Nu is het echt tijd je zorgen te gaan maken

Eergisteren vond er in Wormerland een terreuraanslag plaats door ‘bezorgde burgers’ die volgens Alexander Pechtold van de ‘nette PVV’ ’terechte zorgen’ hebben.
Bij die aanslag gingen twee auto’s in vlammen op maar er hadden doden kunnen vallen.
Naar aanleiding daarvan hebben de fractievoorzitters in de Tweede Kamer een open brief geschreven onder de titel ‘Stop met intimideren en bedreigen.’

Met die brief is van alles mis. Al was het maar omdat alle ondertekenaars in meer of mindere mate medeschuldig zijn aan het veroorzaken en in stand houden van de oorlogen in het Midden-Oosten. En waar ze het idee vandaan halen dat ze überhaupt nog menen ergens toe te kunnen oproepen of een ander de les te lezen, is mij een raadsel. Verder doet die brief denken aan die poster van vorig jaar over het vermeende of werkelijke anti-semitisme in Nederland die in omloop werd gebracht toen het geweld van genocide-staat Israël tegen de vrijwel weerloze bewoners van het getto van Gaza op zijn hoogtepunt was: je wil dood nog niet eens bij het zootje gajes dat die brief getekend heeft destijds in de buurt gevonden worden.
Nu we het er toch over hebbenn: één van de ondertekenaars van die brief van de fractievoorzitters is Kees van der Staaij van nazi-collaborateurspartij SGP. Hij vindt net als de nazi’s van weleer genocide een prima plan en in elk geval vindt hij het iets om smakelijk over te lachen.
Dát vind ik pas bedreigend.
Wie met zo iemand in een lijst onderaan een brief aangetroffen wil worden, moet zich volgens mij ernstig zorgen maken over zijn eigen moraal.

Er is in Nederland een generatie die zenders op t.v. heeft waarop een heleboel rotzooi de huiskamer binnenkomt.  Buma en zijn nazi-vrienden.
Er is in Nederland een generatie die zenders op t.v. heeft waarop een heleboel rotzooi de huiskamer binnenkomt. Buma en zijn nazi-vrienden.
Dat is overigens precies wat er aan de hand is in Nederland: moreel leiderschap ontbreekt volkomen.
Twee andere ondertekenaars van die brief, Buma en Zijlstra, hebben er alles aangedaan om het vijandige en gewelddadige klimaat jegens islamitische medeburgers en vluchtelingen te creëren.
Met hun van de pot gerukte hetze jegens hen die mede door hun toedoen alles kwijt zijn geraakt.
Ook met die twee – die vervolgd zouden moeten worden wegens aanzetten tot geweld – in één lijstje staan, lijkt me geen aanbeveling als het gaat om iemands integriteit en fatsoen.

Of wat te denken van een xenofobe lamstraal als die Roemer in wiens SP mensen zitten rondlopen die kind aan huis zijn bij een haatblog dat mensen uitscheldt voor ‘rifapen’ en die met notoire racisten en schedelmeters op de foto gaan.

‘Bezorgde burgers worden voor racisten uitgemaakt’ heet het in die brief.
Je moet maar durven. Je moet maar durven. Het racistische en gewelddadige schorem, het lowlife dat dagelijks op social media fantaseert over het in brand steken van moskeeën, bij de EO mag komen omdat ze moslims het liefst aan een boom zien bungelen, ouwehoert over het vergassen van mensen en het doodschieten van vluchtelingen ‘bezorgde burgers’ noemen.
‘Bezorgde burgers’ met hun obsessie met seksueel geweld jegens vrouwen die blijk geven van empathie.
‘Bezorgde burgers’ die vuurwerkbommen gooien naar getraumatiseerde vluchtelingen….

Terroristen zijn het en met hun epistel scharen de ondertekenaars zich aan de zijde van die terroristen.
Ze scharen zich aan de zijde van hen op wier conto al het verbale en fysieke geweld uitsluitend en alleen komt.
Geweld waartoe hun geblondeerde Führer ik weet niet hoe lang heeft opgeroepen en aangezet en waarbij de overige ondertekenaars van dat vod hem op zijn minst zijn gang hebben laten gaan zo niet hebben aangemoedigd bij verschillende gelegenheden.

Je moet maar durven degenen die zo langzamerhand met gevaar voor eigen leven blijk geven van menselijkheid de les te lezen als politici die gewoon stuk voor stuk ordinaire handelsreizigers in haat en empathieloosheid zijn waar geen zinnig woord zonder dat de hypocrietheid er vanaf spat uitkomt.
Vluchtelingen, islamitische medeburgers, mensen met empathie en een mening die niet past in het straatje van de bruine hordes hebben na dit vod van de fractievoorzitters der Tweede Kamer pas echt reden zich zorgen te maken.

3 gedachten over “Nu is het echt tijd je zorgen te gaan maken”

  1. Pingback: Wilders’ verzet: nieuwe terreuraanslag vluchtelingen | Krapuul

  2. Pingback: SS-verheerlijker: ‘jodenster’ weer invoeren | Krapuul

  3. Pingback: De prijs van veronachtzaamde universele mensenrechten | Krapuul

Reacties zijn gesloten.