Is Gretta Duisenberg een antisemiet?

In de New York Times van vandaag, 10 december 2010, haalt columnist Roger Cohen het relaas aan van de jonge Amerikaanse Jood Ira Stup die in Israel een protest bijwoonde.

Stup, 24, a Columbia graduate, was returning from a rally with a couple of friends carrying a banner that said, “Zionists are not settlers.” A group of religious Jews wearing yarmulkes approached, spat on them and started punching.

Deze zwaargelovige Joden en zo’n 20 toeschouwers schreeuwden, ‘You are not real Jews’, terwijl Stup en zijn vrienden in elkaar werden geslagen. Cohen vervolgt:

To oppose the continued expansion of settlements in the West Bank (“Zionists are not settlers”), or question growing anti-Arab bigotry as personified by Israel’s rightist foreign minister and illustrated by the “loyalty oath” debate, or ask whether the “de-legitimization” of Israel might not have something to do with its own actions is to incur these organizations’ steady ire.

Het is kenners van het Midden-Oosten conflict bekend dat er een war-of-words gaande is tussen mensen die pro-Israël zijn en mensen die tegen de Israëlische politiekvoering zijn. Zoals Cohen hierboven beschrijft, als je Israël durft te bekritiseren kun je er vergif op innemen dat je met man en macht wordt bestreden. Zelfs kritische Joden zijn hun leven niet meer veilig, getuige de mishandeling van Stup, dat maar een enkel voorbeeld is. Iemand die ook durft Israël te bekritiseren is Gretta Duisenberg, de oprichter van Stop de Bezetting. Het is dan ook niet verrassend dat Duisenberg nu van alle kanten wordt bestookt, links, rechts, midden, boven en onder. En laat het nu zo wezen dat zelfs het Meldpunt Discriminatie Internet Duisenberg “op de vingers heeft getikt” vanwege vermeende belediging van een bevolkingsgroep.

Artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht luidt:

Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Het MDI heeft dus enkele uitspraken van Duisenberg getoetst en als krenkend geacht. Maar in het land waar Wilders een miljoen mensen durft te beledigen en waar het MDI en anderen als muizen onder het bureau zitten verscholen, kan men wel tegen een stootje, of niet?

Laten we het gewraakte berichtje even ontleden.

Ik heb eens nagegaan hoe groot de invloed is van Israël in de media en politiek. Nou ik kan je zeggen die is groot. Veel te groot naar mijn zin en niet in proportie naar het aantal joden in Nederland. Ja, ze zijn zeer goed in lobbyen, dat wel. Maar even de invloed. Als je kijkt naar de linkse kerk Vara en NOS dan zitten daar in de redacties een oververtegenwoordiging van mensen met joodse afkomst. Ook journalisten die het midden-oosten verslaan zijn overwegend joods. Dit geeft te denken over hun journalistieke werk. Het zijn propaganda makers voor Israël. Kijken we naar de politiek dan is de invloed nog groter. In de regering zit een jood, Rosenthal, loopjongen van de Mossad en CIA. En hij is niet alleen. Op alle hogere posten in de ambtenarij zitten mensen met een joodse komaf. En voor wie het niet begrijpt: mensen van joodse komaf zijn defacto pro-Israël. Zij zullen uiteindelijk kiezen voor de joden in Israël en niet voor de Palestijnen in Gaza no matter what.

Even kijken hoeveel zionisten hier weer op gaan reageren.

Hitler was een antisemiet, iemand die de Joden niet kon luchten omdat hij ze submenselijk vond. Duisenberg is geen antisemiet, zij maakt een wezenlijk onderscheid tussen een onderdrukkend en onderdrukt volk. In wezen heeft ze gelijk: wie de onderdrukking en barbarij gedoogt is net zo schuldig als de barbaren zelf, vooral als je de macht van de pen letterlijk in handen hebt.

Het stukje was geplaats door ene Viking, maar laten we aannemen dat het de gebruikersnaam is van mevrouw Duisenberg. Laten wij vooropstellen dat Duisenberg zeer gepassioneerd is en uiterst begaan met het noodlot van miljoenen mensen in het Midden-Oosten. Zij heeft er direct en indirect dagelijks mee te maken. U en ik kennen die wereld niet, en wij kunnen absoluut niet oordelen over wat zij weet. Als Wilders een miljoen medelanders voor rotte vis kan uitmaken, dan mag Duisenberg haar visie toch ook met de wereld delen? Ik keur de bewoordingen af, maar om nu een jankpartij op te zetten om Duisenberg zwart te maken, daar voel ik dus niets voor. Maar ik heb zowaar mijn onderbouwde redenen waarom ik haar steun.

Ten eerste, zij is van mening dat de invloed van -en het aantal- Joden in de media en politiek proportioneel oververtegenwoordigd is en dat ze goed zijn in lobbyen. Als dat feitelijk onderbouwd kan worden, dan heeft ze gelijk. En ook al is het feitelijk niet te onderbouwen, Duisenberg heeft hierbij niets kwetsend gezegd, uitsluitend een suggestieve aanname verkondigd.

Ten tweede, bij de linkse kerk (waar ook ik door bijvoorbeeld PVV aanhangers word beschuldigd lid van te zijn) en Midden-Oosten verslaggevers zijn volgens Duisenberg mensen met een Joodse afkomst ook al oververtegenwoordigd. Dat zou zomaar eens waar kunnen zijn. Maar alweer, ook al zou dat niet waar zijn, dan nog zit Duisenberg een aanname te verkondigen, en niet Joden te schofferen en te kwetsen. Duisenberg betwijfelt die mensen van een soort verkapte partijdigheid, en dat zou zomaar eens kunnen. Journalisten zijn mensen, geen heiligen. En zoals wij weten zijn zelfs de allerheiligsten aan zonden onderhevig. Het Joods zijn is een identiteit, een levensstijl. Het verwijt dat Duisenberg de (Joden in de) media maakt is dat er partijdig wordt gerapporteerd. Nu, die mening deel ik met haar.

Drie jaar geleden, toen ik voorbereidingen maakte voor een lezing over Islamofobie en vermeende Islamofascism, stuitte ik op een groot aantal videos over het Midden-Oosten conflict. Diverse videos gingen over de “media bias” in internationale media, die de Israelische kant aantoonbaar minder wreeddadig voorspiegelde dan de werkelijkheid. Het verschil van verslaggeving was verbazingwekkend. Uiteraard heb ik niet 1-2-3 kunnen nagaan of dat geval is met de Nederlandse media. Maar Duisenberg zal zo haar redenen wel gehad hebben. Duisenberg is dus niet alleen. Neen, er zijn bijvoorbeeld tientallen organisaties in de VS die nu een oogje in het zeil (proberen te) houden als het gaat om berichtgeving van het Midden-Oosten conflict.

Kijk bijvoorbeeld naar deze beelden, waaruit blijkt dat de media (in de VS) worden gemanipuleerd door geld van Israëlische machten:

Files declassified in America have revealed covert public relations and lobbying activities of Israel in the U.S. The National Archive made the documents public following a Senate investigation. They suggest Israel has been shaping media coverage and influencing US politics in order to push its belligerent policies in the Middle East.

(klik hier voor de youtube video: http://bit.ly/cHsDTp)

En klik op de volgende links voor diverse verhalen van vertekende media reportages en nieuws uitzendingen ten gunste van Israel. http://bit.ly/BECXJ en http://bit.ly/h8dQri

Ten derde, wat Duisenberg over Rosenthal zegt is een gerucht, net als dat het een gerucht is dat Wilders een dubbele loyaliteit heeft aan Israel naast Nederland. Dat Wilders, die vaak bij de Israëlische ambassade langswipt voor een gezellig praatje, dan ook nog eens de man is die Rosenthal gedoogt, is tot daar aan toe. Overigens heeft Duisenberg Rosenthal –voor zover ik weet- geen dubbele loyaliteit toebedeeld. Ze zegt alleen dat hij een loopjongen is van de CIA en Mossad, maar dat kan net zo goed verwijzen naar het feit dat hij nu als Minister van Buitenlandse Zaken en vroeger in zijn job als rampenprofessor verschillende boeken schreef over terrorisme. En eerlijk is eerlijk, het is nu publiek geheim dat zelfs Verhagen (niet een Jood geloof ik) met de Amerikanen in bed ligt. Dan mogen we toch ook suggestief hardop denken dat Rosenthal ook wat te maken heeft met de machtige CIA en Mossad? En zelfs dan, dat is toch geen schande. Of, uhm, wel soms? Duisenberg zal bovendien misschien een beetje boos zijn over het feit dat Rosenthal in een beetje overemotionele bui in 2006 besloot “tegen het aangaan van banden met Hamas, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid had gesuggereerd, omdat de verkiezingen niet democratisch verlopen zouden zijn en Hamas als terroristische organisatie, die uit is op de vernietiging van Israël…” In dat geval kunnen we de emotionele sneer van Duisenberg ook wel vergeven.

Rest nog het feit dat Duisenberg beweert dat Joden uiteindelijk voor Israël zullen kiezen en niet voor Palestina. Het dunkt mij dat ze daar een kern van waarheid heeft. In onze regering zitten mensen die Israël hoog hebben staan. De gedoogpartner van onze regeringspartijen is publiek pro-Israël. Dat wilt niet stellen dat ze per definitie anti-Islam of anti-Moslim zijn… of zijn ze dan nu juist wel? Ik heb Mein Kampf van kaft tot kaft bestudeerd en ben bezig met een boek waarin ik –hoe gek het ook klinkt- Wilders vergelijk met Hitler, niet zo zeer als een antisemiet maar meer als een radicaliserende oproerkraaier die gevaarlijk kan worden voor vele mensen. Ja, u kent de verwijzingen wel zo’n beetje. Het is geen prettige hobby, akelig zelfs. Ik ken een antisemiet als ik er een zie. Ik kan ze zelfs van een afstand ruiken. Vaak wordt ik ook een antisemiet genoemd, terwijl ik gewoon kritiek wil leveren. Ik ben geen antisemiet. En Duisenberg ook niet.

In Nederland kreeg ik vaak te horen, “Jullie Hindoestanen hebben altijd veel geld in contanten thuis liggen”, of “jullie werken altijd heel hard”, of “jullie kerrie is wel lekker, maar het ruikt zo verschrikkelijk”, of “Surinamers zijn lui”. Tja, moet ik daar nu wakker van liggen? Weet je waar ik wel wakker van lig tegenwoordig? Dat de Joodsche gemeenschap geen bezwaar maakt dat Bolkestein en Wilders over hun ruggen aan moslimmetje-pesten doet.

Last, but not least. Duisenberg heeft het over “de zionisten” waarvan ze reacties verwacht. Dit is dus bewijs dat ze niet antisemitisch bezig was maar tegen zionisten ageerde. Het zou toch te gek zijn als deze erudiete dame zich voor de wolven zou gooien door antisemitische uitlatingen te doen. Het zal mij niet verbazen als Duisenberg aan het provoceren was. En dat is haar goed recht. Wat u en ik verschrikkelijk vinden, is voor de PVV aanhang bijvoorbeeld dagelijks vermaak. Vrijheid van meningsuiting, toch? Hoofdoeken weg, Joden op de redactie weg… tegenwoordig mag toch alles gezegd worden? Of zijn er toch nog grenzen? In ieder geval is een bepaalde stroming binnen de zionisten bezig met een fundamentele missie. De zionisten hebben ook een deels bloedige geschiedenis dat met terrorisme begon en burgers en diplomaten het leven heeft gekost. De vertakkingen en nieuwe generatie havikken zitten nu op het pluche in het Israëlische parlement. Dat zijn geen lieverdjes.

Het zou, uiteraard, een beetje op de plaats zijn als Duisenberg haar excuses aanbiedt om te laten zien dat zij het niet heeft gemeend zoals het is geïnterpreteerd. Dat ze het stukje schreef in een boze vlaag, maar niet wilde generaliseren zoals het nu lijkt. Maar om deze Pro-Palesteinse strijdster nu op een brandstapel te gooien en als een antisemitische heks te bestempelen is nu net iets wat de Israëlische regering graag wil.

28 gedachten over “Is Gretta Duisenberg een antisemiet?”

 1. So wie so een lezenswaardig stuk @ N
  Een eerste kanttekening : je opmerking dat Geert publiekelijk pro-Israel is, vind ik het understatement van het jaar. De paar joodse mensen die ik ken vinden Geert een grotere antisemiet dan Gretta zou willen/kunnen te zijn ! Als er iemand het aanzien van ons soort mensen in de wereld schaadt dan is het Geert wel. G’D zij dank denken heel veel Israeliers er hetzelfde van. De cartoon van Geert als muildier van HaVar ofwel rabbie Kook [quote] zie internet over het verschil tussen een Jood en een Goj in verhouding tot het verschil tussen die Goj en “cattle”. Welk verschil volgens HaVar het grootste is ? En hoeveel het verschil bedraagt. Antwoorden op internet te vinden [/quote]

  Je ziet Geert als trekezel van een karretje waarop een nogal spooky rabbi zit. Met een attribuutje. Aan de kant van de weg staat een wegwijzer met daarop Ammam 10 kilometer. Elke jood weet welke stam daar ooit woonde. Op internet is het lachen met http://www.urbandictionary.com een mashadi dus. Met veelal met een stamboom langer die van Abraham

 2. Filmpje # 1423 op Memri kijken en dan Banzani in een IDF veldtenue. Banzani is net zo joods als Schaarensliep. Ik heb ergens gelezen dat de perzische joden in bezwaar zijn gekomen tegen de beschikking van het (opperste ?) rabbinaat de stam in Afghanistan in wiens naam Israel wordt genoemd, als een joodse stam wordt erkend. Hoe heet die stam op internet ? Teherani vinden above all dat Pashtun boertjes zijn.

 3. Het is wel minstens 52 rabbies tegen 1 vrouw. Er zijn ook rabbies die Gretta bewondert. Toch ? Bijvoorbeeld laatstelijk de koranverstrekkers. De rabbies moesten in twee pantserwagens hun bezoek afleggen. Als Gretta een lijstje kan overleggen van rabbies e.d. die zij oprecht steunt en bewondert is ze voor mij geen antisemiet 🙂

 4. Ik heb een zwak voor rabbies die zich in palestijnse outfit hullen De zionisten hebben joods.chr. pastor Ben KoK de palestijnen een stel rabbies. So what ?

 5. Heeft iemand ooit Wilders over Jezus gehoord ? Een of meer malen ? Is Geert Wilders misschien een karaiet geworden en heeft deswege Jezus moeten verwerpen. Iemand zou het hem expliciet moeten vragen. Over Jesus. What about Jesus. En of-ie weet dat karaieten niet aan besnijdenis doen. Meer jood dan karaiet kan Geert niet worden. Aan de weg via de liberale joodse gemeente in te treden moet-ie niet denken. Lid van het Sanhedrin zit er zeker niet in. Geert is en blijft een goj. Ik las dat aan het einde der tijden geen goddelijk koning verschijnt maar een menselijke ! Volgens de Karaieten. Snappez-vous ? De hamvraag is welke joden al dan niet heimelijk belijden dat G_W de “mesaiha” is. Hij is karaiet en dat kan heel goed. Hem fors ondersteunen dus. Over de rede van G_W in Tel-Aviv : is er nog gevraagd waarom-ie niet over de geschiedenis van de Nederlandse Ambassade in Jerusalem 1948 – 1950 heeft gesproken. Niks over de implementatie van het partijprogramma over de verplaatsing van de Ambassade van Tel-Aviv naar Jeroeselajem. Of-ie inmiddels er van overtuigt is dat daarvoor niet alleen de grondwet moet worden gewijzigd maar ook het Verdrag van Wenen. Er mag nooit een gezantschap in een als hoofdstad betwiste plaats worden gevestigd. Wilders gelooft dat moet zijn verdere actie nog bepalen. Tip : de twee zuid-amerikaanse ambassades vallen buiten de oude muren. Het mag dus ook voor Nederland om zo dicht mogelijk tegen de grens met de oude stad een sober kantoorgebouw als HRM’s ambassade te betrekken. Ook uit verkeerstechnisch oogpunt is verplaatsing gewenst. Voor nagenoeg alle overleg tussen Jerusalem en de ambassades moest worden op en neer gereden tussen Jerusalem en Tel-Aviv. Iets van 17 – 20 km ? Ik denk dat Geert Jesus als een Palestijn ziet http://www.imdb.com/title/tt0143323/ De titel kon niet beter. De lading wordt voor 100 % gedekt maar aan de inhoud van de film is geen enkel touw vast te knopen. Op de laatste cartoon zie je de ontwerpschetsen voor de DERDE TEMPEL, eentje uit de studios van Disney Wunderland Tempelberg Ltd.

  *Weimar ondersteunt het vredesplan van de Paus en de Saudische prins die voor 10% eigenaar is van Disney Paris*

  Het is leuk om te weten dat ook The Elders van Mabel het plan omarmen. Van Turkije weet ik het zeker.

  Het schiet me te binnen dat ook (?) in het joodse recht latere uitspraken eerdere abrogeren. De 6-miljoen-opmerking van Gretta vind ik verwerpelijk en laat een litteken achter. Ook al dan niet seculiere joodse medemensen die weinig of niets met de zaak van doen hebben trof je ermee. Daarover moet ze haar spijt uitspreken anders tabee, Gretta.

 6. Laatstelijk 7 december ging er weer een berichtje uit dat de fundamenten van de Tempelberg betrof. Ik weet niet of de bisnis tijdelijk gesloten werd Stel je voor dat de Tempelberg tijdens rush hours zo maar in zou zakken. De kans is er wel degelijk. Je moet dat oefenen. Vandaar.

 7. Weimar, dank je voor je comments/berichten. Heb ze met interesse gelezen, vooral post #7! Lachen wel.

  In mijn artikel “Wilders’ Kampf” (zie via mijn profiel), noem ik het Uberrevolutionarensyndroom waaraan ik denk dat Wilders en Hitler aan leden. Maar het zou zomaar kunnen dat je gelijk hebt… dat Wilders denkt de messiah te zijn. Hij is in ieder geval een ware strijd (kampf/jihad) aan het voeren waar niemand iets aan heeft behalve de Israeliers, die dankbaar kennis nemen en gebruik maken van zijn diensten, zijn verkondingingen, zijn evangelie.

  En ja. Ik ken enkele Joden die Wilders absoluut niet kunnen luchten. Ik zou wel willen dat ze een beetje vocaler afstand deden van hem. 😉

  Voorts bestaat de mogelijkheid dat Duisenberg een beetje verhard is en wellicht een beetje bitter. Maar ik kan het niet bevatten/geloof niet dat zij “6 miljoen” op een kwetsende manier zou willen gebruiken.

 8. zolang je Israel-kritisch bent ben je niet antisemiet, hoe graag ze je ook in die hoek willen douwe,

 9. De vraag naar het hoe en waarom doet er voor mij niet zo toe. Als IK me kan voorstellen dat die opmerking mensen die met de zaak niks te maken smart geeft, dan moet ZIJ dat zeker voelen en dus deswege oprecht verontschuldigingen aanbieden.

  Ik heb dit uit Mijn Kamp in de vertaling van E.J. Bron, Twee delen in Een band. Onverkorte uitgave. VIERDE DRUK. 26e – 50e duizendtal.

  “Nu beschouw ik het als een gelukkige schikking van het lot, dat het mij juist Venlo aan de Maas als geboorteplaats aanwees. Dit stadje is immers juist gelegen op de grens van die twee Duitsche landen welke vooral volgens ons tot een geheel moeten worden verenigd. Ons Limburg moet weer terug naar het grote Duitsche moederland. Het land waartoe het tot 1866 heeft behoord en dat niet op grond van een of andere economische overweging. Neen, neen : ook zelfs indien de hereeniging geen baten zou afwerpen, ja, zelfs indien de hereeniging nadelig zou zijn, moest zij toch plaatsvinden. Eender bloed behoort thuis in eender rijk. ”

  De openingszin staat imho terecht in de wereld toptien van openingszinnen.

 10. “Er is maar bitter weinig verschil tusschen het verkrijgen van staatsburgerrecht en bijvoorbeeld de opname in een automobielclub. De man verstrekt de gevraagde inlichtingen, welke dan worden onderzocht en beoordeeld en op een dag wordt hem een papiertje toegestuurd, dat hij staatsburger is geworden,waarbij men het nog noodig vindt, om dit in een moppige vorm te gieten. Men deelt den man,die totnogtoe Zoeloekaffer was, namelijk mede “Hiermede bent U Duitscher geworden”.

  En dan zijn er mensen die denken dat de auteur niet fris en fruitig kon schrijven 😆

 11. Zegt de naam A. Alberts iemand iets ? Dit stukje is woord voor woord puur Alberts. Alleen al dat Duitscher met sch

 12. Neal, ik vind je bijdrage interessant en tot denken aanzettend. Ik denk dat je over het stukje van Viking echter ongelijk hebt.
  Wanneer iemand beweert dat de meeste journalisten die over het Midden-Oosten joden zijn, dan mag je dat bekritiseren op twee niveaus. Is het een ware bewering? Wat impliceert die bewering?
  Hier zijn we dan vrij snel klaar mee. De meeste journalisten, Nederlandse en buitenlandse, die over het Midden-Oosten berichten, zijn geen joden.
  Ten tweede: wat zou het uitmaken? Kan een jood geen goede, objectieve, onafhankelijke journalistiek bedrijven over het Midden-Oosten? De voorbeelden van het tegendeel liggen voor het oprapen. Neem alleen al onze eigen collega Abu Pessoptimist.
  Het joods zijn van iemand zou geen criterium moeten zijn voor journalistieke kwaliteit.

  En hier zit ‘m dus de crux van het verhaal: het is antisemitisch om joden als groep bepaalde kwaliteiten/gebreken toe te kennen, louter op grond van hun joodse achtergrond.

  Inderdaad hetzelfde proces als wanneer iemand zegt dat Surinamers lui zijn, vanuit hun Surinamer zijn, of omdat ze Surinamer zijn, en dat het volgt uit hun Surinaamse identiteit. Of moslims niet te vertrouwen zijn, omdat ze etc. etc.

  Overigens vind ik dat op die site medewerker Viking hier op moet worden aangesproken, en niet automatisch ervan uitgegaan moet worden dat Gretta dit heeft geschreven. Zij werkt namelijk onder eigen naam, en verschuilt zich niet achter schuil-identiteiten.

 13. En als ik zeg dat Joden vaak/meestal (aankruisen wat van toepassing is) fanatieke Israël supporters zijn, is dat dan ook antisemitisch? Niet dat ik het zeg hoor, kijk wel uit.

 14. @13
  Alberts? Een van de grootste schrijvers van Nederland?!
  Maar ja, niet bekend van de Bladen en teevee, maar uitsluitend van zijn boeken.
  Dan kom je niet ver in NL. Mooi om een fijnproever te ontmoeten.

  @14
  WIe er ook iets schrijft bij stopdebezetting wordt aangekeken op Grettaschap. Ik heb er eens iets erkend en onmiskenbaar joods op gezet en die bijdrage werd meteen als zwaar antisemitische bijdrage van Gretta zelf door de bekende verdachten ontmaskerd.
  De Geertmeute is potentieel zwaar antisemitisch en dat blijkt dan ook weer.
  Iemand die het pseudoniem Viking kiest komt mij niet al te aangenaam over (tenzij diegene Scandinavisch is). Natuurlijk is het niet van Gretta D. zelf maar zij of haar redactie zou dergelijke stukjes moeten weren, vind ik.

 15. Mag graag denken dat de jongens en meisjes daar in het Midden-Oosten beiden het vredesproces frustreren.Ik heb geen zin in een- maar jij begon eerst- discussie. Amerika en de EU zijn invloedrijke handels partners van de regio. Waarom kunnen beide niet zeggen, nu is het klaar. We leveren jullie geen wapens. We gaan jullie boiktten. Oh stom van me, ik gaf het al aan. 🙁

 16. Ja waar moeten ze dan al die wapens laten? Want ze leveren echt niet alleen aan Israël hoor 😥

 17. @Boze Heks #14

  De webredacteur, Inez, heeft het boetekleed aangetrokken, zich verontschuldigd en haar werkzaamheden neergelegd. http://www.stopdebezetting.com/artikelen/rectificatie.html

  Inhoudelijk was er absoluut niets antisemtisch aan. Of is er een schaal van zwaarte? Dan valt dit onder de lichtste vorm. Maar ja, zoals JvdH al zei, dan kan alles wel voor antisemitisme worden aangemerkt als je het woord Jood maar noemt in groepsvorm. Uiteraard, we kunnen het interpreteren zoals wij het willen. Maar ik heb bovendien nog bewijzen aangeleverd om de aannames van Viking te staven.

  Er is wel degelijk een pro-Israel bias in de media. En ik weet uit ervaring dat journalisten niet altijd hun werk naar behoren uitvoeren. Heb diverse voorbeelden van grove fouten en onwaarheden waar hoor/wederhoor nooit heeft plaatsgevonden. NOOT: Ik weet niet of die personen Joden waren. 😉

 18. @ Neal Lachman:

  Zo komen de misverstanden de wereld in 🙄 De frisse en fruitige tekst is van Schicklgruber himself. Zoek maar op. Ik vrees met jou dat Blondi (ik noem de Schrik van Monschau wel s Blondi naar de naam van de herdershond van Schicklgruber) het niet van een vreemde heeft. Neem nou heel hoofdstuk Elf van het Tweede Deel over Propaganda en Organisatie. Blz 713 – 734 in mijn editie. Kijk alleen al naar het bovenschrift van de pagina’s. In de internetedities ontbreekt dat bovenschrift 😉

  blz 714 theoreticus – organisator – agitator
  blz 715 aanhangers en leden
  blz 719 beperking van het aantal nieuwe leden
  Het grootste gevaar, dat een nieuwe beweging kan bedreigen is een ledental, dat door al te snelle successen is toegenomen
  blz 720
  Daarom is het volkstrekt noodzakelijk dat de levenswil van een beweging haar, op het ogenblik dat zij successen behaalt, eenvoudig dwingt de opname van nieuwe leden stop te zetten, en voortaan niet dan met de grootste voorzichtigheid, en na een grondig onderzoek er toe overgaat, om haar organisatie te vergroten
  Blz 721 afschrikking van de lauwen
  De beweging was zoo radicaal, dat het moeilijk en zelfs gevaarlijk was, om er lid van te zijn,zoodat men het den eerzamen, vreedzamen burger niet kwalijk kon nemen [ ] voorlopig afzijde [ ] innerlijk geheel aan onze zijde. En dat was goed zoo. Wanneer deze menschen [ ] allemaal lid [ ] dan vrome congregratie [ ] geen jonge strijdlustige beweging [ ]
  blz 725 de embryonale toestand der beweging
  Een beweging, welke in een periode, waarin de meerderheidsidee alles en iedereen beheerscht, zich principeel op het standpunt stelt [ ] leidersbeginsel [ ] zal met wiskundige zekerheid [ ] oude toestand vernietigd [ ] overwinning behaalt

  Zelfs al zou je alle gedoe over de vraag of de moslims van vandaag niet de joden van toen zijn buiten je beschouwingen ontrolt zich hier imho de blauwdruk van Blondi’s Mijn Kamp. Mijn nick is niet zonder reden Weimar : cheers :

 19. @ Weimar:

  Ja, dat heb je met het geschreven tekst. Het is onderhevig aan je eigen interpretatie. OK dan! 😉

  Ja, je pakt er een paar uit die schokkend veel overeenkomen. Het gevaar van Hitler (Schicklgruber) is gereïncarneerd in Wilders.

 20. @ Neal Lachman:

  Als je net als ik weet waarom de huidige ambassadeur van Eretz ut-Yisrael in NL zo trots is op zijn niet-joodse voornaam Harry (en we hebben het dus niet over Harry de Winter van EAJG) dan begrijp je waarom de agnost Wilders in revisionisties zionistische kringen Jozua wordt genoemd. Net als Jozua werkt Geert met verspieders die het Beloofde Land verkennen. Eerst virtueel zoals Wiesje de Lange en als de geesten zijn gerijpt in second life en daarna in real life.
  [quote Wiesje de Lange] Israel bezet niets en niemand. Als er dan al sprake is van bezetting dan wordt het Land Israëls nog altijd bezet door de Moslims, de Jordaniërs zitten op de oostelijke oever van de Jordaan en dat is zeer onterecht en kwaadwillige bezetting van het Land Israëls en op de andere oever, de Westelijke oever der Jordaan daar wonen ook al meer dan twee miljoen Moslims, doodsvijanden van Israel die grote delen van het Joodse Land bezetten en proberen op alle manieren Israel te benadelen. Zij moorden, roven, stelen, vernielen, zij stichten brand en zij geven Israel een slechte naam in de wereld. [unquote Wiesje] Het blijft niet bij Judea en Samaria maar ook het land van de stammen Reuben, Mannasse en Gad is Beloofd. Eerdaags zullen ze ontdekken dat Amman pas in 1870 door de Circassiers is gesticht. En – volg de stippellijntjes en kleur de plaatjes – daar maakt Jozua Wilders in een enkele handomdraai Tetsjenen van. Ook bomgordeldieren volgens de Babylonische Talmud van rabbi Kook. Vort. Wegwezen. Oprotten. Alleen goed voor op de
  zionistische B.B.Q. In Deuteronomium 29 : 7 staat het geschreven.

 21. “Ten eerste, zij is van mening dat de invloed van -en het aantal- Joden in de media en politiek proportioneel oververtegenwoordigd is en dat ze goed zijn in lobbyen. Als dat feitelijk onderbouwd kan worden, dan heeft ze gelijk. En ook al is het feitelijk niet te onderbouwen, Duisenberg heeft hierbij niets kwetsend gezegd, uitsluitend een suggestieve aanname verkondigd.”

  Huh? Maar dit is gewoon het spiegelbeeld van wat Wilders zegt over moslims in de regering, en dat vinden we xenofoob, discriminatoir, zelfs islamofoob. Terecht, wat mij betreft. Maar dan is wat ‘Viking’ over de perfide invloed van Joden in media en politiek schrijft, evenzogoed xenofoob en discriminatoir en judeofoob.

  De subtext is dat Joden deel uitmaken van een kliekje dat eigenlijk de belangen van een vreemde mogendheid dient, en dat ze topposities innemen om te kunnen lobbyen voor die vreemde mogendheid. Dat is niet zo heel ver verwijderd van wat klassieke antisemieten ‘de’ Joden aanwreven, namelijk dat ze en masse in het bankwezen, politiek en journalistiek infiltreerden om te kunnen parasiteren op de arbeid van Europese volken.

  Als je wat wilders over Albayrak en Aboutaleb heeft gezegd, islamofoob noemt, kun je moeilijk anders concluderen dan dat wat ‘Viking’ hier over Joden zegt antisemitisch is.

 22. @25
  Toch is er een wel erg lawaaiig groepje opinieverkopers dat zerke weet dat joden=Israel, en je mag dus niets over Israel zeggen want dan ben je antisemiet.
  Een redenering die a priori dubbele loyaliteit bij joden veronderstelt: alle joden staan vierkant achter Israel in de eerste plaats.

  Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

 23. Ik ben het wel eens met Tjerk dat Wilders iets vergelijkbaars zegt over moslims in de regering maar laten we niet uit het oog verliezen dat dat slechts 1 ding van een hoop nare dingen die Wilders over moslims/islam zegt. Alleen om die reden al vind ik dat Tjerks bewering mank gaat. Verder verwijs ik naar mijn reactie @15 en @16.

 24. Arnold van der Kluft; dus omdat er op de uiterst rechterflank een clubje opiniemakers bestaat (die trouwens vooral op het internet actief zijn, valt me op) die Jodendom gelijkschakelen met Israël en Israël met Jodendom, moet de rest van Nederland daar maar in meegaan?

  De grap is dat antisemieten en überrechtse zionisten elkaar vinden in de gedachte dat iedere échte Jood het zionistisch project steunt in al haar uiterste consequenties. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo. Ik kan aan iemands achternaam, keppeltje of lidmaatschap van de synagoge niet zien wat zijn / haar standpunt is ten aanzien van de geschiedenis en gedragingen van de staat Israël.

  Overigens: er wordt die rechtse weblogs en ook in het stuk hierboven net gedaan alsof Gretta Duisenberg persoonlijk dat bericht op Stopdebezetting.com heeft geplaatst, terwijl het bericht niet op haar naam staat (maar op naam van ene ‘DeViking’ en overgenomen is van het Open Podium op GeenCommentaar, waar iedereen zonder filter een stukkie kan plaatsen) en weblogger Inez van StopDeBezetting.com inmiddels het boetekleed heeft aangetrokken over deze vergissing.

Reacties zijn gesloten.