Vervolg Halbe Zijlstra en Sybrand Buma wegens aanzetten tot haat en geweld

Geert Wilders heeft zijn ‘rassenrellen waar niet per se een negatieve werking vanuit hoeft te gaan’ gekregen met de aanval door twintig terroristen afgelopen vrijdagavond in Woerden op een opvanglokatie voor vluchtelingen. Ik weet niet hoe u het betitelt, maar ik kan er weinig anders van maken dan inderdaad ’terroristen’ en een ’terreuraanslag.’ Jarenlang opgehitst door Wilders en zijn horigen en behorend tot zijn aanhang zagen deze terroristen zich – net als Anders Breivik die tientallen jongelui doodschoot – door diezelfde Wilders (en degenen die hem keer op keer een platform gaven) gelegitimeerd getraumatiseerde vluchtelingen te lijf te gaan met (godbetert) vuurwerkbommen. Er hadden doden kunnen vallen!

Terwijl velen over deze daad ronduit geschokt en kwaad waren van machteloze woede, ging het racistische geweld en de terreur tegen deze vluchtelingen in Woerden en vluchtelingen in het algemeen op een andere manier nog even verder. Zoals het al maandenlang gaat: het ene lulverhaal na het andere griezelverhaal. Ik heb er eergisteren reeds over geschreven.

Sybrand Buma van het CDA denkt dat vluchtelingen een huis en een baan beloofd wordt en dat die mensen daarom allemaal trachten met gevaar voor eigen leven de zee over te steken. Halbe Zijlstra van de PVV met leden trachtte ons aan te praten dat vluchtelingen maar in containers opgestapeld moeten worden want ze komen hier toch maar voor onze ooglidcorrecties en onderbuikwandoperaties. Daar laten al die IS-terroristen, verkrachters en testosteronbommen hun kinderen voor verdrinken in de Middellandse Zee, voor een ooglidcorrectie en een paar botoxlippen.

Beide heren zijn weliswaar schoften met een empathieprobleem maar het zijn geen debielen. Dus weten ze beter dan ze pretenderen met hun vileine praatjes. Hetgeen op zijn beurt dan weer betekent dat ze op zijn minst kunnen vermoeden dat zeker in dit klimaat hun woorden nog wel eens gewelddadige en dodelijke consequenties kunnen hebben. Woorden kunnen dodelijk zijn. Dat heeft de geschiedenis vaker laten zien. De twee heren laten ook zien dat CDA en VVD voor wat betreft de bruine viezigheid echt niet meer zijn te onderscheiden van Wilders’ eenmanszaakje in racisme, haat en geweld. Lees bijvoorbeeld het stuk dat in 1940 in de nazikranten ‘Nationaal Dagblad’ of ‘Volk en Vaderland’ had kunnen staan maar dat staat op de site van de VVD- afdeling Gennep anno 2015.

Is ie alvast de... Nee, dat zal toch niet?! Zo'n fatsoenlijke man (*kuch*)
Is ie alvast de…
Nee, dat zal toch niet?! Zo’n fatsoenlijke man (*kuch*)
Dat Zijlstra, laffe schijtbak als-ie is, de keutel intrekt en ‘spijt’ zegt te hebben van zijn leugens en intens gemene opmerkingen, doet niks af aan het feit dat geheel volgens plan het frame gezet is: vluchtelingen zijn onbetrouwbare profiteurs die helemaal niet vluchten voor het door het CDA en de VVD gesponsorde geweld in het Midden Oosten. Het zijn berekenende ratten die ‘onze vrijheid’ en vooral ‘onze rijkdom’ bedreigen en komen misbruiken.

Kortom: Halbe Zijlstra en zo ook Sybrand Buma willen wel de olie en de mineralen voor de benzineslurpers en ipads van henzelf en hun vrienden maar beslist niet de mensen die er als gevolg van voor moeten vluchten en alles achter moeten laten. Geen nazi die u in de komende dagen, weken of maanden zal zeggen ‘die vluchtelingen komen om te profiteren van onze gezondheidszorg maar Halbe Zijlstra van de VVD heeft wel terecht spijt over zijn bewering inzake ooglidcorrecties betoond.’

Als je nou als politicus om dat alles te rechtvaardigen en aannemelijk te maken met dergelijke frames en leugens komt als ‘een beloofde baan en huis’ en ‘om onze botoxbehandelingen,’ misbruik je niet alleen de deze jaren veelgenoemde vrijheid van meningsuiting in een land waar dat begrip toch steeds meer een aanfluiting lijkt te worden, maar je zet daarmee tevens bewust aan tot geweld.
Je kunt op je vingers natellen dat er een keer gekken komen die zich door jouw uitspraken gelegitimeerd voelen datgene te doen wat Breivik in Noorwegen deed en wat dat tuig in Woerden uithaalde.

Daarom vind ik dat zo langzamerhand de tijd gekomen is om te zeggen dat niet alleen Wilders vervolgd zou moeten worden wegens aanzetten tot haat en wat daaruit voortvloeit, maar dat ook politici als Halbe Zijlstra en Sybrand Buma die bewust gewoonweg liegen en framen zich zouden moeten verantwoorden voor hetzelfde.
Je kunt bij de uitlatingen die met name die twee gedaan hebben onmogelijk mijns inziens nog spreken van een bijdrage aan een debat, duiding of het ventileren van een mening waar je het al of niet mee eens kunt zijn maar die op zich te respecteren valt.
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar het mag nooit een excuus zijn te liegen, te framen en aan te zetten tot haat of geweld.
Dat geldt ook voor politici.
Vooral voor diegenen onder hen die de neiging hebben eerder met hun onderbuik te reutelen dan met hun hart en verstand te spreken.