Tien te ontmantelen mythes omtrent vluchtelingen deel 4 – Nederland kan die massa niet herbergen

4. “Er is zo’n grote instroom van vluchtelingen nu, dat Nederland dat niet aan kan.”

Als we het hebben over een ‘grote instroom’, dan is het goed om dit in een breder perspectief te trekken en ons te realiseren dat het overgrote merendeel van de vluchtelingen wereldwijd (59,5 miljoen mensen in totaal18) binnenlands ontheemden zijn (38,2 miljoen mensen19) of in de zogenaamde ontwikkelingslanden worden opgevangen (18,1 miljoen20). Slechts een klein gedeelte van de groep vluchtelingen verblijft in de landen die tot de rijkere staten worden gerekend (3,2 miljoen21).

Als we kijken naar de top tien van de landen die de meeste vluchtelingen binnen hun grenzen hebben, dan zien we dat de meeste opvang al ‘in de eigen regio’ plaatsvindt22 (Cijfers eind 2014).

majorrefugeehosting
(Afbeelding aanklikken om te vergroten)

Laten we dan kijken naar de aantallen nieuwe vluchtelingen die in 2014 naar Europa toe zijn gekomen. Van de 13,9 miljoen nieuwe vluchtelingen die er in 2014 wereldwijd bij kwamen23, hadden slechts 714.300 mensen24 Europa als bestemming (5,14%). Van de totale groep kwamen 3.500 vluchtelingen om tijdens de oversteek op de Middellandse Zee25. Een relatief klein gedeelte van de vluchtelingen in Europa vroeg asiel aan in Nederland: 21.810 mensen (3,05%)26. Tegelijkertijd registreerde het CBS over 2014 het aantoonbaar vertrek van 8.000 vluchtelingen27. Dat betekent dat er uiteindelijk 13.810 vluchtelingen in Nederland bij zijn gekomen in 2014.

Omgerekend komen 13.810 nieuwe vluchtelingen in 2014 neer op 0,8 asielverzoeken per 1000 inwoners, ofwel 1 op de 1250 inwoners. De asielverzoeken in de periode 2010-2014 bij elkaar opgeteld28, zit Nederland op 3,94 asielverzoeken per 1000 inwoners. Ter vergelijking: in diezelfde periode telt België 8,3 verzoeken per 1000 inwoners, Zweden 24,4, Duitsland 5,3 en de Verenigde Staten 1,329. Libanon heeft 323 vluchtelingen per 1000 inwoners30, terwijl het land een veel kleiner oppervlak heeft dan het onze.

Dan kunnen we de asielinstroom in Nederland ook in een historisch breder perspectief zetten. Het valt op dat, hoewel de instroom in de afgelopen twee jaar inderdaad sterk stijgend is, deze bij lange na niet de pieken van de jaren negentig bereikt31.
Tenslotte kan het ook geen kwaad om de emigratiecijfers vanuit Nederland erbij te betrekken: er gaan per slot van rekening ook mensen weg. Uit de statistieken van het CBS blijkt, dat het aantal inwoners van Nederland dat per jaar naar het buitenland verhuist, vele malen groter is dan de instroom van vluchtelingen32. In 2013 bijvoorbeeld, vertrokken er 145.669 mensen, terwijl er 9.840 asielverzoeken werden geregistreerd.

Uit bovenstaande cijfers kunnen we, globaal gezien, concluderen dat Nederland, hoewel het een beduidend hoger welvaartsniveau heeft dan de landen die de meeste vluchtelingen opvangen, toch maar een fractie van het totaal aantal vluchtelingen opvangt – en zelfs slechts een bijzonder klein gedeelte van de vluchtelingen die naar Europa komen. Ook vergeleken met andere Europese landen én voorgaande jaren vangt Nederland relatief weinig vluchtelingen op.

18 UNHCR annual global trends survey finds a record 59.5m people were refugees, internally displaced or seeking asylum by the end of 2014 (The Guardian, zie 22)
19 38.2 million internally displaced people (The Guardian, zie 22)
20 59,5 miljoen vluchtelingen – 38,2 miljoen IDP’s = 21,3 miljoen vluchtelingen die zich niet in eigen land bevinden. Daarvan verblijft 86%, dus ongeveer 18,1 miljoen in de zogenaamde ontwikkelingslanden. (The Guardian, zie 22)
21 De resterende 14% van de 21,3 miljoen vluchtelingen die zich niet in eigen land bevinden.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Deel van een serie door Dhjana.
Eerdere afleveringen: Ten geleide, deel 1, deel 2, deel 3.

1 gedachte over “Tien te ontmantelen mythes omtrent vluchtelingen deel 4 – Nederland kan die massa niet herbergen”

  1. Pingback: Tien te ontmantelen mythes omtrent vluchtelingen deel 5 – er is te weinig opvangruimte | Krapuul

Reacties zijn gesloten.