Politici, kap met het haatblog van Bert Brussen!

Als kerken en religieuze figuren zich verzetten tegen onrecht begaan door een oppermachtige staat of groep van staten, is dat vaak een machtig wapen in die strijd tegen dat onrecht en niet zelden leidt dat tot resultaat.
Denk maar aan bisschop Desmond Tutu en zijn aandeel in de strijd tegen de apartheid in Zuid Afrika.
Hitlers moordprogramma dat bekend zou komen te staan onder de naam ‘Aktion T4’ kwam ten einde toen de kerken in juli 1941 openlijk blijk gaven van protest.

Op 1 november houdt de Protestantse Diaconie in Amsterdam een herdenkingsbijeenkomst voor de vluchtelingen die omgekomen zijn tijdens hun vlucht naar Europa.
Ik vind dat een uitstekend initiatief en ik denk dat weinigen die iets om een ander geven daar iets tegen kunnen hebben.
Hoe meer mensen zich verzetten – al of niet in georganiseerd verband – tegen het gruwelijke onrecht dat de Europese leiders kunnen stoppen maar niet willen stoppen, hoe beter of het is.
Er moeten geen muren en hekken om Europa maar er moeten veilige routes gecreëerd worden naar Europa, mensen moeten in waardigheid hier worden opgevangen in plaats van bloot komen te staan aan de terreur van ook onder andere Bert Brussen en Arnold Karskens met hun laster, haat en andere laag-bij-de-grondse valsheid.
Want geheel voorbij het eigen gelijk vindt ontstellende lafbek Bert Brussen veilig vanachter zijn toetsenbordje en ver weg van al het leed aan de buitengrenzen van Europa het nodig zowel vluchtelingen als hen die met vluchtelingen begaan zijn even in het gezicht te spugen:

2015-10-24 TPO Vluchtelingen

Iets dergelijks kun je natuurlijk verwachten van een ranzig en mensen verachtend blog dat mensen uitscheldt voor rifapen en waar geestelijk gemankeerden rondlopen die mensen een proces aan willen doen wegens moord omdat ze ….vluchtelingen helpen.
Maar wordt het niet zo langzamerhand echt eens hoog tijd dat politici en vooraanstaande leden van politieke partijen die de deur plat lopen bij dat fascistische haatblog zich eens achter de oren gaan krabben en zich gaan afvragen of ze nog wel iets met dergelijke sites te maken wilen hebben?
Als Ronald van Raak en Harry van Bommel van de SP nog iets van fatsoen in hun donder hebben houden ze zich van nu af aan verre van de Schreibtischmörder à la Brussen en consorten die mede het klimaat hebben gecreëerd van grof geweld tegen vluchtelingen zowel aan de grenzen van Europa als dichter bij huis.
De haat en de waanzin op dergelijke sites (wat ik schrijf geldt even zo goed voor dat Sarah Palin fan forum ‘Jalta’ en die onrendabele drek van het concern dat ooit schreef over ‘het joodse vraagstuk’ GeenStijl) hebben niets te maken met meningen die in alle vrijheid verkondigd mogen en kunnen worden maar alles met delicten. Want haat, racisme, aanzetten tot haat en geweld zijn nou eenmaal geen meningen, het zijn delicten.
Daar kunnen politici maar beter zich verre van houden. Al was het maar omdat ze al genoeg hebben om zich later voor te moeten verantwoorden.