Geldcreatie

Hierbij wil ik graag reageren op het artikel “Onzin te koop”. Na lezing hiervan blijf ik op mijn standpunt staan dat banken geen geld creëren. Een “bank” is pas een bank wanneer die een bankvergunning krijgt. Deze vergunning wordt na een aantal andere afwegingen afgegeven als er voldoende eigen vermogen (buffer) aanwezig is. Zodra de vergunning er is kan de bank geld uit gaan lenen. In eerste instantie slechts zijn eigen vermogen, maar omdat het om een bank gaat mag deze geld van derden aan trekken. Dit geld gaat de bank vervolgens uitlenen, maar zal dit alleen doen als er voldoende zekerheden tegenover staan om zijn risico af te dekken.

Vervolgens kan het zijn dat de bank met de klant toch het schip in gaat. Dit zal de bank uit de stroppenpot afboeken. Als dit onvoldoende is zal het van het eigen vermogen afgeboekt worden. Als ook dit onvoldoende is gaat de bank failliet. Als een bank geld kan creëren hoeft ze nimmer failliet te gaan. Maar de geschiedenis heeft geleerd dat menig bank het loodje heeft gelegd. Rara hoe kan dat?

De verwarring ontstaat mogelijk hierdoor. De bank verstrekt een lening. Het geld wordt op de rekening van de klant geboekt. Voor de balans van de bank is dit neutraal. Maar nu gaat de klant het geld opnemen en zit de bank met een gat in zijn balans. Dit gat kan alleen gevuld worden met geld van derden. Verder lijkt het zo dat de bank geld creëert als het zijn buffer verlaagt. Met een lagere buffer kan er meer krediet verleend worden, maar zullen er extra middelen aan getrokken moeten worden om de balans sluitend te krijgen.

Tenslotte zijn er mensen van mening dat als het bij de bank geparkeerde geld weer in omloop wordt gebracht dit geldcreatie is. Dit is natuurlijk onzin. Het zou betekenen dat als ik mijn spaargeld niet naar de bank breng, maar het aan iemand uitleen, ik geld aan het creëren ben. De bank is alleen maar tussenpersoon om de risico’s te spreiden.