10 redenen om vandaag de straat op te gaan tegen TTIP

ttip demo
Vandaag is je kans om te laten zien en horen dat je tegen het op handen zijnde in achterkamertjes bekonkelde en aan het democratisch speelveld ontrokken TTIP.
Sla alarm en kom om 13 uur naar het Jonas Daniel Meijer Plein in Amsterdam.
Milieudefensie zette 10 redenen op een rij waarom het TIPP en het daarbij behorende ISDS zo desastreus is.

1. Wat een waanzin: boetes op klimaatactie, bescherming van vervuilers
Bedrijven die winst mislopen door overheidsbeleid kunnen zich onder andere beroepen op ‘manifeste willekeur’. Stel dat een overheid besluit om écht ambitieus te worden in de strijd tegen klimaatverandering, waardoor kolencentrales moeten sluiten en veel gas en olie niet meer gewonnen kan worden, dan kan de fossiele industrie claims indienen voor de miljarden euro’s winst die ze daardoor mislopen…..

2. Behoed Groningen voor miljardenclaims om het dichtdraaien van de gaskraan
….
Wat dit soort claims mogelijk maakt is de geschillenregeling ISDS, speciaal voor buitenlandse bedrijven. Elke overheidsmaatregel die de winst van een Amerikaanse bedrijf aantast kan tot claims via TTIP leiden. De hoogst urgente verduurzaming van onder meer onze energie, landbouw en mobiliteit zou vele miljarden extra kunnen gaan kosten.

3. Onze banen en arbeidsrechten verdienen bescherming
Protectionisme zou slecht zijn, volgens de ideologen van de vrijhandel. Als wij kolencentrales willen sluiten, dan is het uit den boze dat de overheid de werknemers aan nieuw werk helpt, door de productie van Nederlandse zonnepanelen te beschermen. Zowel India als Canada zijn door de Wereldhandelsorganisatie gedwongen om duurzaamheidsprogramma’s stop te zetten, vanwege precies zulke ‘local content requirements’….

4. Houd de Amerikaanse blindheid voor dierenleed buiten onze grenzen
Of de Nederlandse bio-industrie nog niet afschuwelijk genoeg is, in de VS doen ze überhaupt niet aan regels voor dierenwelzijn. Als via TTIP onze markt wordt opengezet voor vlees en zuivel uit de VS, dan importeren we daarmee ook hun productiemethodes.
Nederlandse veehouders die niet failliet willen gaan, zullen de politiek onder druk zetten om ook hier de regels af te schaffen. Hoe dan ook, met TTIP ziet het er slecht uit voor miljoenen dieren in de VS en de EU, die toch al niet bepaald een goed leven hebben.

5. Boren op de Noordpool? Alles opzij voor teerzandolie? Niet in onze naam!
Het is al erg genoeg dat de Amerikanen en Canadezen oliewinning op de Noordpool en uit teerzanden toestaan. TTIP en CETA (een vergelijkbaar handelsverdrag tussen de EU en Canada) zullen ons medeplichtig maken aan deze en andere klimaatmisdaden van de VS en Canada. De inzet is één gezamenlijke energiemarkt, waarin de blokkades voor export en import worden weggenomen…

6. Bescherm onze boeren tegen concurrentie met ongereguleerde gigabedrijven
Vergeleken met de Amerikaanse gigalandbouwbedrijven, zijn onze megastallen maar keuterboeren. Wanneer wij onze markt openzetten voor Amerikaanse landbouwproducten, importeren we daarmee ook hun productiemethodes. Inclusief hun veel lagere milieunormen, hun gebrek aan hygiëneregels (de reden waarom ze chloorbaden voor kip gebruiken) en de afwezigheid van regels voor dierenwelzijn…

7. Onze politieke leiders sluiten de arme landen buiten
Goedkopere en vrijere handel tussen de EU en de VS betekent minder kans voor de producenten uit minder ontwikkelde economieën. Voor hen blijven immers dezelfde tariefbarrières en andere handelsbelemmeringen gelden…

8. Multinationals schrijven mee aan TTIP en ons wordt niks gevraagd
Bijna niemand weet nog wat de onderhandelaars op papier hebben gezet. Maar een groep van 600 vertegenwoordigers van Amerikaanse bedrijven weet het wel. Onze eigen parlementariërs wordt toegang tot onderhandelingsteksten geweigerd, een burgerinitiatief met 2,6 miljoen handtekeningen wordt niet besproken en men vindt het onderwerp te complex om het eindresultaat per referendum aan ons voor te leggen…

9. TTIP is oude economie. We hebben een nieuwe nodig
Wereldwijd is onze materiële rijkdom groter dan ooit tevoren, onze ecologische armoede was nog nooit zo bedreigend en er is een diepe kloof tussen de mensen die het meest profiteren van de wereldwijde rijkdom en de mensen die de hoogste prijs betalen. Dat is de staat van onze economie en TTIP is meer van hetzelfde…

10. Nu is het moment: maak het Nederlandse verzet tegen TTIP groot
Te lang hebben we het laten gebeuren. Terwijl in Duitsland, Frankrijk en Engeland het verzet groeide, bleef het in Nederland veel te stil. Maar steeds meer Nederlanders verheffen nu hun stem. Arjen Lubach met zijn #TTIPalarm, een groeiend aantal gemeentes dat zich TTIP-vrij verklaart, 80.000+ Nederlanders met steun voor het Europese burgerinitiatief Stop TTIP.

(lees het hele artikel bij de bron)