De economische vluchteling

55df2e2b6Europese politici blijven het zeggen. De economische vluchteling is het probleem en die moet worden tegengehouden. Niet alleen de Nederlandse Frans Timmermans en Diederik Samsom gaan ervan uit dat een groot deel van de vluchtelingen aan Europa’s grenzen daar zit uit economische motieven, uit op onze rijkdom. Ook voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk is die opvatting toegedaan. Tijdens zijn rondreis langs diverse Europese lidstaten roept hij de zo genoemde economische vluchtelingen op niet naar Europa te komen. Dit doet hij in een toespraakje en daarna ook nog eens via Twitter.

“Kom niet naar Europa. Geloof de smokkelaars niet. Geen enkel Europees land zal je doorlaten

Appeal to potential illegal economic migrants: Don’t come to Europe. Don’t believe smugglers. No European country will be a transit country

Ook in de onderhandeling met Turkije gaat het nu weer over economisch vluchtelingen die Turkije zou moeten opnemen.

Waar komt deze hardnekkige opvatting toch vandaan? Hoe kan iemand dat nou denken? Het is zo ver gezocht en ieder bewijs ontbreekt. Alle rapporten van organisaties die vluchtelingenstromen in kaart brengen spreken het tegendeel. Politici in de EU creëren hun eigen werkelijkheid en ontkennen wat er echt aan de hand is. Geen wonder dat oplossingen uit blijven.

In september vorig jaar verklaarde de toenmalige Hoge Commissaris voor de vluchtelingen van de VN (António Guterres)

Dit is primair een vluchtelingencrisis, niet alleen een migratiefenomeen. Het overgrote merendeel van diegenen die in Griekenland aankomen, komen uit oorlogsgebieden zoals Syrië, Irak of Afghanistan en zijn simpelweg op de vlucht voor de dood. Alle mensen die in deze tragische omstandigheden onderweg zijn verdienen het dat hun mensenrechten en waardigheid worden gerespecteerd, ongeacht hun wettelijke status. We moeten vooral niet vergeten dat alle staten volgens het internationaal recht een zeer grote verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van vluchtelingen.

Zijn er onder de huidige vluchtelingen veel economische vluchtelingen? Nee.
Wie anders stelt: Bewijs het maar!