Holocaustontkenning legaliseren ter wille van Wilders

Toen ik pas studeerde werd ik er mee geconfronteerd in een handboek uit de VS: het woord holocaust. Ik kwam vers van het gymnasium en hier hielp dan de kennis van klassiek Grieks. “In zijn geheel verbrand” – de context deed de rest. Het woord verwees naar de jodenvervolging of beter de massamoord. Later begreep ik dat het woord brandoffer betekende. Ik vond het maar een akelige eufemistische manier om over industrieel georganiseerde moord te spreken. Ieder eufemisme in dit verband is onsmakelijk en dit was een heel onsmakelijke.

Maar dan onderschat ik de aldoordringende invloed van “Amerikaans” taalgebruik in Europa. Het woord rukte op, vooral in de jaren tachtig, en het heeft alle vroeger gebruikte duidelijke termen inmiddels verdrongen – alsof het er hoort te zijn, alsof het helder taalgebruik is.

Nou, het spijt mij – nou nee het spijt mij eigenlijk in het geheel niet – ik vind industrieel georganiseerde massamoord geen “brandoffer”. Ironisch of niet, maar om de onsmakelijkheid van het gebruik van het woord verder te onderstrepen: het komt vijfenzeventig keer voor in de bijbel – alle plaatsen in het zogeheten Oude Testament, het joodse deel. Ik hoef niet te weten of de Septuagint het woord “holocaust” gebruikt als vertaling. Auschwitz was geen offerplaats, om het bij het bekendste moordkamp te houden.

Het woord holocaust is wat mij betreft een ontkenning van wat er gebeurd is. En ik moet er niet aan denken hoe men vindt dat dit woord moet worden uitgesproken. Deze uitval is een gevolg van passages waarin vermeld wordt dat iemand als de huidige Nederlandse minister-president vindt dat “holocaustontkenning” moet mogen, op grond van de vrijheid van meningsuiting.
Dan gaan we zoeken hoe de ontkenning van de “holocaust” geformuleerd wordt in het Wetboek van Strafrecht. Het geldt als een misdrijf tegen de openbare orde. De desbetreffende artikelen noemen het brandoffer in het geheel niet.

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde
Artikel 137c
1.
Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2.
Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Artikel 137e
1.
Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;
2°. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft;
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2.
Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Deze artikelen gelezen hebbend begrijp ik plotseling waarom Rutte “holocaustontkenning” gelegaliseerd wil zien.
Men kan moeiteloos vaststellen dat Wilders en de zijnen voor twee jaar in de bak moeten draaien. Dat gebeurt niet. Daarmee vervalt iedere basis onder deze artikelen dus ook die onder het mogelijk verbieden van het loochenen van de genocide op joden door de Duitsers, 1933-1945. Waarom zouden anderen wel vervolgd moeten worden op grond van deze artikelen?

Dan kan ik met een gerust hart zeggen dat ik het woord holocaust een onding vind en een feitelijke ontkenning van wat er gedaan is. Daarnaast kan ik de verdenking uiten dat Rutte “holocaustontkenning” wil legaliseren om het paadje van zijn voormalig partij- en zijn coalitiegenoot schoon te vegen. Kijken we er van op?

5 gedachten over “Holocaustontkenning legaliseren ter wille van Wilders”

 1. “En ik moet er niet aan denken hoe men vindt dat dit woord moet worden uitgesproken.”

  Ik weet het, héél erg niet netjes van mij bij een artikel als dit, maar ik moest lachen. :mrgreen:

 2. Het zou me niets verbazen dat Rutte en Verhagen van G afwillen, alleen in het verleden was Verhagen inzake de LPF daar toch een stuk sneller mee. En stak publiekelijk het zwaard in Matje Herben.

 3. “Deze artikelen gelezen hebbend begrijp ik plotseling waarom Rutte “holocaustontkenning” gelegaliseerd wil zien.”

  Toen stond ik een poosje zelf stil bij de gedachte of dit Mark een aanklacht kon bezorgen.

  Was verbaasd dat er geen heftige reacties tegen kwamen en dit o.a. hielp mij begrijpen dat Rechts in Nederland heeft meer recht op vrijheid van meningsuiting dan Links.

  Voorbeeld: Stel voor dat iemand zou durven, met alle respect voor alle slachtoffers en nabestaanden in voormalig Joegoslavië, te beweren dat de zogenoemd genocide bij vermoedelijk “Srebrenica” uit allerlei onbetrouwbare, vaak gevalsificeerde feiten en documenten stukjes samengesteld is met een enkel doel – rechtvaardiging achteraf van de Eerste Oorlog in Europa sinds 1945 WOII?

 4. @3
  Wat Srebrenica betreft zou ik nog zwijgen.
  Maar de zogenaamde genocide in Kosovo op grond waarvan inderdaad de eerste NAVO-oorlog is gevoerd (trouwens een zeer eenzijdige, want Joegoslavië heeft niets teruggedaan) is – een zogenaamde genocide geweest ja.

 5. Het is echter geen directe genocide geweest, doch voor heet het eerst na WOII zijn 200.000 autochtone burgers uit hun land gezet en dat heeft de de NAVO in Kosovo uitgevoerd.

Reacties zijn gesloten.