De PVV is een volstrekt normale partij en tientallen miljoenen moslims deporteren is ook helemaal niet extreem of zo

crazyNou nou nou het is weer genieten. Wat gaat het er hard aan toe vandaag. Pechtold en Van der Laan handlangers van Mohammed Bouyeri. Tut tut. Van der Laan heeft eigenhandig Van Gogh de strot doorgesneden. Zo zo. Ik juich de ordinaire scheldpartij over en weer van harte toe. We zullen wel eens zien wie hier een extremist is. Mijn advies: vooral doorgaan. Nu doorpakken jongens! Gewoon benoemen die shit. Doet krapuul ook. Go Pechtold. Go van der Laan.

4 gedachten over “De PVV is een volstrekt normale partij en tientallen miljoenen moslims deporteren is ook helemaal niet extreem of zo”

  1. Onthutst ben ik vanwege de omzichtigheid van de politieke elite die het te verschijnen ‘extremisme’rapport zo’n beetje probeert te nuanceren.

    Zijn ze in Den Haag soms knettergek geworden?! Noem het Beest bij de naam, zeg wat je op je hart hebt, zoals Pechtold en van der Laan schoorvoetend hebben gedaan. Het Vuil De Dood En De Stad in één persoon… lees het draaiboek van Fassbinder en je leert meer over de Gele Kopvoddenraper dan je lief is!

  2. Maar het zijn juist mensen als Pechtold en Van der Laan – lees: de sociaaldemocratie – die Wilders groot gemaakt hebben. Die zou je dus moeten aanvallen! Ik citeer de onafhankelijke journalist Stan van Houcke:

    Wees eerlijk: Wilders is niet schuldig aan de verrechtsing van Nederland. Daar is deze politicus niet toe in staat, net zo min als andere politici slim genoeg zijn om onze platte cultuur te veranderen. Wilders is niet de veroorzaker van de verrechtsing maar het product ervan. Met meer recht zou men kunnen zeggen dat de sociaaldemocraten, links in het algemeen, met hun materialistische ideologie de voedingsbodem hebben geschapen voor de verrechtsing. Die materialistische ideologie ging ervan uit dat de bevrijding van de mens in de materie lag, hoe meer spullen de arbeider had des te vrijer werd hij. De keerzijde van deze munt werd niet beseft, namelijk dat als er een crisis optreedt in de economie dit als een ernstige inbreuk op de vrijheid zou worden beschouwd. Dat kon gewoon niet anders. Zodra de stroom goederen hapert ontstaat in een materialistische cultuur onrust, want de mens kan dan nergens op terugvallen.

    Sommige sociaaldemocratische denkers beseften dat al in een vroegtijdig stadium, maar niet de sociaaldemocratische politici van links en rechts in Nederland. Voor alle duidelijkheid: sociaaldemocratie is niet in de eerste plaats een politieke stroming, maar een manier van denken zoals we die zowel bij het CDA als bij de PVDA aantreffen, zelfs bij de VVD. Het is een manier van denken gestoeld op de overtuiging dat men het kapitalisme een menselijk gezicht kan geven.

    Deze gedachtegang is onvermijdelijk failliet gegaan onder het neoliberalisme. Dat beseften de sociaaldemocratische politici niet omdat die alleen maar bezig waren met hun carriere. Een carriere die volledig berustte op het vermogen om de achterban van spulletjes te voorzien. Cultuur betekende voor hen: iedere arbeider een auto voor de deur. Een cultuur van samen delen met de rest van de wereld bestond voor hen niet, een cultuur waarbij de arbeider bewust werd gemaakt van zijn rol en plaats in een kapitalistisch systeem met al zijn falen werd niet nagestreefd. Het was Flaubert die al in de negentiende eeuw schreef: ‘De hele droom van de democratie bestaat uit het verheffen van de proletariër tot het domheidspeil van de burgerman.’ Met andere woorden: zodra het sociaaldemocratische paradijs hapert, dan kan de materialist zijn steun alleen bij rechts zoeken. Wilders is dan ook slechts het product van dit systeem, maar niet de aanjager.

Reacties zijn gesloten.