Gaat Europa ons van Rutte redden?

Hij is weer fijn, de nieuwe column van Thomas von der Dunk, citaatje:

Christelijke naastenliefde of onchristelijke vreugde over het wegjagen van vreemdelingen: het CDA werd opnieuw in verlegenheid gebracht door de PVV, die zich met haar tromge­roffel in de kamerbankjes, net als bij de doelbe­wuste afbraak van de kunstensector, opnieuw manifes­teerde als de Partij van de Haat. Nee: het was echt geen vreugde over het feit dat mensen nu mogelijk de dood worden ingejaagd, zo verzekerde Fritsma ons nog. Misschien niet, mis­schien is het vooral onverschilligheid – maar als de dood dreigt, telt voor de in de doodgejaagden slechts het dodelijke resultaat. (Volkskrant)