Over groepen (reprise)

Onderstaand artikel is van voormalig Krapuul redacteur Bart Voorzanger, die meedoet aan de Krapuul Creative Commons Pool, en dit artikel verscheen eerder op zijn eigen site.
Eerder schreef ik over Rouvoets oproep aan vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap actiever op te treden tegen antisemitisch gedrag van Marokkaanse jongeren. Erg content met mijn analyse daar ben ik bij nader inzien niet. Tijd dus om nog eens wat dieper na te denken. Het probleem blijft me fascineren, of preciezer …


Groepen blijven me fascineren. We doen er van alles mee. Neem het opspelend antisemitisme. Relatief veel onheuse uitingen jegens joden zijn afkomstig van moslims van Marokkaanse huize. De kritiek op die uitingen richt zich ‘dan ook’ op de islamitische en de Marokkaanse gemeenschap. Natuurlijk beseffen we dat moslims en Marokkanen niet per definitie antisemitisch zijn, maar op de een of andere manier vinden we al snel dat ze een speciale verantwoordelijkheid hebben: ze moeten ‘iets doen’ aan dat antisemitisme, er afstand van nemen, de overtreders tot de orde roepen, ze opvoeden, enzovoort.

Nu zijn die Marokkaans-islamitische antisemieten wel meer dan Marokkaans en islamitisch alleen. Ze zijn jong: tieners en twintigers. Ze zijn man. Erg hoog opgeleid zijn ze veelal niet. Ze komen uit families die nog niet zo lang in Nederland wonen. Ze komen uit gezinnen met een relatief laag inkomen. Zo bezien zouden we ook mannen, jongeren, laag-geschoolden, nieuwe Nederlanders in het algemeen, uitkeringstrekkers en minimumloners kunnen aanspreken op het antisemitisme dat per slot vooral uit hún kringen afkomstig is. Maar dat doen we niet.

Natuurlijk maken de meeste mannen, jongeren, nieuwe Nederlanders, uitkeringstrekkers en minimumloners zich nooit aan antisemitische uitingen schuldig, maar dat geldt voor de meeste moslims en de meeste Marokkanen ook.

Heeft het antisemitisme van de groep die nu speciale aandacht krijgt (er zijn ook andere) dan wellicht iets te maken met die islamitische of Marokkaanse achtergrond? Zijn ‘moslim zijn’ en ‘Marokkaan zijn’ factoren die het antisemitisme van deze groep verklaren op een manier waarop ‘man zijn’, ‘jong zijn’ of ‘in betrekkelijke armoede opgegroeid zijn’ dat niet doen?

Hoe komt het eigenlijk dat deze jongens zich tegen joden keren? Een simpele verklaring komt wellicht op het volgende neer. Ze hebben het idee dat ze hier niet altijd even welkom zijn en dat ze, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, worden gediscrimineerd omdat ze Marokkaan, moslim, of beide zijn. Emotioneel keren ze de maatschappij de rug toe. Ze identificeren zich vooral met hun islamitische achtergrond en met ándere moslims waar ook ter wereld die eveneens in een verdomhoekje zitten. En dan kom je al snel uit bij de Palestijnen die in de islamitische wereld – niet onbegrijpelijk – als hét voorbeeld van onrechtvaardig behandelde geloofsgenoten gelden. Die Palestijnen zijn het slachtoffer van de staat Israël, en aangezien dat een ‘joodse’ staat is, die door zeer veel joden elders door dik en dun gesteund wordt, is de stap naar ergernis over en onaangenaam optreden tegen joden elders op z’n minst verleidelijk.

Voor dit verhaal zijn vrijwel alle eerder genoemde kenmerken van de betrokkenen van belang. Met wat meer opleiding hadden velen hunner het vast verder gebracht, en met een wat betere sociaal-economische achtergrond waren ze vast krachtiger gestimuleerd om hun opleiding voort te zetten en daarbij wellicht ook meer geholpen. Maar ja, als nieuwe Nederlander heb je nu eenmaal een grotere kans aan de basis van de economische en sociale piramide te belanden. Als ze geen man waren geweest, en minder jong, hadden ze dezelfde frustraties waarschijnlijk op een andere manier (of helemaal niet) geuit. Bovendien gaan mensen, als ze ouder worden, vaak ook net iets genuanceerder denken zodat ze net iets minder snel de voor bovenstaande verklaring noodzakelijke maar wankele denkstappen van Israëlische overheid naar Israëli’s naar joden in het algemeen zetten.

Eigenlijk speelt alleen hun Marokkaanse achtergrond nauwelijks een rol. Maar dat kan komen doordat ik m’n verhaal kort hield. Als we ervan uitgaan dat satellietzenders als Al Jazeera een belangrijke bron van hun kennis over Palestina is, en velen gaan daarvan uit, dan is enige kennis van het Arabisch van belang. Marokkaanse jongeren hebben die vast vaker dan bijvoorbeeld Turkse.

Kortom, er zijn heel wat factoren nodig om het antisemitisme van deze Marokkaanse moslims te verklaren. Ze behoren dus tot heel wat verschillende groepen die we allemaal met even veel (of even weinig) recht op hun betrokkenheid zouden kunnen aanspreken. En vrijwel al die groepen hebben wel vertegenwoordigers bij wie we ons daarvoor kunnen vervoegen. Zeker, dat zijn meestal zelfbenoemde vertegenwoordigers. Maar dat geldt voor de vertegenwoordigers van moslims en Marokkanen ook. En het zijn ongetwijfeld vertegenwoordigers door wie de jongens die we tot de orde geroepen willen zien zich niet aangesproken zullen worden, maar ook dat geldt voor die van moslims en Marokkanen evenzeer.

Ja maar – zegt een stemmetje in mijn achterhoofd, en wie weet zegt u het eveneens – er móet toch iets zijn waardoor het júist Marokkaanse moslims zijn die joden beschimpen en bedreigen!? Dat stemmetje herken ik wel. Het is de woordvoerder van het ook in mij huizende en kennelijk nauwelijks tot zwijgen te brengen vooroordeel dat Marokkanen en moslims inherénter antisemitisch zijn dan jongeren of uitkeringstrekkers. Maar een vooroordeel blijft het – een uitstekend voorbeeld van de splinter die we zien in andermans ogen terwijl de balk in die van onszelf ons ontgaat. Joden waren de eeuwen door in Marokko beter af dan in grote delen van Europa, en de islam, hoewel weinig positief over joden, maakte het nooit zo gortig als het christendom dat de joden voor godsmoordenaars hield en ze bij gelegenheid navenant behandelde.

Daarmee redeneer ik natuurlijk niet weg dat het, mede vanwege een aantal niet allemaal even heldere koranteksten, begrijpelijk is dat antisemitisme bij moslims, en dus ook bij islamitische Marokkanen voorkomt. Ligt dat voor jonge uitkeringstrekkers als groep niet wezenlijk anders? Per slot moeten die het zonder die teksten doen. Ik weet het niet. Het geteisem dat in de kristalnacht tekeer ging wás vooral jong en economisch achtergesteld. Zij richtten hun onvrede op een groep die daar geschikt voor leek, en daarvoor hoeft zo’n groep alleen maar herkenbaar ánders te zijn. Dat het om joden ging, had weinig met de jeugdigheid of de economische positie van hun belagers te maken en was in die zin toevallig, maar dat die belagers een object voor hun onvrede zochten, had wel degelijk te maken met hun leeftijd en hun frustrerende positie. Wanneer is een verband ‘inherent’? En hoeveel doet dat ertoe?

Het zijn niet ‘júist Marokkaanse moslims … die joden beschimpen en bedreigen’ zoals ik even eerder schreef, of althans niet op voorhand, althans niet meer dan dat het júist jonge werklozen of júist matig geschoolde mannen zijn die zich daaraan schuldig maken.

Voor we kunnen zeggen dat het júist Marokkaanse moslims zijn, zullen we moeten aantonen dat Marokkaanse moslims, in tegenstelling tot álle anderen, een forse kans lopen antisemiet te zijn en zich daar openlijk naar te gedragen. Er zijn misschien in absolute aantallen heel wat Marokkaanse moslims die joden uitschelden en fysiek lastig vallen, maar procentueel ligt dat anders. Als u een Marokkaanse moslims tegenkomt, gaat de kans dat die zich ooit aan antisemitische wandaden heeft schuldig gemaakt de nul maar nauwelijks te boven. En dat is toch wat weinig voor een ‘inherent’ verband.

U ziet, eruit kom ik niet. Maar dat had ik ook niet verwacht. Ik ben al heel tevreden als u zich, net als ik, toch eens achter de oren krabt wanneer deze of gene de islamitische of Marokkaanse (of willekeurig welke andere) gemeenschap weer eens oproept zich van iets te distantiëren of ergens iets aan te doen: Hoe terecht is het dat probleem (welk probleem het ook is) op hún bordje te leggen? En welke vooroordelen zouden er kunnen schuilen achter de schijnbare vanzelfsprekendheid van zo’n oproep?

32 gedachten over “Over groepen (reprise)”

 1. “dan is enige kennis van het Arabisch van belang. Marokkaanse jongeren hebben die vast vaker dan bijvoorbeeld Turkse.”

  Nee , dat is in het geval van de K. Metjes een foute veronderstelling .. Noch zij , noch hun ouders sprekenveel Arabisch , een enkele uitzondering daargelaten ..Maar dat enkele uitzondering geld ook voor Turken … Onderling spreken ze Rif-Berbers , een taal die slechts heel in de verte ( en dat zelfs niet zonder dat linguisten er over twisten ), aan het Arabisch (en Hebreeuws ) verwant is (http://en.wikipedia.org/wiki/Afroasiatic_languages ) Degenen die “geislamitiseerd zijn ” spreken natuurlijk wel Arabisch , maar die zal je zelden of nooit als probleemjongere op straat aantreffen …. én die zullen weinig het volgens hun veel te liberale Al Jazerah kijken ….

 2. tante Beatrix Schreef:

  Lees ik nu goed in het bovenstaande stukje? “Ze zijn man” en daarom een excuus?

  cursusje “begrijpend lezen zonder haat” volgen , dan begrijp je misschien nog iets van het artikel…

 3. tante Beatrix Schreef:

  Lees ik nu goed in het bovenstaande stukje? “Ze zijn man” en daarom een excuus?

  Nee, dat is geen excuus, maar één van de redenen. Als je de criminaliteit substantieel omlaag wil brengen zou je domweg alle mannen tot hun 25e op kunnen sluiten, dat helpt gegarandeerd. Het is alleen tegen de grondwet, dat is dan weer lastig.

 4. Hmm ik dacht dat Nederland tot voor kort een emancipatie-land was!!! nou daar ben je klaar mee als vrouw zijnde!

 5. @Lieke, dus jij als meisje neemt het voor de macho’s op, de macho’s die jou minderwaardig vinden!! nou ja als je daar opgewonden door raakt!

 6. ik kan je niet volgen, wat wil je nou? Het stuk gaat helemaal niet over emancipatie. Jij begint daarover en ik antwoordde dat emancipatie onder meisjes plaatsvindt ook als het gaat over ongewenst gedrag. Ze gaan daarin steeds meer op jongens lijken. Dus ik neem het niet op voor de macho’s maar voor de meisjes.

 7. @Lieke laat maar zitten, je begrijpt het toch niet, of je wilt het niet begrijpen..
  Als je het stukje boven gelezen hebt, dan wordt de misdaad, criminaliteit, minderwaardigheid verklaart omdat het mannen zijn…Begrijp je het nu, dat we weer terug gaan in de oertijd!
  Je ziet toch zelf ook wel dat het gezicht van de samenleving weer terug gaat naar af, alleen veel geweldadiger dan in de jaren vijftig?

 8. #10 Nou tante B. mag ik zeggen dat u er niets van hebt begrepen? Volgens mij bent u bovenaan gestopt met lezen.

  Dit is de essentie van het stuk, de laatste alinea:
  U ziet, eruit kom ik niet. Maar dat had ik ook niet verwacht. Ik ben al heel tevreden als u zich, net als ik, toch eens achter de oren krabt wanneer deze of gene de islamitische of Marokkaanse (of willekeurig welke andere) gemeenschap weer eens oproept zich van iets te distantiëren of ergens iets aan te doen: Hoe terecht is het dat probleem (welk probleem het ook is) op hún bordje te leggen? En welke vooroordelen zouden er kunnen schuilen achter de schijnbare vanzelfsprekendheid van zo’n oproep?

  Dat u UW probleem er uit licht is de tijdgeest veel Nederlanders ingeschreeuwd door ene Goudpruikje 😥

 9. Tante, de verklaring wordt niet gezocht om een excuus aan te voeren, maar legt verbanden bloot. Idealiter om instrument te zijn voor interventie: Speelt een zwakke sociaal econ. positie een rol dan kan versterking van die positie deel zijn van de oplossing. Hetzelfde geldt voor gebrek aan scholing etc. Voorzover (mannelijke) hormonen in het geding zijn, valt er niet zoveel te doen – tenminste dat zou je niet moeten willen; er zijn al te veel kinderen aan de ritalin om ze rustig te houden. Volgens mij is er voldoende mogelijk zonder naar zware middelen te grijpen. Ik ga niet uit van de minderwaardigheid van mensen, hoewel sommigen zich wellicht wel zo gedragen, en dat vraagt dan om maatregelen.
  Ik denk ook niet dat we teruggaan naar de oertijjd, zelfs niet in deze periode waarin de achterlijkheid idd terrein lijkt te winnen. Ik behoor (geloof ik) tot de eerste generatie mensen die een heel leven lang niet geconfronteerd is geweest met directe oorlogsvoering in de eigen omgeving. Gezien de barbaarse geschiedenis van de mensheid is dat hoopgevend. Een terugval is logisch. Het leven is cyclisch, maar voorlopig ga ik er toch nog vanuit dat de spiraal zich naar boven toe ontwikkelt. De opkomst van personen als GW ten spijt. De geschiedenis zal leren of we te maken hebben met een Hilter II of dat de beschaving inmiddels ver genoeg gevorderd is.

 10. 14 T,Bea. Simpel: Er is geen Marrokanen- of Islamprobleem. Netzomin als dat er in WO2 een Jodenvraagstuk zou bestaan!!

 11. # 14: Laat ik maar niet meer verder gaan met discusseren met mensen die de ellende in de samenleving wegkijken!
  Nederland is hopeloos verloren!!! wat de senioren na de oorlog hebben opgebouwd is nu afbraak geworden!

 12. Abdul Alhazred Schreef:

  14 T,Bea. Simpel: Er is geen Marrokanen- of Islamprobleem. Netzomin als dat er in WO2 een Jodenvraagstuk zou bestaan!!

  O die zijn er wel hoor , en tijdens WO2 was er een Jodenvraagstuk .. Maar de benoemde groepen waren / zijn het probleem niet , de haters hebben het probleem , de hater maakte ook het vraagstuk …

 13. @ 16 Al Bakrastan de benoemde groepen waren / zijn het probleem niet , de haters hebben het probleem , de hater maakte ook het vraagstuk
  Ja, dat bedoel ik.

  @15 Bea Laat ik maar niet meer verder gaan met discusseren met mensen die de ellende in de samenleving wegkijken! Graag zelfs. Opgekrast staat netjes. Je vindt hier` geen steun voor
  je gepiep. Wat drijft je? Je bent rijp voor een vette Godwin!!

 14. Bea als ik het goed heb begrepen is volgens jou Nederland hopeloos verloren en komt dat door macho mannen? Waar wil je over discussieren.

 15. Is het nu werkelijk zo moeilijk, beste mensen?
  Ooit gehoord van Islam? Van de Koran?
  De groep waarover alhier gesproken wordt en die men aanduidt als “Marokkanen” alsof dat land in de Magreb er iets mee te maken zou hebben, deze groep is een onderdeel van het grote Islamitische volk, een biljoen of milliard zielen sterk.
  Zij prediken voor een groot deel (er zijn meerdere stromingen) dat de Joden dienen te worden vernietigd en de Christenen, evenals andere niet-Moslims bekeerd. Tot de Islam vanzelf.
  What is the problem?

 16. @ Wiesje de Lange:
  Ach Wiesje, Iemand heeft geprobeerd je bang te maken. Wat gemeen!
  De meeste moslims zijn gewoon mensen als jij en ik, die willen trouwen en kindjes maken en gelukkig zijn. Ze gaan naar hun werk om geld te verdienen voor hun gezin. En er zijn ook onverlaten bij, net als bij de Christenen en de Joden. Je moet je niet bang laten maken, door iemand die het niet goed met je voor heeft. Wanneer iemand het goed met je voor heeft zal die proberen je reëel naar je angsten te laten kijken in plaats van ze te versterken. Als je durft te kijken naar wat je bang maakt kom je vaak tot de conclusie dat het je verbeelding met je op de loop is gegaan. De slang die in het donker op het gras ligt, en waar je gillend voor wegrent, blijkt bij daglicht gewoon een tuinslang te zijn. Al die stress voor niets.

 17. Wiesje de leugenheks is er weer , de mevrouw die graag kleine palestijntjes wil doodtrappen ….

 18. #19 ja want de bijbel wel eens gelezen? En ongetwijfeld zullen er in de thora ook oorlogszuchtige uitspraken staan die oproepen tot geweld.

  Dus eh, pot verwijt ketel en zo.

  #22 Bakra is dat zo, ook met kerstmis? Of doet Wiesje daar niet aan?

 19. @ Keira:

  Wiesje loopt met de kerst met haar ziel onder haar arm http://www.youtube.com/watch?v=EP1gNYU27Tk&feature=player_embedded# rond om te kijken of de Christenen voor Israel dom genoeg zijn om in de kerststal te figureren in de dierenrollen zoals daar zijn de ezel, de schaapjes en de kamelen
  http://www.veteranstoday.com/2010/10/20/gordon-duff-israeli-rabbi-gentiles-need-to-die/ Voor alle duidelijkheid : Wiesje is van de Shas en de Shas is de club van die malloot Ovadia Yosef.

 20. @ W.d. L 19 Ooit gehoord van Islam? Van de Koran?
  Domme suggestieve vraag. Doen Zionisten altijd. Ff jijbakken naar deze mevrouw: Ooit gehoord van hindoeisme, boedhisme? Evenmin iets mis mee als de mohammedanen. Zij allen willen vrede. Slechts gemelijke gristenenfundamentalisten zijn te ronselen voor een `Eretz Israël’ dat Palestijnen niks gunt en de zee in wil drijven. Ik gedenk deze dagen Arafat die elk jaar met Kerst naar Betlehem wou maar dat nooit mocht van de Israëlische agressor hoewel die er niet eens de baas is. Toppunt van misplaatste machtwellust. `k Krijg zin aan een Godwin voor U , maar laat maar, het is Kerst.

 21. #19
  Als het alleen maar aan de Islam ligt, waarom zoeken jongemannen uit andere etnische groepen die overwegend Moslim zijn minder vaak ruzie met Joden? Waarom zoeken hoger opgeleiden Marokkanen dan niet even vaak ruzie met Joden als laagopgeleide Marokkanen?

  Dat kan je namelijk niet verklaren als je alleen maar de Islam de schuld geeft.

 22. jvdheuvel Schreef:

  Misschien zijn het wel mensen die zijn gaan haten door Wiesjes haatverhaaltjes over Palestijnen uitroeien.

  Ik zie sinds de charmante stukjes van Wiesje “Christenen voor Israel “niet langer als goedgelovige dwazen , maar als mede-schuldigen van de Zionistische moordenaarsbendes …

 23. Wiesje de Lange schreef

  Zij prediken voor een groot deel (er zijn meerdere stromingen) dat de Joden dienen te worden vernietigd en de Christenen, evenals andere niet-Moslims bekeerd. Tot de Islam vanzelf.
  What is the problem?

  Ten eerste, in het verleden dacht een groot deel van de Christelijke stromingen ook zo over Joden, Moslims en de rest.

  Ten tweede, het merendeel van de Moslims wil helemaal geen oorlog of ander gezeur. Ze willen gewoon hetzelfde als iedereen. Als het kan in zo veel mogelijk welvaart in vrede en veiligheid leven. Ik heb dit ex-Moslims zo’n beetje letterlijk tegen paranoïde niet-Moslims horen zeggen:

 24. @#31 Mijn excuses voor de fout in de code. Ik hoop dat een moderator deze wil corrigeren.

  ————————–

  Van de rechtse politiekcorrecten mag je niet meer zeggen dat laagopgeleide autochtone mannen ook vaak seksistisch, homofoob en racistisch zijn. Het merendeel van de potenrammers zijn laagopgeleide mannen. Hetzelfde soort mannen verteld doorgaans racistische moppen en daar zit ook dikwijls antisemitische humor tussen. Het idee dat een vrouw erom vraagt als ze zich verkeer kleed of gedraagt leeft in de kringen ook nog altijd een stuk breder dan onder de rest van de bevolking.

  Dat het een klassenprobleem is, mag je niet zeggen van de rechtse kerk. Dat zou namelijk betekenen dat er meer moet worden geïnvesteerd in onderwijs en dat de vrijheid van onderwijs misschien zou moeten heroverwogen omdat bijzondere scholen allerlei vooroordelen in stand houden. Artikel 23 is immers het Gouden Kalf van de confessionelen.

Reacties zijn gesloten.