy by inwydingsriten nog wat schaars voedsel, w.o. noten uit.

  de xrstelijke kerk heeft op deze traditie een duistere bisschop gezet. (lees bv. Janssen;St.nikolaas en de doden)

  Duidelijk is dat de VN gansjes liever hebben dat we Sinterklaas afschaffen en vervangen door de Krstman een afbeelding gefabriceerd door de heikige COcaColafabriek.

  JJB

  kennis van traditie is voor sommige krapuullezers heel rechts en fout.

 27. “LRD : Ik begrijp dat je dermate politiek correct bent dat je niet tegen zwaar foute grappen kunt. Waarschijnlijk kan je ook niet lachen om grappen over Duitsers waar de Tweede Wereldoorlog bij wordt betrokken”

  Wat een ontstellend gelul net als de rest van die reactie, maar genoeg tijd aan jou besteed nu.

  ” Alles is grijs. Niets is zwart-wit ”

  Jawel hoor, zwart is ook nadrukkelijk aanwezig.

 28. Ach heden, LRD is onsteld vanwege mijn gelul. Genoeg tijd aan besteed nu.

  Prima, ga ik lekker verder kijken naar de RAF Waddington vliegshow.

  Hardware waar ISIS nog een puntje aan kan zuigen.

  Rechts he !

 29. In iran heb je dat ook een zwarte man die kinderfestiviteiten begeleid..normaal wordt er nooit positief over iran gesproken…burka dit vrouwen dat homos zo persvrijheid enzo..nou nou en tja als het in iran mag he islamitisch land daar wel die moslims die mogen dat wel…..waarom mogen wij dat niet en moslims in iran wel?

  Of in moslimland turkije hebben ze ook slaven gehad en hun hoeven geen claims te krijgen wij wel en die moslims in turkije niet?
  Waarom mogen wij niet roken in cafes in iran wel?
  Of in marokko wel enzz
  Moslims wel he? En wij niet wat gemeen hoor,pak hun maar aan in plaats van ons die moslims mogen alles

 30. Juist Neel!

  Daarom dienen rokers vanaf 1 augustus ook asiel aan te vragen in Iran.

  Verder is het zo dat we herstelbetalingen van Spanje en Italië (en wel de stad Genua) moeten eisen want zonder Columbus hadden wij hier in het Westen nooit kennis gemaakt met Tabak, een plant die ontelbare slachtoffers heeft gemaakt.

  Heel begrijpelijk allemaal. Want zij zijn groot en wij zijn klein en dat is niet eerlijk.

  http://youtu.be/vT0Ij1GpdS4

  🙂

Reacties zijn gesloten.