Gewoon geld is een illusie, alleen rente is echt

Een verhandeling over ons geld, dat altijd als schuld en krediet wordt gecreëerd en een tijdelijk karakter heeft. Maar: De rente die erover verschuldigd is, leidt noodzakelijkerwijs tot een eeuwig groeiende schuld waar niet meer uit te ontsnappen is.

Vriend en vijand zijn het inmiddels wel eens. Ons geld heeft geen intrinsieke waarde, maar wordt door banken gecreëerd als krediet. Als schuld. Voor elke euro die in omloop is, staat er een schuld van een euro tegenover.

Geld komt en gaat

Al het geld dat in omloop is, moet dan ook terugbetaald worden, omdat elke lening nu eenmaal moet worden afbetaald. Als er voor een huis een hypotheek wordt afgesloten, creëert de bank een vordering van €200.000 haar balans (debet) en de klant krijgt €200.000 krediet om het huis te kopen. Nadat de klant zijn lening heeft afbetaald is de €200.000 weer volledig van de balans van de bank verdwenen en is het geld niet langer meer in omloop: Geldcreatie en geld-expiratie in een notendop.

Geld komt en gaat. Geld bestaat zolang het nog niet afbetaald is. En zolang het nog niet afbetaald is, is het bezwaard met rente. Maar wat is die rente nu eigenlijk?

Rente is andermans hoofdsom

De rente die iemand die een lening afsluit bij een bank moet betalen is in tegenstelling tot de hoofdsom niet in omloop gebracht bij het afsluiten van de lening. Terugbetaling daarvan vindt dus noodzakelijkerwijs plaats uit elders in omloop gebracht geld, dat conform de regels van ons monetaire systeem, ook als rentedragende schuld en krediet in omloop is gebracht.

Rente is dus eigenlijk hoofdsom. Rente gaat af van het krediet van een ándere rentedragende lening. En dáár zit hem de kneep. Je kunt best een hoofdsom volledig afbetalen aangezien het geld voor die hoofdsom in omloop is, maar om de renteschuld af te betalen waarvoor geen apart geld in omloop is gebracht, moet je snoepen van een andere hoofdsom.

Hieronder staan een aantal leningen met diverse hoofdsommen, rente en looptijd (T). In de grafiek zien we dat schuld en krediet tegen elkaar wegvallen en na afbetaling volledig verdampen in het niets. De rente die deze leningen echter met zich meebrengen (de oranje balkjes) moeten uit andere blauwe balkjes (nieuwe of andere leningen) worden betaald.

Kijken we over een langere tijdspanne van b.v. 50 jaar, dan zien we dat diverse leningen samen, het totale geld in omloop vormen. De leningen zelf komen en gaan. Geld ontstaat en verdwijnt, en is dus tijdelijk.

 flowdebt

Het totaal van het geld dat in omloop is lijkt echter permanent, omdat leningen naast elkaar bestaan en er steeds nieuwe leningen komen. En dat is niet alleen nodig om te ondernemen of een huis te kopen, maar ook om het constante tekort dat ontstaat door de rente, steeds bij te vullen.

In deze spreadsheet zien we een overzicht van een aantal leningen over een langere periode uitgesmeerd. Een lening komt en gaat, soms gaat het om doorlopende kredieten, maar tov het krediet staat altijd een even grote schuld. Deze schuld wordt echter bezwaard met een permanente rente, die we hier voor het gemak op 3% hebben gezet. Die rente creëert een permanent groeiende schuld. De twee onderste lijnen in de grafiek zullen permanent divergeren en het verschil tussen die twee lijnen is een permanente, niet af te betalen schuld. Eternal debt by design. Daar staat tegenover dat deze eeuwige schuld, voor de partij die het tijdelijke geld schept en de rente incasseert, een eeuwige schuldenvrije geldstroom vormt. De rente die de bank incasseert is niet met schuld belast. Dit geldhoeft niet terug betaald te worden, zoals bij het gewone geld wel het geval is. Het is schuldvrij geld.

Zo creëren banken tijdelijk geld via een lening als schuld en krediet. Geld dat komt en gaat, en elke keer dat het verschijnt, creëert het een klein beetje schuld voor de eeuwigheid. Eeuwige schuld voor de samenleving, eeuwige schuldenvrije geldstroom voor de bank.

De steen der wijzen

Banken creëren tijdelijk geld om de samenleving in de economie aan het werk te zetten en om voor zichzelf via rente permanente schuldenvrije inkomsten te genereren. Inkomsten die ze via de economie permanenthebben afgeroomd van het tijdelijke geld dat ze als krediet in omloop brengen. Inkomsten die in tegenstelling tot al het andere geld dat in omloop is, volledig schuldenvrij en permanent onttrokken uit tijdelijk krediet. De bank onttrekt met rente als het ware permanent waarde uit de samenleving en laat een permanente schuld in de samenleving achter.

Is het niet een mooie truc? Tijdelijk geld maken uit het niets. In de verschijningsvorm van schuld en krediet. Geld dat na afbetaling in het niets verdwijnt, terwijl de verschuldigde rente voor de bank een constante schuldenvrije permanente geldstroom creëert en voor de mensheid een eeuwige, niet terug te betalen schuldenlast?

Relevante publicaties en referenties

Wat Mario Draghi niet vertelde — de gevolgen van dit geldsysteem voor economie en ecosysteem

Money creation (Bank of England) (pdf)

2 gedachten over “Gewoon geld is een illusie, alleen rente is echt”

  1. Pingback: Bankiers leven van lucht | Krapuul

  2. Pingback: Geldcreatie en rente: Diefstal en knechting | Krapuul

Reacties zijn gesloten.