Immigratie neemt toe, net als emigratie

Dit is een gastbijdrage van vandyke.

De voorlopige migratiecijfers van 2010 laten een voortzetting zien van het beeld zoals dat sinds 2002 is te zien: veel meer arbeidsmigranten en hogere immigratie en emigratie. Het belang van de moslimlanden in de totale immigratie is zeer sterk afgenomen.

Volgens vandaag gepubliceerde voorlopige cijfers van het CBS is de immigratie toegenomen in 2010 van 147 naar 150 duizend .  De emigratie steeg ook van 112 naar 118 duizend en dat resulteerde in een daling van het migratiesaldo van 3000 in 2010 ten opzichte van 2009.

Uiteraard wordt er al overal geroepen dat het allemaal kansarme moslimfundamentalisten zijn die immigreren en dat het de arme hardwerkende Henk & Ingrids zijn die het land ontvluchten. Zoals vrijwel altijd in dit dossier is de werkelijkheid anders.

De tabel met de –voorlopige– gegevens van het CBS geeft geen optellingen naar herkomstgroep of nationaliteit, maar alleen naar geboorteland. Het aantal landen dat in de tabel zit is maar 29 en een belangrijk land als India ontbreekt bijvoorbeeld helemaal. Niettemin zijn er –voorlopige– conclusies te trekken.  Ik bespreek de immigratie, emigratie en saldo van een beperkt aantal landen.  De EU, als groep, de moslimlanden individueel en de in Nederland geborenen, trek conclusies en spreek een verwachting uit voor 2011.

Immigratie

150 duizend immigranten klinkt veel, maar laten we voorop stellen dat het minder dan een procent van de Nederlandse bevolking is.

We zien meteen al wat de bron is van de stijging van de immigratie in 2010: de EU. De Polen zijn verreweg de grootste immigrantengroep geboren in het buitenland met 15 duizend afgelopen jaar. Wat ook opvalt is de daling van het aantal immigranten uit moslimlanden met meer dan 2.000. De andere moslimlanden ontbreken in de tabel, maar ik denk niet dat het veel zal uitmaken, want de 9 landen in de tabel maken zo’n 85% uit van de totale immigratie uit moslimlanden.  De daling uit Irak en Somalië is geheel conform de verwachtingen omdat de categorale bescherming voor Irakezen (nov. 2008) en Somaliërs (mei 2009) door Albayrak werden opgeheven.

Het aantal in Nederland geboren immigranten is licht gedaald. Dit kunnen zowel autochtonen als allochtonen (ongeveer 5 duizend) zijn, al dan niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit.

Emigratie
Niet alleen de immigratie steeg, ook de emigratie steeg met 6 duizend.  De EU en moslimlanden namen dan helft voor hun rekening. Dat de emigratie steeg is niet zo verwonderlijk want de immigratie is de afgelopen jaren gestegen en dan zie je daarna dat er mensen weer remigreren.

De grootste groep emigranten zijn in Nederland geborenen met 41 duizend en dat is in 2010 ietsjes gestegen t.o.v. het jaar daarvoor. Ongeveer 13 duizend van hen zijn allochtoon (2e generatie).

Je ziet een stijging van het aantal emigranten met als geboorteland Irak en Somalië. De immigratie was  vrij groot in de afgelopen jaren uit die landen, vandaar nu een hogere emigratie.

Sinds 2007 daalde de emigratie bij Turken, maar in 2010 steeg zij ineens weer met een vijfde. Helaas kunnen we pas over een tijdje zien wat de 2e generatie heeft gedaan.

Migratiesaldo
Immigratie – emigratie geeft een saldo.  Het aantal immigranten mocht dan wel zijn gestegen, het aantal emigranten steeg nog harder. Dat heeft als resultaat dat het saldo is gedaald van 34,5 naar 32 duizend.  Er kwamen dus 32 duizend mensen meer naar ons land dan dat er vertrokken.

Niet van alle groepen daalde het saldo. Het aantal EU-onderdanen in ons land vermeerderde zich met 3,4 duizend meer dan het jaar daarvoor.  EU’ers namen, met 23,3 meer immigranten dan emigranten, tweederde van het positieve migratiesaldo voor hun rekening.  Grootste dalers zijn de moslimlanden. Van hun daalde het saldo met 4 duizend.  De immigratie – emigratie leverde een saldo op van 6,5 duizend en dat is bijna 40% minder.

Waar we ook een verder gestegen vertrekoverschot zien is bij de in Nederland geborenen. Er vertrokken er 14 duizend meer dan dat er terugkwamen.

Totaalplaatje
Alle cijfers van de 29 landen bij elkaar gesorteerd naar de immigratie in 2010. Ook ‘landen’ als de voormalige USSR en Joegoslavië zitten erbij, maar dat is niet zo belangrijk.

Geboorteland Nederland staat op kop, maar Polen volgt met een migratiesaldo van maar liefst 8,6 duizend, gevolgd door Duitsland met 8,3 duizend immigranten.  Marokko komt pas op plaats 15, net achter Italië.

Conclusie
De voorlopige cijfers van 2010 laten een voortzetting zien van het beeld van de migratie zoals dat sinds 2002 is te zien: veel meer arbeidsmigranten en hogere immigratie en emigratie. Het belang van de moslimlanden in de totale immigratie is zeer sterk afgenomen.

Verwachting voor 2011
Als het economisch herstel voortzet kan je verwachten dat er meer EU-immigranten gaan komen en kennismigranten uit derde landen. Als het aantal asielzoekers op het nivo blijft van 2010, dan kan je een verdere daling verwachten van het aantal immigranten uit de ‘asiel-moslimlanden’.

Dat heeft niets te maken met het nieuwe kabinet, maar wel met het feit dat ik denk dat in 2011 de gezinsmigratie zal afnemen en de emigratie zal stijgen.


Bron CBS: Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

9 gedachten over “Immigratie neemt toe, net als emigratie”

 1. Kunnen we deze tabellen misschien in beton laten gieten en er iedereen die nog over een tsunami van islamisering begint een dreun mee op zijn hersenpan geven?

 2. Gisteren bemoeide ik mij ook nog bij de discussie over de 150.000 bij spitsnieuws,nl:
  http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/02/recordaantal_immigranten.html

  Een reactie die vanmorgen kwam wil ik jullie niet onthouden:

  It so ridiculous that Dutch people complain ad nauseum about immigration. You are so afraid of losing your national identity, but believe me, no one would shed a tear if your culture – with its bad food, horrible language, rude people, and shady business practices — totally disappeared. Furthermore, you’re too lazy and think you are too good for menial jobs (so, thanks Poles, Moroccans and Turks), and you’re too dumb – despite your 10 years at university for a bachelor’s degree – for any professional job (so, thanks Americans, Brits, and Indians). Just be content that you can continue earning your manager’s salary and driving around in your company car without ever doing any real work.

  And be grateful that anyone would want to set foot in your godforsaken, hellhole of a country, and endure your incompetency and bureaucracy.

  HeyHeyUSA | 10-02-11 | 09:24

Reacties zijn gesloten.