De Oostduitser en de “settler” weten het zeker: de moefti heeft het gedaan!

De ideologen die de verdrijving van de Palestijnen tussen 1947 en nu willen witwassen is geen verzinsel te min:

“In wezen leidde [de moefti van Jeruzalem] ook de holocaust van de Joden in de Arabische landen, Daar was een proces gaande net als wat in Europa plaatsvond: discriminerende wetgeving, het beroven van Joden, het instellen van Joodse Raden, het inrichten van werkkampen en tenslotte zouden er ook vernietigingskampen worden ingericht.

Dit werd alles tegengehouden dankzij Operatie Toorts, de Amerikaanse en Britse invasie van Frans Noord Afrika in 1942.”

Dus de moefti van Jeruzalem heeft nu ook al zeggenschap over de Franse koloniën in Noord-Afrika gehad. Als het beschrevene al klopt (ik hoor dit voor het eerst en heb toch moderne geschiedenis van het Midden-Oosten gehad op de universiteit, maar ja, welke hè), zou Vichy-Frankrijk hier niet mee te maken hebben gehad? Welke “Arabische landen” hadden zeggenschap buiten Europese koloniale machten om?
Een zekere Yosef Sharvit, historicus aan de Bar Ilan universiteit, aan het woord op een Israëlische propagandasite ter ondersteuning van het verhaal van Netanjahoe over de moefti die het allemaal op zijn geweten heb, heusjeswaar.
800px-Settlers-onlyRoadSharvit is een hedendaagse landdief, “kolonist” bij Hebron, die vindt dat het onzin is te spreken over een joodse wijk daar – die hele stad is joods. De bijbel heeft namelijk toch gelijk. Er zijn niet veel universiteiten die dergelijke historische redeneringen honoreren verder.
De andere autoriteit terzake de schuldigheid van “de moefti” die wordt aangehaald in “Israel International News”, Wolfgang Schwanitz, is een naamgenoot van het laatste hoofd geweest van de Sicherheitsdienst van de ehemalige DDR. Zeg mij wie uw vrienden zijn…
(Doodgecheckt verhaal, jammer..)
Afbeelding: weg alleen-voor-Joden naar de “kolonie” Kirjat Arba bij Hebron, woonplaats van onze historicus
Foto: ISM Palestine