Informatieve berichtgeving in Nederland over Kosovo

300px-Camp_bondsteel_kosovoVoor nieuws over het grote boze buitenland – waar buitenlandse koeien grazen, buitenlandse lupine wordt geteeld en waar opvallend veel buitenlanders wonen – kan men beter buitenlandse bronnen gebruiken. Buitenlanders weten namelijk het beste hoe het met het Buitenland zit. Het Buitenland begint bij Wuustwezel en Elten, het is opvallend hoe je in dat Buitenland wordt toegesproken als volwassene, het verschil merk je vooral als dat medium, zoals in België, ook Nederlands hanteert.

Het verschil is zo uiterst pijnlijk te merken in een bericht als dit over Toestanden in Kosovo. Daar wordt in het “parlement” letterlijk gevochten over de mogelijke rechten van de Servische bevolking. Ik hoop dat u het ook opvalt – ik verwacht eigenlijk niet anders – hoe u als kleuter wordt toegesproken door de naamloze stagiaire die dit verhaal in elkaar heeft mogen of moeten flansen.

Wat wordt niet vermeld?
– Het “onafhankelijke” Kosovo is afgedwongen van Servië door middel van twee maanden bombarderen, waardoor de infrastructuur en de industrie van Servië uitgeschakeld is. De aanleiding tot deze bombardementen (voorjaar 1999, oei, dat is lang geleden, toen waren de kleuters die toegesproken worden door de NOS er nog helemaal niet natuurlijk) was de Dreigende Genocide op Albanezen die het Verschrikkelijke Regime in Belgrado zou gaan plegen. Dat moest voorkomen worden uiteraard! Met bombardementen! Waartegen die Vreselijke Serviërs geen verweer hadden!
De Groene minister van buitenlandse zaken van Duitsland kwam geheel belangeloos met een knullig getekend kaartje hoe de genocide uitgevoerd zou worden. Operatie Hoefijzer. Er was een soort hoefijzer getekend om de grens van de (autonome) provincie Kosovo en dat hoefijzer zou genocide gaan plegen. Dit internationaal-politieke gefröbel heeft school gemaakt: Colin Powell heeft ook zoiets gedaan om de invasie in Irak aan te kondigen. En Bibi Netanjahoe heeft de kroon op dit soort werk gezet door een bommetje te tekenen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat het werken aan De Bom in Iran moest illustreren. Wat dat betreft is het net de NOS, die Wereldleiders.

Opmerkelijk is dat die minister van buitenlandse zaken van Duitsland nog steeds serieus wordt genomen al is zijn partij verder uitgerangeerd. Goed, hoe dat Kosovo tot stand is gekomen wordt niet uitgelegd aan de kindertjes bij de NOS.

– Dat er na die heilzame bombardementen de grootste basis van de VS in Europa is ingericht, Camp Bondsteel (afbeelding), hoeft u niet te weten. Of die basis genoemd is naar de voorraden ijzer die onder andere te winnen zijn in Kosovo is niet duidelijk.

– Dat de schermutselingen in het “parlement” van Kosovo gaan om de voltooiing van etnische zuivering hoeft u ook niet te weten. De joden zijn het land uitgegooid, de etnische Turken, de andere Slavischtaligen en nu moet er definitief afgerekend worden met de laatste Serviërs. Daar is de EU blijkbaar tegen. Een mens begrijpt het niet…

– Dat Kosovo vooral een doorvoerhaven is voor heroïne en andere zware drugs, onder het waakzaam oog van die VS-basis, dat hoeven we ook niet te weten van de NOS. Het gaat om de kleurrijke gebruiken in dat parlement, begrijpt u.
O ja, de Albanezen zijn in doorsnee moslims. Ook dat hoeft niet vermeld te worden want die schilderachtige gewoonten als eieren gooien in dat parlement hebben daar niets mee te maken. Tenzij de NOS vindt dat dit wel zo is, maar dit geldt niet voor Kosovo, want dat hebben “wij” door middel van bombardementen bevrijd.

Verder nog vragen, kindertjes? Gunst, ik was vergeten jullie te tutoyeren.