Tegenbegroting PVV: alleenstaande moeders en ouderen de dupe

Een groenlinksert bespreekt de tegenbegroting van de PVV voor 2010 op zijn site. Behalve meer files, minder ontwikkelingshulp en meer milieuverontreiniging, vooral veel bezuiniging op investeringen van de overheid, wat ten koste zal gaan van de zwakkeren in de samenleving, die overigens niet meeprofiteren van de door de PVV gewenste lastenverlichting, waardoor PVV beleid voor alleenstaande moeders en ouderen dubbel hard zal aankomen;

Op de 2e schijf wordt 2,4 miljard omgebogen. Daarmee worden dus de zwaksten in onze samenleving dus niet geholpen, want de eerste schijf wordt buiten beschouwing gelaten. Dat moet pijn doen voor alleenstaande moeders en ouderen met een minimale AOW. Deze mensen vallen buiten de boot met de voorstellen van de pvv. Meer bij hgroen.wordpress.com

14 gedachten over “Tegenbegroting PVV: alleenstaande moeders en ouderen de dupe”

 1. Ik heb sterk het gevoel dat de schrijver van dit stukje er geen snars van begrijpt. Hoezo zouden ombuigingen in de tweede schijf de zwakkeren in de samenleving treffen ? Als je in de tweede schijf zir hoor je niet tot de zwakkeren, maar verdien je gemiddeld boven-modaal.
  Ik vind de plannen van de PVV, voorzover uit dit artikel blijkt zeer wel verdedigbaar, sterker nog, op sommige punten gedurfd !

 2. Maar dan hebben de zwakkeren toch geen last van de ombuiging ?
  Zwakeren in de samneleving zijn juist de dupe van het pappen en nathouden van de laatste decennia. We hebben hiermee een klasse van onrendabelen gemaakt. Zie de documentaire van Marcel van Dam. Alleen haspelt van Dam oorzaak en gevolg doorelkaar

 3. Er staat toch nergens dat ze last hebben van die ombuiging? Er staat dat ze niet meeprofiteren van die ombuiging.

 4. Er staat met koeienletters dat ze de dupe zijn van de bezuinigingen op investeringen van de overheid en dat ze DAARNAAST (zal ik ook even in koeienletters voor je opschrijven) niet meeprofiteren van de lastenverlichting.

  Er staat dus niet dat ze de dupe zijn van de lastenverlichting.

 5. Punt voor jou. Komt ervan als je iets snel leest. Overigens is het een slag in de ruimte om te veronderstellen dat bezuinigen op overheidsinvesteringen ten koste gaat van de zwakkeren in de samenleving. Zie mijn opmerking over de onrendabelen van van Dam. Veel investeringen in sociaal maatschappelijk werk hebben vaak een averechts effect gehad en waren alleen goed voor de welzijnswerkers zélf.
  Zij waren ook altijd de enigen die protesteerden tegen bezuinigingen op deze sector. De protesten kwamen nooit van de door de bezuinigingen getroffen klandizie.
  En dan die reïntegratie. Toch volkomen terecht dat de PVV daar een punt achter wil zetten ? Kost handenvol geld en levert geen aantoonbaar resultaat op.
  Maar wacht eens af waar deze regering in het voorjaar mee komt. Dat wordt pas echt lachen.

 6. Blijkbaar kunnen sommige niet goed lezen op mijn site. Dus maar even de letterlijke quote:
  “Op de 2e schijf wordt 2,4 miljard omgebogen. Daarmee worden dus de zwaksten in onze samenleving dus niet geholpen, want de eerste schijf wordt buiten beschouwing gelaten. Dat moet pijn doen voor alleenstaande moeders en ouderen met een minimale AOW. Deze mensen vallen buiten de boot met de voorstellen van de pvv.”

  Nergens stel ik dat de zwakkeren de dupe worden van deze maatregel. Staat ook nergens. Het punt is dat zij niet profiteren, terwijl de PVV zich er op laat voorstaan voor de zwakkeren te willen opkomen. Nou, niet dus.

  Verder werken investeringen in de samenleving wel degelijk. De onder dit kabinet gestarte aanpak van de wijken blijkt wel degelijk een duidelijk positief effect te hebben op de leefbaarheid van de buurt en daling van criminaliteit en overlast.[rapport SCP]. Het CBS rapporteert dan ook weer een daling van de crmininaliteit in algemene zin, maar ook onder allochtone jongeren.
  Door het bezuinigen op de wijkaanpak en reintegratiebudget worden de zwakkeren, die veelal in die wijken wonen, de dupe van het pvv beleid. Het herstel wordt namelijk op die manier de nek omgedraaid.
  Verder bezuinigt de PVV op jeug en zorgcentra, het kindgebondenbudget[max 2] Daar zullen sommige alleenstaande moeders niet blij mee zijn. Of is dit een verkapte vorm van geboortebeperking door de PVV?

  Dus..
  “Er staat net koeienletters dat ze de dupe zijn van de bezuinigingen op investeringen van de overheid”
  staat er dus echt niet.

 7. Juist omdat de PVV doet alsof ze opkomen voor de zwakkeren heb ik deze kop gekozen.

  In mijn bericht, hier helemaal bovenaan, stel ik dat zwakkeren de dupe zijn want “vooral veel bezuiniging op investeringen van de overheid, wat ten koste zal gaan van de zwakkeren in de samenleving”

  PLUS

  “die overigens niet meeprofiteren van de door de PVV gewenste lastenverlichting”

  Lijkt me gewoon een juiste samenvatting van het stuk van hans, voorzover het het onderwerpje “zwakkeren in de samenleving” betreft, aan welk aspect ik in mijn berichtje de meeste aandacht heb gegeven.

 8. @jvdheuvel

  Akkoord. Echter uit de reacties maakte ik op dat mijn zuiver doelde op mijn blog en niet op jouw Heading.

  met vriendelijke groet
  hans

Reacties zijn gesloten.