Een Educatieve Maatregel Mensenrechten, Gedrag en Omgang met anderen

Ik ben het zat. Ik heb het nu lang genoeg – meer dan lang genoeg – aangezien en getracht het te verdragen in de hoop dat het van slechts korte duur zou zijn en daarna wel weer over zou waaien: de terreur van de tokkies ofwel ‘Wilders’ verzet’ waar we hier vrijwel dagelijks over berichten. De scheldpartijen van politici aan het adres van islamitische medemensen en vluchtelingen, de vergelijking die de premier van absoluut niet alle Nederlanders waaronder ondergetekende maakt met ‘barbaren’, de valse insinuaties van louche types in net pak als Zijlstra en Buma… ik ben het meer dan zat.

Meer dan zat ben ik voorts de media die het godverdomme zelfs bestaan om onder het mom van ‘opinie’ of ‘ingezonden stuk’ misdaden als het gooien van vuurwerkbommen door terroristen naar vluchtelingen goed te praten. De zieke fantasieën over gaskamers, doodschieten en opknopen waarmee je zelfs bij de EO kunt komen om er nog wat over uit te weiden maar waarvan een of andere sukkel in de NRC het bagatelliseert met de opmerking dat het ‘virtueel’ is: zo schandelijk dat superlatieven om het te beschrijven hopeloos tekort schieten.

Raadsvergaderingen die onmogelijk gemaakt worden, burgemeesters en wethouders die met de dood bedreigd worden en zelfs de kinderen van die mensen…
Leg hen maar eens uit Bas Heijne van de NRC, dat dat alles ‘virtueel’ is. Leg het ook in Woerden maar eens uit aan de slachtoffers van de terreuraanval van een week geleden dat de tomeloze haat ‘virtueel’ is. Bij dat ‘we’ van die Heijne wil ik dood nog niet eens in de buurt gevonden worden en die Heijne zelf is misschien nog wel erger dan al die goorlappen bij elkaar.

Wat wordt er in dit land een hoop toegestaan, weggekeken, gebagatelliseerd en getolereerd als het gaat om schelden, bedreigen, criminaliseren, terroriseren van vluchtelingen. Terwijl als iemand zoals een paar jaar geleden een T-shirt draagt met de tekst dat ‘Zwarte Piet gelijk staat aan racisme’ hij in elkaar wordt geslagen door de politie. Als je een bordje draagt met ‘het is 2013’ word je zelfs in Schutzhaft geplaatst (en loog de burgemeester erover) om het ‘volksfeest’ vooral maar niet te verstoren.
‘Fuck de koning’ roepen en het OM staat meteen op stelten: kan absoluut niet! Maar oproepen tot ‘minder, minder, minder’, vergassen, vluchtelingen beschuldigen misbruik te maken van de gezondheidszorg zoals NSB’er Halbe Zijlstra (ja: NSB’er) doet, kinderen bedreigen met de dood, vuurwerkbommen… allemaal geen probleem.

Slaa-Klijn-NSBIk vind dat de grens inderdaad bereikt is voor wat betreft de stemmingmakerij, de laster en de terreur jegens medemensen die alles kwijt zijn en dachten – en mochten hopen – hier veilig te zijn. Na de oorlog werden heel veel mensen die lid waren geweest van de NSB afhankelijk van wat ze gedaan hadden en bewezen kon worden niet alleen veroordeeld tot gevangenisstraffen maar werd hen tevens het recht om te stemmen, lid te worden van een politieke partij of anderszins politiek actief te zijn voor een aantal jaren ontnomen.

Ik ben van mening dat serieus overwogen zou moeten worden mensen die raadsvergaderingen met hun gejoel en gekrijs saboteren, terroristen, politici waaronder (maar zeker niet als enigen) Zijlstra en Buma die fact-free lopen te brallen vervolgd zouden moeten worden en dat er heel goed nagedacht zou mogen en moeten worden of je dat soort tuig van de richel niet voor een behoorlijk aantal jaren hun recht om te stemmen, te publiceren, lid te worden of te zijn van politieke partijen en maatschappelijke organisaties zou moeten opschorten. Want de gedragingen waar we het hier over hebben binnen en buiten het parlement hebben niets te maken met ‘vrijheid van meningsuiting’ of ‘bijdragen aan het maatschappelijke debat.’ Ze gaan de grenzen van het normale en betamelijke al lang ver te buiten. Het is maar één ding: terreur.

Dus zou je dergelijke mensen totdat ze zich weer enigszins geciviliseerd en normaal gedragen per gerechtelijk vonnis een tijdje onder toezicht moeten kunnen plaatsen terwijl hun rechten opgeschort zijn. Ze zouden in die tijd verplicht het equivalent van een Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) die dronken bestuurders opgelegd wordt moeten gaan volgen. Bijvoorbeeld in de vorm van cursussen over mensenrechten, omgang met andere mensen en ze zouden aan het werk moeten als onbetaalde kracht in AZC’s en andere opvanglocaties. Na een paar jaar goed gedrag zou door een rechter dan gekeken kunnen worden of het verantwoord is ze weer los te laten in de maatschappij met toekenning van hun volledige rechten. Per slot van rekening krijgt een snotneus die een rolletje drop jat de eerste jaren na het vergrijp ook voor heel veel baantjes waar dat vereist is geen V.O.G. meer.

Aangezien we het hier hebben over zaken van heel wat magnitudes ernstiger zou ik zeggen: laten we hier eens over nadenken. Ik weet het het: ‘vrijheid van meningsuiting’ en zo, maar nogmaals: is het vergif over ooglidcorrecties door Zijlstra een normale bijdrage aan een debat? Of het fact-free geblaat van Buma over ‘beloofde banen en huizen’ aan vluchtelingen? Het is misbruik maken van rechten en je kunt het zelfs beschouwen als een vorm van terrorisme. Racisme, zieke fantasieën over hoe mensen op een verschrikkelijke manier om het leven te brengen, vluchtelingen die verdrinken uitschelden, laster aan het adres van mensen, bedreigingen en bommen gooien zijn geen ‘meningen.’ Dat zijn delicten. Daar kun je personen en bedrijven (De Telegraaf is ook een tijdje verboden geweest) heel goed en het liefst ook een beetje voortvarend voor vervolgen en sancties voor opleggen.

Hoe het ook is: een ‘vrijheid van meningsuiting’ die door steeds meer beschouwd wordt als een vrijbrief voor het oproepen tot geweld en haat kan ik niet serieus nemen. Een maatschappij waarin dergelijk cynisme tot norm verheven is, is niet vrij maar ziek. Doodziek. En er zijn geneesmiddelen om er iets aan te doen voordat de patiënt sterft, hetgeen onherroepelijk zal gebeuren als we de fascistische kanker van Wilders en alles wat er uit voortvloeit voort laten gedijen. Als er niks tegen gedaan wordt, loopt men straks te janken dat de genocide die plaatsgevonden heeft ‘zo erg’ was en dat het nooit meer mag gebeuren. Liever voor die tijd resoluut ingrijpen.