Medeplichtig aan oorlogsmisdaden

Bijgaand artikel verscheen eerder op Anarchiel.com.

door Hans Vogel
Het ABP laat sinds enkele weken de pensioenpremies van bijna 3 miljoen “klanten” beheren door de Carlyle Group, een boevenbende die investeert in alles wat fout is en grof verdient aan de misdadige neokoloniale ondernemingen van de VS in Irak en Afghanistan. In Irak zijn al meer dan een miljoen mensen vermoord door de barbaarse horden uit de VS. Afghanistan loopt op dit punt nog wat achter (ca. 100.000 doden tot op heden), maar maakt u zich geen zorgen. Als klant van het ABP zult ook u straks leuk kunnen verdienen aan de dood van onschuldige kinderen, vrouwen en grijsaards.
Wie enig moreel besef heeft, kan er geen genoegen meenemen dat hij of zij door het ABP tot medefinancier van oorlogsmisdaden wordt gemaakt. Voor mij was de maat vol. Om te beginnen was het ABP al een club van incompetente knutselaars en beunhazen die de overheid naar hartelust in de kas liet graaien. Bij het ABP was uw pensioen al niet meer veilig sinds de privatisering in 1996. Gedekt door beschermende wetgeving die het onmogelijk maakt om uw geld weg te halen, is deze club van amateurs vervolgens in aandelen gaan speculeren. Gevolg: miljarden aan verliezen en gederfde inkomsten. Nu hebben ze u tot medefinancier van oorlogsmisdaden, en dus tot medeplichtige gemaakt. Dat kunt u niet over uw kant laten gaan. U bent moreel verplicht uw geld terug te eisen.
Dat kunt u doen door de onderstaande brief te kopiëren, te voorzien van de toepasselijke datum- en persoonlijke gegevens en deze op te sturen naar het ABP. Hoe meer mensen deze brief sturen, des te beter! 
Bestuur ABP
t.a.v. De heer C.A.M. Michielse, secretaris
Oude Lindestraat 70
6411 EJ Heerlen  
Datum
Geacht bestuur,
De op mijn salaris ingehouden pensioenpremie is altijd overgemaakt naar en beheerd door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dat was eigenlijk geen probleem want het ABP had een goede reputatie en voerde een verstandig en voorzichtig beleid.
Na de privatisering in 1996 is het ABP van de voorzichtige koers gaan afwijken. Indien dat zou hebben geleid tot hogere rendementen zou niemand hiertegen bezwaar kunnen aantekenen. Het tegendeel is echter het geval. Inmiddels is als gevolg van uw wanbeheer de dekkingsgraad van het ABP tot onder het wettelijk vereiste minimum gedaald.
Niet alleen heeft het ABP toegelaten dat de Nederlandse regering flinke grepen uit de kas deed. Blijkens de uitspraken van Jean Frijns, oud-directeur beleggingen van het ABP (‘Overheid plunderde pensioenreserves ABP’) in Trouw van 26 november 2010, alsmede van de voormalig financieel directeur van het ABP, Jan van de Poel in Het Parool van 24 december (‘Regering deed greep uit kas ABP’) ging het om reusachtige bedragen. Waarom heeft het ABP dit niet verhinderd? Was u zich niet bewust van de verplichtingen tegenover uw onvrijwillige klanten?
Het ABP heeft ook sinds de privatisering meer dan voorheen in aandelen, hedge fonsen en equity funds belegd. Met beschamend slechte resultaten.
Via de pers heb ik er tevens nota van genomen dat het ABP de private equity firma AlpInvest onlangs heeft verkocht aan de Carlyle Group uit de VS. Ik vind dit een ongehoorde schanddaad en ik ben hier werkelijk woedend over. Voor mijn geweten is dit onverdraaglijk.
Nu beheert de Carlyle Group dus MIJN pensioengelden. Gezien de nauwe betrokkenheid van de Carlyle Group bij de illegale acties van de VS in Irak en Afghanistan en de deelneming in Carlyle van toonaangevende VS-politici die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden, kan deze firma niet anders worden gekwalificeerd dan als criminele organisatie die zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan. Met andere woorden u heeft mij (zonder mij erin te kennen) tot medefinancier gemaakt van moord en allerlei andere misdaden. Wat bezielt u? Schaamt u zich niet?
Blijkens de historiek van het ABP sinds de privatisering zijn mijn pensioengelden niet veilig bij uw fonds. Aan een instelling die de ene beoordelingsfout na de andere maakt, die de verkeerde beslissingen neemt,  die toelaat dat de overheid haar kas plundert, die malverseert, misleidt en oplicht en die bovendien zaken doet met criminele organisaties, wil ik mijn pensioengelden niet toevertrouwen.
Aangezien ik zelf een veel beter inzicht heb in de markt en de economische ontwikkeling op korte en middellange termijn dan het ABP, wil ik mijn pensioengelden zelf beheren.
Ik zeg hierbij mijn vertrouwen op in het ABP en ik eis dat u ogenblikkelijk mijn pensioentegoed weghaalt bij AlpInvest (dus bij de Carlyle Group) en dit voor het einde van deze maand per cheque naar mij toestuurt op het hieronder vermelde adres.
Naam
Adres
Noot: Aangezien AlpInvest een joint venture was van ABP en PGGM kunt u als klant van PGGM eenzelfde soort brief versturen naar: CEO PGGM Martin van Rijn, Postbus 117, 3700 AC Zeist.