Het Volk mort de partij aan gort

Bij de PVV hadden ze geen democratie nodig want dat werkt toch niet, sterker nog, levert alleen maar problemen op en ze houden dus wel contact met de achterban via het internet. Dit heeft me altijd verbaasd; want stel de PVV zou een democratie zijn en er zou zich op een afdelingsvergadering een nieuw lid melden, namelijk een langharige in zwart leder gehulde anarchosyndicalist met als hobby aquarel schilderijtjes maken, dan zou het aanwezige PVV-kader van het eerste uur wel 2 keer nadenken alvorens dit nieuwe lid al te veel invloed te geven.

Contact met de achterban via internet daarentegen, zal veel eerder tot bovengenoemde situaties kunnen leiden, alleen ziet niemand dat dan.

Ik maak wel eens grapjes over hoe achterlijk de PVV-aanhang is (en dat wordt me dan ook altijd verweten) maar ik ben de eerste om toe te geven dat ze lang niet allemaal idioot zijn; er zitten best slimme bij. Bijvoorbeeld gastjes die wel weten wanneer een werkwoordsvervoeging op een -t of op een -d eindigt.

Wat dan weer minder intelligent is, is als ze hun vrijheid van meningsuiting gaan gebruiken om (dood)straffen te bedenken, of welke krijgshandelingen men gaat ondernemen tegen linkschmenschen.

Enfin dat zijn allemaal hyperbolen en daar moet je doorheen prikken. Vaststaat dat we hier in ieder geval te doen hebben met het intellect onder de PVV-aanhang.

En wat blijkt nu? De PVV onderhoudt helemaal geen contacten met deze mensen. Echt waar, ik heb op alle usual suspect webstekken gekeken en men klaagt steen en been; de PVV wil hoegenaamd niets met ze te maken hebben. “Alleen Hero wil nog wel eens antwoord geven”.

Dat wordt dus helemaal niks met die intelligentsia onder de PVV-aanhang. Deze onbezoldigde 24-uurs schrijvers staan met lege handen.

Voor wie denkt dat er ondertussen massa’s goed voorbereide professionele super-PVV’ers klaar staan om straks Geerts blijde boodschap te gaan verspreiden; die heeft het mis.

Dat verhaal over “spreekverbod” van de afgelopen dagen is natuurlijk niet helemaal uit de lucht gegrepen ook al noemt De Grote Lijder het een “broodje aap”.

We horen immers helemaal geen PVV’ers. Afgezien van een paar namaak PVV’ers op Twitter dan.

Zo af en toe duiken er uit de PVV-klasjes verhaaltjes op die de burger moed geven, zoals onderstaande uit de reacties op Elsevier:

Als EX kandidaat voor de Provinciale Verkiezingen voor de PVV kan ik één en ander bevestigen. Neemt u maar van mij aan dat ALLE mensen die nu op de PVV lijsten staan, brave meelopers zijn. Mensen met een eigen mening zijn gaandeweg geschoffeerd en weggepest. Door zo te handelen heeft Geert Wilders de toekomst van zijn partij eigenhandig om zeep geholpen. Ik heb meegemaakt dat een oorspronkelijk homogene en goed samenwerkende groep mensen binnen een paar weken totaal verwoest werd door het betreffende kamerlid. Kritiek wordt niet aangenomen. Ben je niet rücksichtsloss voor de partijlijn en bereid jezelf monddood te maken, dan is daar de deur. Met als resultaat dat er veel te weinig mensen waren voor een fatsoenlijke lijst. Als een gek is men toen alle vrijwilligers langs gegaan. De kwaliteit van deze toegevoegde mensen is zó bedroevend dat het spreekverbod mij niet bevreemd. U moet begrijpen dat wij allemaal media training kregen. Dus trek zelf uw conclusie! (Elsevier)

Nou conclusies trekken daar waren we al mee bezig maar toch bedankt voor de bijdrage. 😀

1 gedachte over “Het Volk mort de partij aan gort”

  1. Een eigen mening? Zolang je maar Geert napraat en doet alsof je iets doet voor zijn kiezers, dan kom je er wel bij de PVV. Je wordt vervolgens getraind om zo nietszeggend mogelijk over te komen, want dat spreekt een groot deel van nietszeggend Nederland aan. Zulke kandidaten vind je in overvloed, zolang je ze maar monddood maakt en zij voor geld en macht over anderen zelfs hun schoonmoeder zouden verkopen.

    Het wordt feest in 2011 met al die teleurgestelde PVVers die dachten dat het om goede bedoelingen ging.

Reacties zijn gesloten.