Het CIDI speelt met vuur

Bijgaand artikel werd overgenomen met toestemming van de auteur, Abu Pessoptimist, en verscheen eerder op zijn eigen site.

Vanuit een regenachtig Normandië lees ik wat verslagen over de Kristaallnachthedenking van afgelopen dinsdag.en ik krijg koude rillingen. Dat komt niet door de temperatuur hier – ondanks de flarden natte wind is het best uit te houden en heeft zelfs een boswandeling nog wel zijn charmes – maar door de .associaties die ik erbij krijg.

In Nederlan is namelijk iets vreemds aan de gang. Sinds 1992 heeft Nederland Bekent Kleur de Kristallnacht herdacht. Ik heb daar nooit kritiek op gehoord. En nu ineens deugt er van al die herdenkingen helemaal niets meer. Ook niet meer van de laatste Wat volgens de aanwezigen die ik gesproken heb een waardige herdenking was van een gruwelijk moment in de geschiedenis, blijkt plotseling in sommige verslagen een gekleurde vertoning te zijn geweest. Zo was er iemand die rop wees dat Mirjam Ohringer die op de laatste herdenking sprak, een communistisch verzetsverleden had. Dat deugde blijkbaar niet. Ook de dichter Bertold Brecht zou om dezelfde reden niet meer mogen Ik begrijp dat mensen die deze onzin opschrijven de herdenking van de Februaristaking ook een en foute zaak moet vinden. Die was immers ook grotendeels een zaak van de CPN.

Nu zou je kunnen vermoeden.zeggen dat wie zoiets schrijft misschien geschift is en op zijn best totaal gespeend van historisch besef. Maar zo is het niet, want het gaat niet om geen uitzonderingen. Met terugwerkende kracht blijkt namelijk volgens sommigen dat alle Kristallnachtherdenkingen tot nu toe politiek gekleurd waren. Het feit dat er (ook) Internationale Socialisten kwamen en mensen die kritiek hebben op Israel kon ineens niet meer, zelfs al hebben ze die kritiek elders en niet tijdens Kristallnachtherdenkingen geuit. Of hebben rabbijn Soetendorp, Ed Van Thijn, Mohammed Rabbae en wethouder Freek Ossel echt vreselijke dingen gezegd? Dingen die ik toen niet heb gehoord en evenmin uit hun geschreven speeches heb gehaald?

Het bontst qua verdachtmakingen maakte Esther Voet het, de hoofdredacteur van het Nieuw Israelietisch Weekblad, een Joods krantje dat hoe langer hoe sektarischer wordt en intussen waarschijnlijk nauwelijks meer lezers heeft dan dit blog .Voet schrijft dat er ditmaal niet werd opgeroepen tot een boycot van Israel, maar dat dit in het verleden herhaaldelijk wel werd gedaan. Een aperte leugen en daarom een bewering die ze wat mij betreft hard mag gaan t maken voor de Raad van de Journalistiek,.

Maar waarom dit alles? Waarom wordt er zo geschreven over een pluriforme herderkingstraditie waar Joden, allachtonen, links en rechts altijd welkom zijn geweest? Het antwoord is natuurlijk dat het CJO (lees CIDI) zich ervoor heeft geworpen en met terugwerkende kracht besmet heeft verklaard. Je kan je afvragen waarom ze – als ze zo ontevreden waren – niet eerder ingrepen. Je kan je vooral afvragen waarom gekozen werd voor deze destructieve manier. In plaats van de boel een week van tevoren per persverklairng besmet te verklaren zodat mensen die gevraagd waren mee te werken het af lieten weten, had het CIDI natuurlijk ook gewoon Nederland Bekent Kleur kunnen opbellen en vragen of ze mee mochten praten over de organisatie.

Maar nee, het CIDI koos voor deze benadering. Blijkbaar was het de bedoeling om de invloed en het morele overwicht die ‘officieel Joods Nederland’ nog steeds hebben aan te wenden om de NBK-herdenking kapot te schieten. Ergens, misschien wel door de Israelische heren naar wier pijpen het CIDI nu eenmaal veelvuldig pleegt te dansen, moet zijn besloten dat dat linkse gespuis in Nederland een lesje moest hebben. De Israelische regering die – luister naar de recente redevoeringen van Netanyahu – zo de mond vol heeft van hoe schandelijk het is hoe Israel wordt gedelegitimeerd, met boycots bedreigd en door Goldstone-achtige onderzoeken wordt achtervolgd, vond het kennelijk zelf weer eens tijd om te laten zien wat deletimjeren werkelijk inhoudt.

En zie, dat is kinderlijk eenvoudig: Je uit wat over een oproep die bij een clubje dat met NBK sympathiseert verzeild raakt naast een oproep om Israel te boycotten, je miespelt wat over ultra-linkse denkbeelden van sommige organisatoren en het werkt. Het werkt omdat Joden, als de slachtoffers per excellence van WO II bij veel mensen een soort status van morele onaantaqsbaarheid hebben gekregen, en het werkt door het huidige klimaat in Nederland waar – mede door toedoen van Geert Wilders – waarden die vroeger vrij universeel leken te zijn zoals , mensenrechten, gelijkwaarheidheid van individuen van verschillende achtergrond, redelijke omgangsvormen en respect voor de waarheid, plaats hebben gemaakt voor een klimaat waarin schelden, verdachtmaken en liegen en vals spelen normaal zijn.

Het CIDI drijft, nu Israel in toenemende mate kritiek van links ontmoet en eigenlijk alleen nog op handen wordt gedragen door (ultra)rechts, mee op deze stroom. En het speelt daarmee een gevaarlijk spel. Het dreigt hiermee ‘officieel Joods Nederland’ te isoleren en in een ultra-rechtse hoek te zetten. Wie de Kristallnacht wil.isoleren als een zaak die alleen mensen aangaat die een historisxhe gebeurtenis willen herdenken zonder daar lessen uit te kunnen of willen trekken voor het heden – wie bij die herdenking iedereen wil uitsluiten die niet kritiekloos achter Israel staat – zet de deur open voor een toekomst waarin straks Joden en anderen misschien wel gescheiden herdenkingen zullen hebben.

Misschien dat het CIDI daar maar eens over na moet denken, voordat het links steeds verder van zich vervreemd en voor de zoveelste keer de wereld op haar kop zet door mensen zwart te maken en verdeeldheid te zaaien. Was dat niet een tactiek die juist tegen en niet dóór Joden werd gebruikt? Was dat niet waar.ooit een organisatie als de Anti Defamation League voor werd opgericht? En heeft het CIDI daar niets van geleerd?

11 gedachten over “Het CIDI speelt met vuur”

 1. Ik had ook nooit gedacht, dat de rechtse racisten ooit nog weer zo veel invloed zouden krijgen, dat ze links het recht ontzeggen om verzet en jodenvervolging (mee) te herdenken. Dat CIDI en NIW daarin nu meegaan, maakt het alleen maar erger. Maar het is -helaas- een algemeen verschijnsel in deze tijd.
  Neem het PVV-program, dat 4 mei wil omzetten in een herdenking “van de slachtoffers van het (nationaal) socialisme”. Auteur van die tekst is waarschijnlijk Martin Bosma, die het in zijn recente boek toelicht en aandikt.
  Dat alleen een kleinzoon van vader Drees (open brief in NRC) zich boos maakt om de annexatie door Bosma van de levenslange socialist (sociaal-democraat) die zijn opa was, is een zoveelste bewijs van onvermogen van de vaderlandse intelligentsia. En vergroot mijn walging over al die lieden die schuilen in de linkse schuilkerk, hopende dat “het wel overwaait”. En de SP, die immers zo begaan is met onze vaderlandsche geschiedenis, waarom neemt ze de fakkel niet over van de falende andere linkse partijen? Voorzover ik het zie, heeft alleen SP-senatrix Anja Meulenbelt het aktief voor NBK opgenomen.
  In de vijftiger en zestiger jaren was trouwens de Februaristaking-herdenking gescheiden in een CPN-gedeelte en een “officiële” herdenking een uurtje eerder of later.
  Die zijn na 1968, zo ongeveer, samengevoegd.
  Ik spring niet meer zo gauw uit m’n vel als vroeger, maar als ze aan mijn integriteit als linkse antifascist en -antiracist komen, dan wordt het me groen en geel voor de ogen. 👿

 2. Ter herinnering!
  Wie deelneemt aan de Kristallnachtherdenking moet zich achteraf niet gaan bemoeien, zoals Anja Meulenbelt laatstleden deed, door kritiek te gaan leveren op de aanwezigheid van enkele Israëlische vlaggen.
  In het geval van Meulenbelt wil ik erop wijzen dat deze dame te zien is op allerhande foto’s samen met antisemiet Duisenberg en wijlen despoot Arafar en met op de achtergrond het begrip Jihad op groen gekleurde vlaggen. Het is Meulenbelt alleen te doen om meer stemmen te halen door haar aanwezigheid tijdens de herdenking en er politiek munt uit te slaan, dan louter uit een historische verontwaardiging.
  Politici van dit kaliber en dat geldt evenzeer voor een Wilders als voor een Van Agt als zelfverklaarde Ariër, waar Meulenbelt overigens dik met bevriend is sinds beide de staat Israël als het grootste gevaar zien, zouden de eer aan zichzelf moeten houden door weg te blijven van dit soort herdenkingen of tenminste hun bek te houden.
  Wie onder een Jihad vlag loopt en hopelijk de volle betekenis begrijpt van dit begrip in al haar facetten, zou zich moeten schamen. De eenzijdige verontwaardiging is een ziekte waarvan men moeilijk geneest;
  David

 3. Ik vind het CIDI een problematische club. Ik kan mij echter wel vinden in hun kritiek op Nederland Bekend Kleur. Het is op zijn zachtst gezegd ongelukkig dat er op de pagina betreffende de Kristallnachtherdenking ook een oproep tot boycot van Israël stond.

  Israël is en blijft de Joodse staat. Een oproep om dat land murw te boycotten of anderzijds te bedreigen valt doorgaans ook niet goed bij Joden die fel tegen het bouwen van Nederzettingen zijn. Mag een herdenking alsjeblieft zo min mogelijk kwetsend zijn voor de nabestaanden en verwanten van de slachtoffers?

  Laat de Palestijnse kwestie er tijdens deze herdenkingen eens buiten. We slaan de Turken ook niet de hele tijd om de oren met de Koerdische kwestie, de bezetting van Cyprus en de Armeense genocide. Andere landen in de regio hebben ook grote klonten boter op hun hoofd waar het hun minderheden betreft. Israël hoort zich als “Westerse democratie” dieper te schamen voor diens gedrag, maar het is helaas niet de enige mensenrechtenschender in de regio.

  Boycot is een betwist middel. De boycot tegen Irak heeft heel veel leed en ook doden veroorzaakt. Het heeft niks goeds opgeleverd. De boycot van Cuba houdt mogelijk de huidige dictatuur in stand. Dus waarom zou je dan niet tegen een boycot van Israël mogen zijn zonder de wandaden van dat land goed te praten?

  En de PVV moet uiteraard met diens fikken van 4 mei afblijven.

 4. Sofia van der Linde Schreef:

  Laat de Palestijnse kwestie er tijdens deze herdenkingen eens buiten

  De Kristalnacht noch de Holocaust hebben ook maar iets met Israel te maken , het gebeurde namelijk met Europeese Joden ruim voor de Zionistische bezetting van Palestina zich aandiende , de Zionisten misbruiken echter alles wat er met hun verwanten in Europa gebeurt is om hun bezetting te legimiteren .. Dus als een orginasatie die de bezetting daar steunt deze herdenkingen mag gebruiken om hun zaak te steunen mag een orginasatie die tegen de bezetting daar is dat net zo goed, beiden zijn even onterecht ….
  Het CIDI heeft niets met de kristalnacht of holocaust te maken !!!

 5. David Schreef:

  Ter herinnering!
  Wie deelneemt aan de Kristallnachtherdenking moet zich achteraf niet gaan bemoeien, zoals Anja Meulenbelt laatstleden deed, door kritiek te gaan leveren op de aanwezigheid van enkele Israëlische vlaggen.
  In het geval van Meulenbelt wil ik erop wijzen dat deze dame te zien is op allerhande foto’s samen met antisemiet Duisenberg en wijlen despoot Arafar en met op de achtergrond het begrip Jihad op groen gekleurde vlaggen. Het is Meulenbelt alleen te doen om meer stemmen te halen door haar aanwezigheid tijdens de herdenking en er politiek munt uit te slaan, dan louter uit een historische verontwaardiging.
  Politici van dit kaliber en dat geldt evenzeer voor een Wilders als voor een Van Agt als zelfverklaarde Ariër, waar Meulenbelt overigens dik met bevriend is sinds beide de staat Israël als het grootste gevaar zien, zouden de eer aan zichzelf moeten houden door weg te blijven van dit soort herdenkingen of tenminste hun bek te houden.
  Wie onder een Jihad vlag loopt en hopelijk de volle betekenis begrijpt van dit begrip in al haar facetten, zou zich moeten schamen. De eenzijdige verontwaardiging is een ziekte waarvan men moeilijk geneest;
  David

  Wie met de vlag van de Zionistische bezetter van Palestina en de moordenaars van Palestijnse vrouwen en kinderen gaat lopen zwaaien kan reacties van anti-facisten verwachten ….

 6. Ho, ho! Boetekleed: Ik had niet over Anja M. moeten beginnen. Ik wou alleen maar erop wijzen, dat de SP te vaak “niet thuis” geeft, als het om deze zaken gaat. Het stukje van “geweta” is daarom terecht gewist.
  @David: zie boven. Ik ga af op wat A.M. op haar blog schrijft, en dat is naar mijn mening best wel OK. Over een vlaggenincident bij de Kristallnachtherdenking weet ik niets. Ik ken Mirjam Ohringer een beetje en dat is iemand voor wie ik mijn hand in ’t vuur steek. De beruchte reis van Anja en Gretta naar Palestina (2001?) heeft geleid tot een enorme ruzie tussen beiden. Waarbij A. naar mijn mening gelijk had. Wil je verder hierover debatteren, verwijs ik je graag naar de weblog van Meulenbelt.
  @Sofia: Het zal je niet verbazen, dat ik ook tegen een (algemene) boycot van Israël ben. Inderdaad bijzonder verkeerd, om een dergelijke oproep te plaatsen bij NBK. Boykotten van geroofde palestijnse produkten (uit de Nederzettingen), daar ben ik erg voor. Zeker als het om organen van gedode palestijnen gaat (!!). Er zijn gelukkig nog genoeg mensen in Israël, die, in plaats van geboykot, gesteund moeten worden in hun verzet tegen de huidige regeringspolitiek.
  @Al-Bakrastani: Ik vind het ook onterecht als de herdenking van de Kristallnacht wordt gereserveerd voor “koninklijk goedgekeurde” vrienden van Israel. Bij het zionisme maak ik onderscheid tussen het oorspronkelijke, idealistische, zionisme en het revisionistische zionisme dat op het ogenblik hoogtij viert. Er moet eindelijk een staat “Palestina” komen met de grenzen van 1967. De nederlandse regering moet zich openlijk distantiëren van het voorgenomen optreden van Wilders in Israel op 5 december a.s. Hoe kan één van de trouwste bondgenoten van de USA toelaten, dat de gedoogpartner de Amerikaanse twee-statenpolitiek aktief doorkruist?

 7. @3
  Jihad betekent inspanning. Ik ken een christelijke Syrische voetbalclub die zo heet.
  Nog verder deskundig commentaar, Arabist/islamkundige? En graag ook bij het onderwerp blijven verder.

 8. Beste Huub,
  In mijn eerdere reactie heb ik klaar en duidelijk gesteld dat het mij ging om Anja Meulenbelt en niet om Mirjam Ohringer. Dat Anja als politica zich opdringt bij allerhande manifestaties met de hoop op enige sympathie alsook beweert begaan te zijn met het lot van de mensen tout court maar tegelijkertijd onder de vlag van een misdadige organisatie als Jihad of wat dan ook loopt, is fout.
  Dit voorval is dermate ernstig omwille van de historische gelijkenis met de jaren vijftig en zestig waar dezelfde soort lui aanhangers waren van Stalin. Mij gaat het niet om de simplificatie door te stellen dat links perse anti-Amerikaans is of rechts perse pro-Israël. De werkelijkheid genoopt ons kritisch op te stellen ten aanzien van welke politiek dan ook die de mensheid geweld aandoet. In het geval van Meulenbelt en de halve fascist Van Agt of de huidige antisemiet Duisenberg, is hun houding ten aanzien van Israël op z’n zachts gesteld onaanvaardbaar en dient helemaal niet de Palestijnse zaak, integendeel.
  De genoemde protagonisten liggen van ander onrecht helemaal niet wakker en mist dezelfde strijdvaardigheid zoals de positie van de vrouw, de dagelijkse terechtstellingen enz in de Pan-Arabische/Moslim landen. Dus, hun verontwaardiging is eenzijdig en naar mijn bescheiden mening ziekelijk. En om af te ronden, de aanwezigheid van een Meulenbelt op een Kristallnacht herdenking is een polariserende politieke zet gezien haar onbegrensde aanbidding voor Hamas en Hezbollah.
  Het gebruik van het begrip Jihad moet in zijn juiste context gezien worden en niet zoals hierboven door ene Nolly van der Kluft domme opmerking verwijzend naar de naam van een christelijke Syrische voetbalclub. Overigens gaat het met de Syrische Christenen helemaal niet goed. Waarvan akte.
  Groeten
  David

 9. Ik weet dat ALLES zijdelings met alles te maken heeft maar vanaf nu wil ik reacties zien die voor de volle honderd procent on topic zijn anders gaat de stekker eruit.

  Lees de REGELS.

  Ik waarschuw 1 keer.

 10. Ik vond het juist verfrissend dat het Goldstone rapport van mening was dat beide partijen oorlogsmisdaden hadden begaan.

Reacties zijn gesloten.