Het volk is fascistisch

Hoogstwaarschijnlijk vanwege vluchtelingenopvang in Oostknollendam – what’s in a name? – is de auto van een GL-raadslid en een van diens vrouw in brand gestoken. Op Krapuul is daar eerder al aandacht aan besteed (hier en daar). Het geweld van extreem-rechts onder stilzwijgend aanvuren van Wilders – stil omdat hij geweld veroordeelt, ofschoon hij oproept in verzet te komen tegen oorlogsvluchtelingen – loopt inmiddels de spuigaten uit.

Extreem-rechts beroept zich bij zijn daden op het volk. Het volk zou de politieke bestuurders niet meer pruimen. Een willekeurig ‘reaguursel’ van een ‘bezorgde burger’ op een bericht op TPO over randdebiele acties met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek – inclusief de schijnbaar verplichte grammaticale fout – getuigt van deze gedachtegang.

De bestuurlijke politiek correcte elite oogst wat men heeft gezaait! Op actie volgt reactie! De heftigheid van die reactie zal enkel toenemen! Een logisch gevolg van dom beleid! Het volk slaat terug!

Een essentialistisch beschouwen van het volk als een eenheid is een wezenlijk kenmerk van fascisme: het streeft naar sociale eenheid en de opheffing van alle bestaande klassen- en belangentegenstellingen. Iedere poging tot opheffing van alle tegenstellingen leidt onherroepelijk tot totalitarisme. Om totalitarisme te vermijden hebben we democratie uitgevonden: in beginsel het middel om belangentegenstellingen op geordende wijze te beheersen.

In democratie draait het wezenlijke belang om ieder mens; het volk is hoogstens een praktisch construct in bepaalde situaties. Iedereen die zich beroept op het volk voor rechtvaardiging van zijn overtuiging gebruikt, misschien zelfs onbewust, de fascistische idee. Ook sommige linkse bewegingen of partijen mogen zich daarvan beter bewust zijn.