Tien te ontmantelen mythes omtrent vluchtelingen deel 7 – de testosteron-bommen

7. “Jonge mannelijke vluchtelingen zijn testosteron-bommen die een gevaar zijn voor onze vrouwen en dochters.”

Laten we bij deze stelling eens kijken naar cijfers over onszelf, Europeanen.
In januari 2014 publiceerde de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) de resultaten van een extensief onderzoek naar geweld tegen vrouwen39. Het onderzoek, met de titel ‘Violence against women’, werd in alle 28 lidstaten van de EU uitgevoerd en in totaal werden 42.000 vrouwen geïnterviewd (met een gemiddelde van 1.500 vrouwen per lidstaat). Het Nederlandse instituut Atria filterde daar de gegevens over vrouwen in Nederland uit en kwam met een reeks aanbevelingen naar de Nederlandse overheid40. De resultaten zijn schokkend.

– Bijna driekwart van de Nederlandse vrouwen (73%) is ooit seksueel geïntimideerd; dat komt neer op 4,3 miljoen vrouwen
– 18% van de Nederlandse vrouwen heeft ooit seksueel geweld meegemaakt, variërend van verkrachting of poging daartoe tot het onder dwang of bedreiging deelnemen aan seksuele activiteiten.
– Een op de 10 Nederlandse vrouwen is ooit in haar leven verkracht.
– 11% van de vrouwen is slachtoffer van seksueel geweld waarbij de (ex) partner de dader is.

Het onderzoek laat ook duidelijk zien waar we het moeten zoeken als het om de daders gaat: dichtbij. Plegers van geweld tegen vrouwen zijn in veel gevallen de partner, de ex-partner of andere bekenden van het slachtoffer, afkomstig uit de familie- of vriendenkring. Zo heeft 11 procent van de Nederlandse vrouwen seksueel geweld meegemaakt door een partner of ex-partner en is ‘thuis’ verreweg de gevaarlijkste plek als het om seksueel geweld gaat.
Het rapport van Atria verwoordt dat helder: “Niet de vreemde man in de bosjes, maar de echtgenoot, de vader, de oom of de huisvriend vormt de grootste bedreiging voor de veiligheid van vrouwen en meisjes.”

Misschien wordt het tijd dat we ophouden om te doen alsof de dreiging altijd van anderen komt en alsof Nederlandse mannen per definitie het beste voor hebben met hun vrouwen en dochters. Dat is namelijk niet altijd zo.

39
40

Deel van een serie door Dhjana.
Eerdere afleveringen: Ten geleide, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6.