Betalen voor Mereltje en Robert-Jan? Bedankt!

„Henk en Ingrid betalen voor Mohammed en Fatima en hebben daar genoeg van”, aldus De Jong.

Aan het woord een zekere Léon de Jong, geachte afgevaardigde namens de Stichting Geert Wilders (ga mij niet vertellen dat u wel al eens van hem gehoord heeft). Het is weer eens tijd voor een spoeddebat, de lievelingsbezigheid van de bruine coalitiepartijen. Het gaat nu over bijstandsfraude “van allochtonen” en de kop van het artikel waarnaar gelinkt wordt luidt dan ook voor de duidelijkheid: Spoeddebat over zwarte scholen.

Kijk, met dit soort spreuken begint de etnische schoonmaak. Het was nog maar kort geleden, omstreeks 1990, toen vanuit Slovenië, de rijkste deelstaat van Joegoslavië, gehuil opstak dat men eigenlijk niet meer wilde opdraaien voor die armoedzaaiers in Kosovo en Macedonië. Nou hoop ik niet dat ik nog even moet gaan navertellen hoe het verder is gelopen tengevolge van deze onwil.

Veel dichter bij huis vanuit Nederlands perspectief klinkt het geblaat dat Hugo en Lieve het verrekken nog te betalen voor die armoedzaaiers van een Pierre en Marie. Het onbegrijpelijke hiervan vind ik altijd dat er blijkbaar geen bezwaar is tegen het dokken voor Willem en Mieke. Solidair? Ja maar alleen met eigen soort. En die Anderen, daar ben ik niet solidair mee.

Want de geachte afgevaardigde, domme racist [pleonasme] zoals te verwachten, heeft het niet over fraudeurs in het algemeen. Hij heeft het over Mohammed en Fatima, voor wie Henk en Ingrid niet meer willen betalen. Henk en Ingrid betalen natuurlijk graag voor Evert en Claire. Vraag mij niet waarom zij hun dierbaarder zouden zijn dan Mohammed en Fatima.

Waar het eenvoudigweg om gaat: waar ongestraft zo gepraat mag worden ligt de etnische “zuivering” op de loer. De afschaffing van de solidariteit in het algemeen, waarop het uitkeringenstelsel van huis uit berust, is dan ook niet ver meer. Met fraude – altijd laakbaar, maar aan geen enkele etniciteit gebonden – heeft zo’n kreet namelijk verder niets te maken.

6 gedachten over “Betalen voor Mereltje en Robert-Jan? Bedankt!”

 1. Die “anderen” zijn overigens net zo goed mensen die hier doorgaans hun hele leven wonen.

  De grote bedrijven die indertijd hier gastarbeiders naartoe hebben gehaald hebben ook nooit betaald voor de grote groep ongeschoolde werklozen en arbeidsongeschikten die zij hebben gecreëerd. Nederland heeft nog altijd een grote onderklasse omdat onze bovenklasse in de jaren 50 en 60 er een beetje van baalde dat de lonen hier hoog waren vanwege schaarste op de arbeidsmarkt. Een schaarste die gewoon had kunnen worden opgelost als de confessionelen niet zo tegen vrouwenemancipatie waren geweest. De schuld wordt echter gegeven aan de mensen die indertijd zijn geronseld als goedkope arbeidskracht en hun afstammelingen; niet de ronselaars die te gierig waren om dit probleem binnen de landsgrenzen op te lossen.

  De huidige bovenklasse heeft ons de krediet crisis gegeven. Gaan zij daarvoor betalen? Nee, natuurlijk niet. Dat mogen Henk, Ingrid, Mohammed en Fatima gaan doen en met hen de rest van modaal en beneden modaal.

  Deze regering heeft als doel om ervoor te zorgen dat de werkelijke schuldigen aan maatschappelijke problemen buiten schot blijven. De VVD is de zetbaas voor VNO NCW en Wilders komt daar ook vandaan.

  Het is een oude truuk van de bovenklasse: zet de middenklasse en arbeidersklasse op tegen minderheden zodat ze vergeten wie hun werkelijk naait.

 2. Het leuke is dat de Telegraaf toegeeft dat er niet echt een groot probleem is.

  In Turkije is veruit het meeste onderzoek verricht naar vermogensfraude door mensen in de bijstand. In 2009 werd in dit land 7,4 miljoen euro aan bezit getraceerd. Dat was minder dan de 8,9 miljoen euro aan vermogen dat in 2007 werd gevonden. In Marokko werd in 2009 2,5 miljoen euro aan bijvoorbeeld huizen en grond aangetroffen. Dat is het hetzelfde bedrag als twee jaar eerder.

  Om hoeveel huizen van hoeveel uitkeringsgerechtigden gaat het hier? Ik weet dat onroerend goed en grond wat goedkoper zijn in die landen maar het lijkt me sterk dat dit om meer dan een paar honderd huizen gaat.

  Is dat niet een indicatie dat uitkeringsfraude in verhouding waarschijnlijk geen groter probleem is bij etnische minderheden? Hoeveel verzwegen bezit werd er bij autochtone Nederlanders gevonden en hoe verhoud zich dat?

 3. Mirjam Sterk van het CDA doet ook een duit in het populistische zakje

  Sterk stelde dat draagvlak belangrijk is voor de sociale zekerheid. „Het is fnuikend als mensen in de bijstand hele appartementencomplexen blijken hebben in Turkije

  Hele appartementencomplexen? In hoeveel gevallen kwam dat voor? Het lijkt mij sterk dat je dit zelfs in Turkije of Marokko onder de twee ton lukt. Waarschijnlijk is het zelfs veel duurder. We hebben het hier over sanitair en elektra voor 20 of meer wooneenheden. Als 5 mensen dat doen dat zit je al minimaal op een miljoen.

  Een huis bouwen in Marokko kost je doorgaans zo’n 30.000 euro als het om een gezinswoning gaat. Het lijkt mij heel sterk als van die 2,5 miljoen meer dan honderd huizen zijn gebouwd. In Turkije is het dan hooguit 300 als daar tenminste geen hele complexen bij zitten.

  Ja, Fraude is altijd verkeerd maar is dit echt nou zo schokkend?

 4. #1

  Grondig mee eens dat de wilders gedoog hetze de aandacht van wie er door de VVD weer verder genaaid worden afleidt, m.a.w. het komt rutte en wilders goed uit.
  How about this one? .
  Het beproefde democratisch middel om burger rellen tegen te gaan is om de middenklasse in ere te houden en armoede te bestrijden..
  Terugkomend op een andere uitwisseling zou china hier mee bezig zijn, verschil tussen extreem rijke bovenlaag met daaronder aan het uiteffenen zijn en meer repsect voor mensen rechten aan het opbrengen zijn. Als opkomend imperium kan men geen burger rellen lijden so to speak.
  Huidig kabinet pakt jan modaal en daaronder die al gepakt waren door VVVD beleid onder Balkenende, terwijl wilders de schuld daarvan in de schoenen van moslims schuift.
  Het is een uiterst vuil machts spel van beiden, visielooos, a sociaal, verdere afbraak en verhuftering. van de samenleving..

 5. @Arnold, scherp gezien en Sofia ook:

  “Spoeddebat over zwarte scholen.
  Kijk, met dit soort spreuken begint de etnische schoonmaak.

  Het is tijd dat er hoog en duidelijk wordt gezegd dat de politiek van PVV als enige doel etnische schoonmaak heeft. Het rest zijn ordinaire leugens.

 6. Hufterkabinet!
  Een week of wat werd nog bekend gemaakt ‘tussen de soep en de errepel door’ , dat er een belasting verlaging kwam voor mensen met een huis van een milhoen en amper een week later word bekend dat men wil gaan bezuinigen op de meest kwetsbaren in de samenleving.
  Who cares about die 5 centen belasting geld van henk en ingrid.
  Die krijgen zelf ook een oor aangenaait , dat dan weer wel.

  Ow ja je moet niet denken dat die kwetsbare groepen iets hier tegen kunnen ondernemen , de zaak plat leggen is er voor die stumperts niet bij.
  Misschien moeten ze massaal maar de gemeente huizen gaan bezetten ofzo.

Reacties zijn gesloten.