Asielverzoek niet mogelijk

coabrochureSteeds meer Irakezen annuleren asielverzoek en reizen terug” schrijft Jenne Jan Holtland in de Volkskrant. De redenen die vluchtelingen daarvoor aanvoeren zijn  volgens deze artikelschrijver dat het eten vies, de asielprocedure te lang, en de temperatuur te laag is.

Dit past weer precies in het plaatje dat men ons in Europa graag voorspiegelt van de berekenende economische vluchtelingen.

Dat het asielbeleid gericht op afschrikken en de nieuw opgeworpen obstakels voor gezinshereniging de feitelijke oorzaken zijn voor het intrekken van asielverzoeken komt pas aan het einde van het artikel aan de orde. Dat door het beleid mensenrechtenverdragen en vluchtelingenverdragen met voeten worden getreden is niet nieuwswaardig.

De keuze in de berichtgeving blijkt vooral om nog eens te kunnen benadrukken dat de helft van de vluchtelingen om economische motieven komt, deze keer uit Albanië, Kosovo en Servië.

Nog steeds blijven politiek en pers in die volkomen ontkenning van de enorme problemen waardoor mensen in Europa zoeken naar asiel.

In haar update voor februari schrijft MSF (Artsen Zonder Grenzen) dat 2015 herinnerd zal worden als het jaar waarin Europa compleet faalde in haar verantwoordelijkheid om te zorgen voor hulp en bescherming van meer dan één miljoen mannen, vrouwen en kinderen. In feite zorgde de EU voor een verslechtering van de situatie van deze mensen.

2015 will be remembered as the year in which Europe catastrophically failed in its responsibility to respond to the urgent need for assistance and protection of over a million men, women and children. Not only did the European Union and European governments collectively fail to address the urgent humanitarian and medical needs of refugees and migrants arriving at external and internal EU borders, but their policies and actions actively contributed to the worsening of the so-called “refugee crisis” and the health and well being of those who fled.

Wat betreft de vrijwillige terugkeer:
Een uitgebreide brief van een Syrische man, gericht aan Merkel en Duitsland, legt nader uit wat een asielzoeker meemaakt en waarom terugreizen overwogen wordt.

It was immediately clear to the both of us what the info about family reunion means. We have to go back. We are responsible for our families. Our wives and children are all that we have. If they die, our lives are worthless.