De ware reden voor het opkomend antisemitisme in Europa

israelSteeds meer en steeds vaker zien we in Europa antisemitisme de kop op steken.

Joodse mensen worden belaagd, er worden anti-Joodse leuzen gekalkt en geschreeuwd en er wordt door organisaties als het CIDI vaak met afschuw gereageerd op al deze oh zo enge uitingen van “rassenhaat”.

Er wordt echter één belangrijke denkfout gemaakt wat betreft dit zogenaamd opkomende antisemitisme:

Men denkt dat er geageerd wordt tegen Joden omdat ze Jood zijn.

Dit is niet het geval. De werkelijke reden is dat mensen in Europa het verschil niet meer kunnen zien tussen Israëlische burgers en Joodse mensen van allerlei slag. De laatste weken, maar natuurlijk langer dan dat, hebben velen in Europa het gedrag van de Israëlische regering en haar kolonisten gezien tegenover de Palestijnen, waarvan, en dat moet gezegd worden, een klein aantal het schijnbaar leuk vindt om raketten te schieten naar en tunnels te graven in het Israëlische gebied om aanslagen te kunnen plegen. Ten tweede is de regio waar het bij de huidige strijd om gaat, Gaza, een door Israël en de Israëli’s gecreëerd ghetto. Dit ghetto is aan alle kanten omringd en afgesloten en de mensen die er in wonen, net als de mensen die op de bezette West-Bank wonen worden als tweederangsburgers behandeld.

In Europa zien velen dit gedrag van Israël en herinneren zich ook velen het gedrag van de Nationaal Socialisten tegenover de Joodse bevolking, en met name (als we de Holocaust even buiten beschouwing laten) in de periode 1933-1941. Vele mensen zien parallellen tussen het gedrag van de Israëlische overheid en bevolking naar de Palestijnen toe en het gedrag van de Nationaal Socialisten naar de Joden in Duitsland en later Europa toe.

Het grote probleem echter is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen Joden die geen Israëli zijn en Israëlische burgers en overheid, waarvan een heel groot aantal Israëlische burgers niet eens oorlog wil met de Palestijnen maar vrede wenst. En dan heb ik het nog niet eens over de arabische Joden.

Dit gebrek aan onderscheid maken, gecombineerd met de kritiekloze houding van organisaties als het CIDI en andere Joodse belangengroepen naar het gedrag van Israël tegenover de Palestijnen toe zorgt voor een zeer gevaarlijke verstrengeling van meningen en denkwijzen over Joden in het algemeen en Israëli’s in het bijzonder. Natuurlijk helpt de houding van het CIDI en vele Joodse belangenorganisaties die iedere kritiek op Israel en het Israelische gedrag tegenover de Palestijnen afdoen als antisemitisme hier ook niet bij.

Ik stel derhalve dat het zogenoemde antisemitisme wat wij nu zien veel meer een reactie is op het gedrag van Israël en haar overheid tegenover de Palestijnen en met name recentelijk de oorlogsmisdaden gepleegd in Gaza, en veel minder te maken heeft met rassen of volkerenhaat.

Er dient derhalve een onderscheid gemaakt te gaan worden, en wel heel erg gauw, tussen Joodse mensen van allerlei slag en nationaliteiten en Joodse mensen met de Israëlische Nationaliteit.

Het misdadige gedrag van het regime in Israël naar de Palestijnen toe (even daargelaten de wel zeer idiote acties van Hamas), dient ten ene male NIET op alle Joden betrokken te worden, en zelfs niet op pro-Israëlische Joden. De kritiek dient gericht te zijn op één land en haar regering en inwoners en dan nog wel díe inwoners die de Palestijnen het liefst allemaal dood zouden zien. Ditzelfde gebrek aan onderscheid maken zien we overigens bij de houding van veel onnadenkende Europeanen naar mensen met een Islamitische achtergrond toe. Vrijwel iedere moslim wordt door een groot deel van de Europese dommere bevolking gelijkgesteld aan terroristen of ISIS leden. Dat dit feitelijk onjuist is doet er niet toe.

Er is hier dus sprake van antisemitisme op verkeerde gronden. (buiten dat iedere vorm van antisemitisme al walgelijk genoeg is in zichzelf). Net als xenofobie en haat tegen Arabieren/moslims (niet iedere moslim is een Arabier).
Wat dient te gebeuren is dat de media maar ook de overheid en mensen die met onderwijs bezig zijn de massa eens gaan leren dat Israël en de Israëli’s iets anders is dan “De Joden”.

Zolang dát niet gebeurt en zolang organisaties als het CIDI zich niet openlijk uitspreken tegen de misdadige acties van het Israëlische leger en haar overheid tegen de Palestijnen zal deze Babylonische spraakverwarring opgang blijven doen met alle mogelijke zeer gevaarlijke gevolgen voor niet-Israëlische mensen van het Joodse geloof.

Er dient dus ten ene male een bewustwordingsproces in gang te worden gezet.

Ja. Israël is fout bezig.
Nee, niet alle Joden zijn Israëli’s.

De rest kunt u zelf wel bedenken.

5 gedachten over “De ware reden voor het opkomend antisemitisme in Europa”

 1. Een ieder die Israel steunt in deze verderfelijke massamoord,jood of geen jood,is medeschuldig aan de nazimisdaden die deze terreurstaat pleegt.

  israel dient uit de internationale gemeenschap gedonderd te worden en een ieder met een israelisch paspoort dient zich dagelijks te melden,of geinterneerd te worden.

  Die mossad hasbara colonne heeft al veel teveel leed op het geweten.

  Persoonlijk schaam ik mij diep dat ik etnisch ook bij dat ouwe volk hoor,wat zich nu schuldig maakt aan massamoord,landroof,verkrachting,kindermoord enz.enz….brrr…dat is toch echt niet het zionisme wat ik met de paplepel ingegoten kreeg.

 2. Joden (joodse organisaties) wereldwijd kunnen zelf erg veel doen om het oprukkend antisemitisme een halt toe te roepen door per meteen de grootste afstand te nemen van de gruwelijke massaslachtingen die het Israëlische regime steeds opnieuw aanricht onder opgehokte Palestijnen. Waarmee duidelijk wordt dat Israël en haar opeenvolgende criminele regimes bepaald niet het jodendom representeren. Hooguit als staat onderdak biedt aan een hoeveelheid inwoners van joodse komaf.

  Bovendien zouden die organisaties de schandalige grootschalige landroof door datzelfde regime ten strengste moeten veroordelen en aandringen op teruggave van het gestolen land met opstallen. En het betalen van de nodige schadevergoedingen.

  Zolang dat niet gebeurt wordt het voor veel wereldburgers steeds lastiger om de hufterige en moorddadige houding van Israël en veel van haar inwoners niet voor de voeten te werpen van elke jood, ook buiten Israël. Volledige isolatie van Netanyahu en zijn handlangers zou in mijn optiek het aanzien van het jodendom snel doen stijgen.

 3. Met een verhouding van ca. 1:30, resp. doden aan Israëlische en Palestijnse zijde is hier geen sprake van proportioneel geweld. Dat de raketaanvallen door Hamas niet onbeantwoord kúnnen blijven spreekt voor zich. Zolang Israël dis-proportioneel geweld blijft toepassen zal het conflict ook niet uit de wereld geraken. Daarbij komt dat m.n Israël hardleers is wat de reakties op al dit geweld betreft. Het Oog om oog, tand om tand heeft ook sinds de oprichting van de staat Israël niets uitgehaald. Het geeft eerder de filosofie van de Israëlisch weer, bombardeer ze verrot dan binden ze wel in. Zolang aan de OORZAKEN van het conflict niets wordt gedaan zullen aanslagen voortduren. Bezetting door, fanatieke, kolonisten van Palestijns gebied is geen goed middel. Dat m.n moslims zich nu met graagte op de ” Joden ” storten heeft m.i niet zoveel met historisch besef te maken. Eerder met het gebrek er aan.

Reacties zijn gesloten.