De misplaatste pretenties van een nul

De Minister (je schrijft het geloof ik met een hoofdletter) van lege dozen, feesten, partijen en andere onzinnige aangelegenheden Plasterk heeft besloten de grondwet van Nederland in het Arabisch te laten vertalen voor de vluchtelingen die hier hopen op veiligheid en als het even kan – hoewel die kans soms heel klein lijkt gezien wat er bijvoorbeeld in Steenbergen en Woerden is gebeurd – wat warmte en gastvrijheid. Je kunt je afvragen of deze van regeringswege besloten handeling zinvol is aangezien deze zelfde regering voornemens is vluchtelingen officieel en in weerwil van artikel 1 van de te vertalen grondwet te verklaren tot Untermenschen, hen op te hokken in containers (de stap naar een met prikkeldraad omheind getto is dan niet zo heel groot meer voor een eventueel regime-Wilders) en uit te sluiten van sociale voorzieningen.

CDA’er Jan Dirk van den Borg, fractievoorzitter te Apeldoorn van de partij waar men het moreel geheel juist vindt een hek om een land of werelddeel te plaatsen, mee te doen aan een massamoord welke zijn gelijke niet heeft gehad sinds de Tweede Wereldoorlog en waar men de christelijke reet afveegt aan het Vluchtelingenverdrag van 1951, is uitgesproken:

2015-10-20 JvdBorg vervuilt grondwet

Eén van de mooiste talen ter wereld, het Arabisch, is in de optiek van deze randdebiel ‘vervuiling.’ Net zoals hoofddoeken ‘kopvodden’ zijn volgens de politicus die enthousiast de jongste ‘wapenfeiten’ van zijn om verkrachtingen joelende stoottroepen rondtwittert. Jan Dirk van de Borg is geen haar beter dan die hufters die gisteren heel fatsoenlijk joelden om de verkrachting van een dame die blijk gaf van empathie jegens in ontstellende nood verkerende medemensen. Middels taal ‘de ander’ ontmenselijken, het zal onherroepelijk leiden tot genocide.

O ja, was Ronald Plasterk niet de werkgever van Leon Sinke en Gerard van Hulzen? Misschien is het verstandiger eerst politici waaronder Plasterk zelf en die debiel uit Apeldoorn maar eens wat cursussen over de grondwet en mensenrechten op te leggen in plaats van toe te staan dat dit soort lui zich te buiten gaan aan misplaatste pretenties. De misplaatste pretenties van een nul, dat prachtige en belangrijke cijfer (een van oorsprong Arabisch woord) waarmee de Arabische wereld ‘onze’ taal en cultuur als ook de wiskunde verrijkt heeft en in staat stelde tot enorme bloei te komen.