OOK journalisten hebben een belangrijke taak bij het signaleren van vervuiling van de politiek als gevolg van xenofobie en godsdiensthaat

Anet Bleich;

Welke naam we het beestje precies geven: extreemrechts of islamofoob, discriminerend, of nog weer iets anders, kan mij niet veel schelen. Vast staat wel dat het bewust oproepen van angst en argwaan jegens een bepaalde godsdienstige groep, het vergroten van de kloof tussen ‘hullie’ en ‘ons’ moeilijk kan worden beschouwd als gewone, democratische politiek. Een groepering die zo politiek wenst te bedrijven, diskwalificeert zichzelf. En dat mag gerust hardop gezegd worden. Meer bij Volkskrant

Dat zeggen we ook gerust hardop.