Gaat de rechterlijke macht Wilders echt een halt toeroepen?

Het Openbaar Ministerie heeft dan eindelijk de aanklacht tegen Geert Wilders geformuleerd, waarmee volgende week de rechtszaak officieel wordt gestart, maar die inhoudelijk pas in oktober zal plaatsvinden. Hij wordt vervolgd voor aanzetten tot haat en discriminatie. Jôh. Hadden ze daar nu twee jaar voor nodig?

Natuurlijk heeft Wilders alweer gereageerd met zijn bekende grote bek:

Nou Wilders, dan doen we gewoon weer aangifte en vervolgen we je helemaal kapot. Of anders word je misschien nog wel uitgeleverd aan Oostenrijk, als ze daar ook nog een rechtszaak beginnen.

Bij het vorige proces werd hem meer vrijheid gegund vanwege zijn positie als politicus, maar rust daar ook juist niet een extra verantwoordelijkheid op? De man heeft structureel en doelbewust vele honderdduizenden Nederlanders beledigd en vernederd vanuit een positie als prominent Kamerlid. Me dunkt dat dat eindelijk wel eens aangepakt mag worden.

En ja, een veroordeling zou Wilders wellicht in de kaart spelen en hem zetels opleveren en weet ik niet wat, en ook als hij niet veroordeeld wordt, speelt hem dat in de kaart. Maar aan dat electoraat van anderhalf miljoen varkenskoppen doe je toch niks. ALLES speelt hem in de kaart, zolang er geen kinderporno op zijn computer ontdekt wordt of iets dergelijks, dat zou zo ongeveer het enige zijn dat die anderhalf miljoen NSB-genendragenden ervan af zou kunnen houden op Wilders te stemmen. Het gaat mij erom dat dit omhooggevallen sujet eens de wacht wordt aangezegd, dat hem en zijn haatelectoraat duidelijk gemaakt wordt dat hij de wet overtreedt.

En als dat nu onverhoopt niet mocht gebeuren, dan moet de rechterlijke macht  beseffen dat ze de grenzen definitief verlegd hebben in Nederland, waar het fatsoenlijk en beheerst gedrag betreft, en dat dat wel eens onomkeerbaar zou kunnen blijken te zijn, en dat meerdere partijen aan beide zijden die boodschap zullen ontvangen.

Rechtspraak lijkt een onwrikbare en neutrale aangelegenheid te zijn, maar ook de wet is voor interpretatie vatbaar. Waar Hans Janmaat ooit voor veroordeeld is zou nu niet eens meer een zaak voor worden opgestart, vermoed ik. Politici tot aan de linkerzijde van het politieke spectrum hebben zijn ideeën op zijn minst deels overgenomen, inmiddels.

Maar als Wilders niet veroordeeld wordt zal men beseffen niet meer door de wet beschermd te zijn tegen dit soort gerichte oproepen tot haat die, naar mijn overtuiging, nu al de deur hebben geopend voor acties zoals die tegen AZC’s en moslims, doordat men toegestaan heeft dat Wilders’ haatspraak gemeengoed is geworden.

De rechterlijke macht heeft nu nog een kans daar een grens aan te stellen. Van de uitvoerende en wetgevende macht weten we al vijftien jaar dat die daar niet aan beginnen.