VNO-NCW’s Hans de Boer: ’t blijft slechts een ontzettend grote bek en goedkope kletspraat

Hans de Boer van de ‘werkgevers.’ De minderwaardige mens met een ontzettend grote bek en nog nooit iets wat ook maar enigszins van wezenlijk belang is voor wie ook gepresteerd hebbende. Mensen die in de ratrace van het neo-liberalisme, zonder dat ze er zelf ook maar enige schuld aan hebben of ook maar iets hadden kunnen doen om het te voorkomen buiten de boot vallen, uitschelden met die grote bek plus nul komma nul moraal en fatsoen van hem, dat kan hij als de beste. Om vervolgens heel lafjes zijn NSB-keutel in te trekken als een klein bang konijntje in de schijnwerpers van de maatschappij die – gelukkig en in elk geval nog voor een deel – zijn vunzige praatjes niet accepteert.

Waar was deze meneer toen er bij de EO een nazi – pardon: bezorgde burger – zat die in feite tot moord opriep met haar opmerking op social media dat molims aan bomen moesten bungelen? Toen heb ik Hans de Boer van het VNO-NCW met zijn grote waffel niet gehoord. Evenmin heb ik Hans de Boer gehoord toen de Führer der tweedekansnazi’s opriep ‘verzet te plegen’ en het al heel gauw kwam tot terreur middels o.a. doodsbedreigingen aan het adres van mensen die vluchtelingen nog wel menselijk wensen te bejegenen. Deze ‘flinkerd’ heb ik al helemaal niet gehoord toen het in Woerden bijna tot doden kwam omdat terroristen met nitraatbommen getraumatiseerde vluchtelingen te lijf gingen.

Nu de rest van de wereld vol weerzin en walging ziet hoe er in Nederland door vrijwel alle politici en media een ware oorlog wordt gevoerd tegen vluchtelingen en islamitische medemensen (en er blijk van geeft niet te accepteren wat zovelen waaronder de premier kennelijk hier normaal vinden) en bijgevolg de portemonnee in het geding dreigt te raken hoor je Hans de Boer van het VNO-NCW ineens ook. Mensenlevens die op een haar na verloren zijn gegaan door toedoen van Wilders en zijn terroristische bende (plus al die andere politici en zogenaamde journalisten bij de zogeheten ‘main stream media’ die hun kans schoon zagen door mee te liften op de bruine golf) zijn de moeite van het bespreken blijkbaar niet waard. De portemonnee, die is pas belangrijk.

Wat Hans de Boer van het VNO-NCW had moeten doen – en al lang had moeten doen – is samen met zijn vrienden van het MKB in alle bedrijven via video-boodschappen, nieuwsbrieven, pamfletten bij koffieautomaten, personeelsblaadjes en bedrijfsbijeenkomsten in kantines aan het personeel duidelijk maken dat de degene die betrapt wordt op racistische uitingen binnen of buiten ‘de toko’ of op het oproepen tot geweld en het plegen ervan, ongeacht zijn verdere staat van dienst of functie subiet ontslagen wordt. Dat hij of zij nooit weer ergens aan het werk komt en in samenwerking met het Openbaar Ministerie strafrechtelijk vervolgd zal worden. Want racisme, vreemdelingenhaat en aversie jegens vluchtelingen zijn geen ‘meningen’ of ‘zorgen’, dat zijn delicten.

Dat duidelijk maken aan al die hardwerkende Nederlanders zou heel wat effectiever en vooral ook een stuk menselijker en geloofwaardiger zijn geweest dan kletspraat te verkopen en te janken over de centjes bij een omroep uit de stal van het TMG-concern dat zelf onderdeel is van het fascistische probleem in dit land. Ik heb niet vernomen dat iets dergelijks gebeurd is.

Precies daarom vind ik Hans de Boer van het VNO-NCW nog steeds een minderwaardig mens met een ontzettend grote bek.