Excuses voor het etnisch-fascistisch geweld

UPDATE: historisch verantwoorde nationalistische PVV vlag!
UPDATE: historisch verantwoorde nationalistische PVV vlag!
De geprogrammeerde opkomst van ultrarechts, die al jaren op handen was in Nederland, liet niet lang op zich wachten. Recentelijk in Oranje, en vervolgens in Woerden heeft extreem-rechts de touwtjes in handen genomen en gewelddadig opgetreden. Dit is niet allemaal plotseling uit de hemel op onze koppen gevallen – de ultrarechtse retoriek, mede ook vanuit het parlement, is met de jaren steeds extremer geworden. In dezelfde tijd zijn xenofobie, racisme en discriminatie in Nederland met de jaren gestaag proportioneel gegroeid.

Alle geruststellende manipulatieve beoordelingen jaar-in jaar-uit van de politie en inlichtingendiensten ten spijt, dat enkel “links” van geweld verdacht zou moeten worden, is het ultrarechts geweld jegens buitenlanders/allochtonen in Nederland uiteindelijk openbaar los gebarsten. Wat tot nu toe slechts op verjaardagen gretig besproken werd, wordt nu praktisch toegepast.

De Nederlandse staat deed en doet niets tegen ultrarechts. De Nederlandse politiek ook niet. De politie wil niet eens een aangifte tegen de NVU aannemen en toelaten, men wil de PVV/Wilders niet voor het systematisch aanzetten tot haat en geweld jegens buitenlanders/allochtonen vervolgen. Dit riekt allemaal naar institutionele medeplichtigheid.

Nu zou ik mijn excuses aan Jan Zwaaneveld willen aanbieden voor het feit dat ik een koe een koe blijf noemen, en zal derhalve steeds de woorden fascisme, extreem-rechts, en asociaal ultrarechts tuig blijf hanteren. In de wetenschap mag men niet zomaar zaken gaan opleuken omdat het dan gewoon geen wetenschap meer zou zijn. De wetenschap noemt gewoon de feiten, daarom is de wetenschap altijd erg sterk en betrouwbaar. Opleuken van de werkelijkheid doe je met een pilsje in de hand op een verjaardag.

Mijn excuses bied ik aan Jan Zwaaneveld mede namens de rest van de wereld, die ongeveer 7 miljard mensen bevat die aan de hand van de Neurenberger processen donders goed te weten zijn gekomen waar het etnisch gesponsorde fascisme toe leidt. Wie dit heeft leren kennen mag het niet meer verzwijgen omdat onze burgerplicht is dat we deze zaken niet meer laten gebeuren. Dit was de afspraak die gemaakt werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Ik bied mijn excuses aan Jan Zwaaneveld voor het feit dat wij Nederlanders op corrupte, misleidende en/of volledig onbekwame politici gestemd hebben die in de afgelopen jaren de ene na de andere oorlog tegen een reeks soevereine landen zijn gestart, met als direct gevolg miljoenen (allochtonen/buitenlanders) slachtoffers waardoor deze misleidende politici onze wereld in chaos hebben gestort. Hierdoor zijn enorme vluchtelingenstromen op gang gekomen.

Welke normale mens rekent vluchtelingen de fouten en gewelddadigheid van hun eigen politici aan?
Welke normale mens leeft zich gewelddadig uit op getraumatiseerde vluchtelingen uit oorlogsgebieden?

Het antwoord op deze vragen is in de medische wetenschap goed bekend. Gezien de laatste berichten is het thans een nationale ziekte geworden.