Verdrag van Lissabon levert Juncker op

mr EU junckerJean-Claude Juncker wordt de volgende voorzitter (president) van de Europese Commissie. Die voordracht hebben de regeringsleiders van de lidstaten gedaan. Nieuw is dat het Europees Parlement eerder al de keuze van Juncker had aanbevolen en dat de Europese Raad die suggestie heeft gevolgd. Juncker was de Spitzenkandidat van de Europese Volkspartij (EVP), de groepering die de meeste stemmen kreeg in de Europese verkiezingen.

Blok
De honorering van de verkiezingsuitslag verschaft duidelijkheid. Voorheen werd in achterkamertjes een loopjongen benoemd. Alles goed en wel met Europese verkiezingen, maar de burgers hadden tot nog toe maar af te wachten welke nulfiguur de Europese Commissie, het orgaan dat Europese ‘wetsvoorstellen’ doet, ging leiden. Zo kon José Manuel Barroso, een van de mannen die de misdadige Irak-oorlog pushten zonder daarvoor verantwoording af te leggen aan de burgers, jarenlang neoliberale politieke voorstellen in de EU inbrengen. Maar de regeringsleiders zijn op grond van artikel 17.1 van het Verdrag van Lissabon voor het blok gezet. De oorspronkelijke opzet – de Europese Raad zou een kandidaat voorstellen en het Europees Parlement gewillig instemmen – blijkt te kunnen worden omgedraaid. Het orgaan dat uiteindelijk instemt, heeft de macht.

Democratischer
Hoewel ik in 2005 bij het referendum voor instemmen met het ontwerp van de Europese Grondwet heb gepleit, omdat het meer democratie in de EU zou brengen, had ik het gevolg, dat het Europees Parlement in feite de Europese Commissievoorzitter kiest, niet voorzien. De ontwerp-Europese grondwet is weliswaar vervangen door het Verdrag van Lissabon, maar de inhoud is niet noemenswaard veranderd. De democratisering, die meer opleverde dan verwacht, is velen een gruwel. Premiers als conservatief David Cameron en de Hongaarse anti-democraat Viktor Orbán stemden dan ook tegen Juncker. Niet zozeer wegens onvrede met de Luxemburger, maar veeleer omdat instemming met hem in de toekomst inhoudt dat de Europese burgers hun ‘president’ kiezen. De gruwel is ook te lezen op een site als DDS, die dagelijks zijn afschuw over de keuze van Juncker etaleert.

Hamvraag
Hamvraag is natuurlijk of nieuwe Commissievoorzitter Juncker verandering zal opleveren. Wordt het asociale neoliberalisme in de EU ingeperkt? Nee, die verwachting is er niet. Juncker heeft in 18 jaar premierschap van Luxemburg van het land zo veel mogelijk een financieel paradijs gemaakt. Evenzeer als Barroso steunt hij het kapitaal. Daarom zal het vooralsnog lijken of alles bij het oude is gebleven.

Langzaam
Schijn bedriegt. Langzame veranderingen worden vaak niet opgemerkt. Schoolvoorbeeld is de kikker die in een langzaam opwarmende pan wordt gekookt zonder dat hij eruit springt. Desalniettemin is hun impact groot. Keynesiaans beleid krijgt een nieuwe kans. Dat kan op Europees niveau werken, in tegenstelling tot de tot mislukken gedoemde pogingen – à la Hollande – van de natiestaten. De sociaaldemocratie zal zich er sterk voor maken. Toevallig heeft de Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) iemand in de rangen met charisma, de Italiaan Matteo Renzi. Over vijf jaar is hij waarschijnlijk de sociaaldemocratische kandidaat opvolger van Juncker.
De EVP van Juncker is nu nog de grootste groepering. Daar zullen in de komende vijf jaar schisma’s optreden. Het is een verzameling machtspolitici zonder duidelijk politiek profiel. EVP’er Viktor Orbán stemde al tegen de eigen kandidaat Juncker. De tegenstellingen zullen manifester worden. Menigeen zal kiezen voor de conservatieve lijn van David Camerons Europese Conservatieven en Hervormers (ECH) en anderen gaan de kant uit van de liberale ALDE van Guy Verhofstadt. Van de EVP zal een soort traditioneel CDA overblijven, die meestal rechtse en soms linkse steun verleent, zolang ze maar macht behoudt.

Kleine stromingen
De Groenen komen vanwege redenen buiten Europa in de knel. Ze strijden tegen klimaatopwarming, maar die houdt een pauze en vindt het dat wel lekker zo. Zou evenwel de klimaatverandering zich doorzetten, dan nog heb je af te rekenen met de Kaya-vergelijking. Ze zijn te naïef.
De eurosceptische ‘socialisten’, waarvan de SP deel uitmaakt, zullen met het federalistischer worden van de EU naar de marge worden gedrongen. Hun achterhaalde socialistische opstelling (stalinistisch socialisme in eigen land) breekt hun op.
En de echte anti-Europeanen, zowel de meer democratische stroming onder leiding van Nigel Farage als de fascistoïde van Marine Le Pen en Geert Wilders zullen beide een nieuwe rol krijgen: die van dreinende kinderen die hun zin niet krijgen.

16 gedachten over “Verdrag van Lissabon levert Juncker op”

 1. Die Kayavergelijking zegt dus eenvoudigweg dat de CO2-uitstoot meegroeit met de bevolking en economische activiteit, als de CO2-emissie-intensiviteit gelijk blijft. Daar heb ik geen vergelijking voor nodig. Maar waarom zou die intensiteit niet omlaag kunnen, wat is er naïef aan om daarop te mikken? Behoudens menselijk leven zelf, dat genereert altijd CO2 natuurlijk, dat is gewoon de biologie van ons lichaam). Ik vind de Groenen wat dat betreft dus niet naïef, ik denk dat dit veeleer een kwestie wordt van de wal die het schip zal doen keren in de komende eeuw als er niet ingegrepen wordt. Dan loopt die bevolking vanzelf wel terug ten gevolge van natuurrampen en oorlogen om fundamentele levensbehoeften. Het is maar wat je wil.

 2. Klimaatopwarming die een pauze houdt is een onzin-zin. Klimaat is iets anders dan weer. Dat een club als GroenLinks ten onrechte in een groene fractie zit, in feite van begin af aan het woord “groen” gestolen heeft van echt-groene stromingen, zegt niets over het streven of de aanleiding hiertoe.

 3. “Ze strijden tegen klimaatopwarming, maar die houdt een pauze”

  Als we kennelijk mogen negeren dat de opwarming niet alleen bestaat uit de oppervlaktetemperatuur en dat we voor een temperatuurtrend minimaal 30 jaar horen te nemen omdat anders de ruis te groot is, zie ik over de laatste 3,5 jaar (december 2010-mei 2014) toch echt een opwarming van 0,048 graad/jaar, dus DRIE keer zo veel als de trend over de genoemde laatste 30 jaar. Als dat jouw idee van een pauze is, wil ik niet weten wanneer jij het echt vindt opwarmen.

  Wat zeg je nou, je vindt 42 maanden te kort? Dus ik mag geen kortere periode nemen omdat die beter bij mijn verhaaltje past, maar jij wel? 😉

 4. @ Sjaak, ‘in der Beschrenkung zeigt sich den Meister’. Je gooit zoveel op het lezerbord dat het onderwerp Juncker ervan afvalt. Straks zitten we nog aan een klimaatdiscussie, godbewareme.

  Het ging dus over Juncker en ik heb een punt gemist. Namelijk, dat met de keuze voor Juncker, de EU definitief (of tenminste voor de komende 5 jaar) tot verlengstuk van de Nato is geworden. Alle, maar dan ook alle, toekomstige beslissingen van de Europese Commissie zullen Nato beslissingen zijn. Maar misschien was dat altijd al zo en wordt dit nog maar eens bevestigd.

  De analyse van de EP partijen en politieke verhoudingen die je geeft zijn op zich relevant, dwz, op het niveau van een kleuterklas die ook op het grote veld mag spelen.

 5. @Leo,

  ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister.’
  Terechte kritiek over mijn opmerking over klimaatopwarming. Dat leidt te veel af van het punt van de veranderde politieke verhoudingen in de EU.

  ‘Op het niveau van een kleuterklas die ook op het grote veld mag spelen.’
  Ik denk dat er meer aan de hand is, maar ja, voorlopig merken we daar nog weinig van omdat de veranderingen traag gaan.

  Waarom is met Juncker de EU een verlengstuk van de NAVO?

 6. Eenvoudig: J.C. Juncker was/is de kandidaat van Angela Merkel.
  Tevens het kandidaat van de grootste fractie – net wat het reglement stipuleert.
  Klaar.

  Lamenielachen over de NAVO. We zijn altijd voor 100% onderdeel ervan.
  Anders waarom hebben we de mislukking van een JSF gekocht?

 7. @ Nexus, ja dat weet ik, het lidmaatschap van de Nato-landen is mij bekend en het gekluns met de JSF ook. Waar het mij nu om gaat is dat NATO en EU met de benoeming van Juncker als president van de Europese Commissie een overlappend geheel worden, waarbij dus niet alleen de soevereiniteit van de lidstaten opgeheven wordt, maar tevens die van de EU als organisatie. Het mag als bekend worden verondersteld dat de NATO vanuit Washington wordt bestuurd, ook al wordt er telkens een Europese secretaris op zijn stoel geholpen.

  @ Sjaak Wat betreft Juncker’s banden met NATO volg ik de analyses van Thierry Meyssan en Daniele Ganser die zijn gepubliceerd door Réseau Voltaire, over de rol van NATO bij het opzetten en beheren van de na-oorlogse ‘stay behind’ groepen, die in de meeste Europese landen onder de naam Gladio operereerden. De Gladio-groepen pleegden midden jaren ’80 terreurdaden in verschillende Europese landen, o.a. Duitsland, Belgie, Italie, etc., met het oogmerk om deze in de schoenen van linkse groeperingen te schuiven. Zo ook in Luxemburg waar de eerste ministers Santer en later Juncker Gladio de hand boven het hoofd hielden, met 12 onopgeloste bomaanslagen tussen 1984 en 1986 in het dossier. Deze zaken zijn gedocumenteerd in onderstaande bronnen.

  Gladio-Luxembourg : Juncker contraint de démissionner Réseau Voltaire | 10 juillet 2013 http://www.voltairenet.org/article179406.html
  « Luxembourg : Jean-Claude Juncker refuse de démissionner pour le Gladio », Réseau Voltaire, 10 juillet 2013.
  « La guerre secrète au Luxembourg », par Daniele Ganser, Réseau Voltaire, 4 juillet 2013.

  En, ‘Rapport de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’État’ (7 juillet 2008)

  Op 26 juni 2014 schrijft Meyssan het volgende (mijn vertaling eronder):
  ‘Alors que la presse européenne s’apprête à saluer la désignation de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne comme une « avancée démocratique », Thierry Meyssan dénonce le sabordage de la souveraineté des gouvernements européens sous la pression de Washington et la nomination d’un vulgaire espion états-unien’.

  ‘Terwijl de Europese pers zich klaarmaakt om de benoeming van J-C Juncker tot het presidentscahp van de Europese Commissie als ‘democratische vooruitgang’ voor te stellen, hekelt TM de ondermijning (sabotage) van de soevereiniteit van de Europese regeringen onder druk van Washington door de nominatie van een vulgaire Amerikaanse spion’. Voor de rest zie het artikel:

  http://www.voltairenet.org/article184467.html

 8. Wabedoelllu? Er staat toch Leo Schmit, of gaat het over andere correcties?

 9. Ik verscheen eerst als ‘undefined’. Nu sta ik er wel. Mijn correcties betroffen ‘laidstaten’ en ‘soevereinitiet’, etc. Die zijn niet overgenomen.

  Maar ‘never mind’. Het gaat over de ontmaskering door Reseau Voltaire van Juncker als NATO-mol en VS-spion in de Europese Commissie.

 10. Laid is nu lid, maar die tiet die zie ik niet 😉
  Inderdaad, allemaal niet zo belangrijk Leo, het gaat om de inhoud en die is luid en duidelijk dacht ik zo.

 11. Leo, de tiet (een klassieker) is uit haar lijden geholpen… 😉

 12. @wiske, Leo,

  Goed dat jullie voor het voetlicht brengen in welke smerige zaakjes Juncker is verwikkeld. Het is nu begrijpelijk waar Leo op doelde met Juncker als verlengstuk van de NAVO.

  Daarom schreef ik dat Cameron enzovoorts geen bezwaar hebben tegen de persoon Juncker, hoewel in andere persuitingen anders is gesuggereerd. Wel vrezen ze in de toekomst minder gemakkelijk een marionet als Commissievoorzitter te kunnen neerzetten.

 13. @Sjaak, het laatste indien waar gebeurd ooit zou de grootste politieke sensatie van de 21 eeuw worden. ;))

Reacties zijn gesloten.