Met Koerdische strijders ten strijde tegen de Koerdische strijders (en met ISIS tegen ISIS)

Decennia geleden al nam de Turkse luchtmacht de vrijheid bombardementen uit te voeren op Iraaks grondgebied, op “Koerdische doelen”. Het Iraakse regime, van 1968 tot de invasie van 2003 in grote lijnen hetzelfde, protesteerde niet hoorbaar. Het zou dit soort dingen later ook nog uitvoeren, met gifgassen mede geleverd namens superdemocraat Bolkestein.

De kalender geeft 2015 aan, christelijk genoemde jaartelling. Uw scribent heeft als een van zijn specialisaties bij de studie nieuwe geschiedenis van het Nabije Oosten gedaan. In een privé-gesprek met de docent vroeg ik waarom wij eigenlijk niets over “de Koerden” kregen te weten. Een eenvoudige blik op de kaart leerde dat het hier om een over vier staten verdeeld volk ging (en gaat – en dan tellen we Armenië en Azerbeidzjan maar niet eens mee) dat bij de koloniale verdragen op het eind van de Eerste Wereldoorlog met beloften gepaaid is die nooit zijn uitgevoerd. Ik kreeg een lijstje boeken genoemd die ik vooral zelf naast de studie maar ter hand moest nemen. Docent vond het te eenvoudig te zeggen dat het om de olie ging. Ik kan mij dit nu beter voorstellen dan toen, als jong student denk je de wereld beter door te hebben dan later – en heel misschien heb je dan toch gelijk, als jongeling.

“Speciale legereenheden van de VS leiden pesjmerga op in de strijd tegen ISIS. De bombardementen van de Turkse luchtmacht op PKK-doelen zijn te dicht bij de opleidingskampen”.

En wat hiervan te denken?

In Washington, a Pentagon spokesman, Navy Capt. Jeff Davis, said Monday that U.S. F-16 fighters brought to Turkey a day earlier were expected to begin flying combat missions “in coming days,” and that the U.S. might also bring refueling aircraft to the country’s Inçirlik base at some point. Davis said the U.S. likely will deploy combat search-and-rescue teams to Turkey as a routine contingency force for responding to the downing of an F-16 or other U.S. aircraft in hostile territory.

Bron: AP.

Dus: VS-militairen trainen Koerdische strijders en maken zich op “vijandig gebied” te gaan bombarderen. Dit wordt niet nader gespecificeerd. Er is wel al een “US-led coalition”, ook al een bekende uitdrukking.
En dan hebben we hier Ron Paul, voormalig Republikeins senator maar wel een geduchte stem tegen imperialistische oorlogvoering door de VS (met zijn analyses kan ik niet instemmen, wel met waar zij toe leiden, en als presidentskandidaat wist hij als man op leeftijd, net als Jeremy Corbyn nu, heel wat hoopvolle jongeren te mobiliseren).

Dus de VS zijn tegen de PKK, maar steunen Koerdische strijders tegen ISIS.
De VS zijn tegen ISIS maar steunen ze wel. Duidelijk, dit alles.
Inmiddels slaat het municipalistisch socialisme ook over naar “Turks” Koerdistan, Silopi op het drielandenpunt Syrië, Irak en Turkije, met name.